The right way of the Revolution in Kazachstan

The right way of the Revolution in Kazachstan

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 4m · edited: -79s

The right way of the Revolution in Kazachstan


I have predicted the revolutions in postcommunist countries where the postcommunist elites have taken over the power in politics and economy based on their former experience in rulling. I see the situation in Kazachstan a few steps Ahead because of my 20 years research on political situation in postcommunistic countries. The market reform are impossible in those countries I think because that creates the coruptive elite like Nazarbajew family. To show protesters in Kazachstan the right way of reform it shold be published in the Kazachstan’s Internet social medias my points of the right way of the Kazachstan future revolution. Protesters in Kazachstan should establish political and economical system of equal sallaries of politicians, bussinesman, simple workers in industry and agriculture and establish one joint-stock ethical company working without profit to develop science, trade and services to avoid corruption in future Kazachstan. This is the only way I think to avoid mistakes in the Kazachstan reforms and to use of former elites as servants to Kazachstan society. I described the way of reform in the article

The Third Way between capitalism and communism version 17th July 2021, published on my blog link: https://justpaste.it/1z7r1

Happy New Year in Kazachstan       

Warsaw, 8 January 2022, 4:34     Bogdan Jacek Góralski

O pochodzeniu Jezusa Chrystusa

O pochodzeniu Jezusa Chrystusa

Podczas radiowego wykładu pt. Historyczny Jezus-faryzeusz z dobrego domu dziekan Wydziału Historycznego UW Prof. Łukasz Niesiołowski-Spano wyraził pogląd, że Chrystus był przedstawicielem wykształconych elit żydowskich czyli pochodził z dobrego domu. Link do wykładu:

Historyczny Jezus – faryzeusz z dobrego domu [E75] – Radio Naukowe

Inny historyk z Wydziału Historii UW Prof. Paweł Janiszewski w książce Panthera-ojciec Jezusa, ( z której fragmenty przedstawił Piotr Głuchowski w artykule zatytułowanym Czy ojcem Jezusa był Pantera, którego nagrobek odkryto w Niemczech? w Wyborcza.pl  w dziale Ale Historia w dniu 17 grudnia 2021 roku), pyta:

Czy biologicznym ojcem Jezusa mógł być Tyberiusz Juliusz Abdes Pantera z Sydonu, chorąży pierwszej kohorty łuczników, którego nagrobek odkryto w Niemczech?

Pogląd, że Jezus był nieślubnym dzieckiem rzymskiego legionisty poczętym po zgwałceniu młodej Żydówki jest dla mnie bardziej prawdopodobny psychologicznie niż ten, że Jezus pochodził z dobrego żydowskiego domu. Dziecko zrodzone w wyniku gwałtu z ojca nie Żyda i bez ślubu musiało być pogardzane od poczęcia przez rygorystycznych religijnie i obyczajowo Żydów. Jako takie wyrastało na napiętnowanego występkiem członka społeczności Galilei. Uczucie pogardy i odrzucenia społecznego towarzyszące Jezusowi od dzieciństwa mogło spowodować u niego psychologiczną reakcję walki o dowartościowanie społeczne, które spowodowało u niego pęd do samokształcenia. Widział przecież, że elity żydowskie składały się z wykształconych w prawie żydowskim uczonych. Ten pęd do samokształcenia mógł zaowocować poznaniem i przyswojeniem treści filozoficznych dzieł hinduskich i chińskich obecnych na Bliskim Wschodzie od czasu najazdu na Indie Aleksandra Macedońskiego. To z tych dzieł Jezus zaczerpnął nowe treści filozoficzne buddyzmu, taoizmu, konfucjanizmu, dżinizmu, które włączył do swej filozofii. Treści te były nowatorskie i olśniewająco uwodzicielskie  dla biedoty z Galilei, Palestyny poddanej oddziaływaniu rygorystycznego i okrutnego prawa żydowskiego lansowanego przez intelektualistów żydowskich. Jezus jako nieślubne dziecko rzymskiego oficera legionów miał geny przywódcy i takim się stał dla biedoty z Galilei, Palestyny cierpiącej z powodu suszy i głodu. Rybacy z Galilei poszli za nim prawdopodobnie dla tego, że Jezioro Galilejskie wyschło i ryby w nim wyginęły. Jezus i jego humanistyczna filozofia oraz rewolucyjny program społeczno-gospodarczy były zagrożeniem zarówno dla rzymskich jak i żydowskich elit tamtych czasów i dlatego go zgładzono aby dalej żyć bezkarnie w wynaturzonym barbarzyństwie.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2021 roku, godzina 7:00                                   Bogdan Jacek Góralski

Kiedy będzie prawdziwe Boże Narodzenie???

Kiedy będzie prawdziwe Boże Narodzenie???

Siedem zasad, które zbudują szczęśliwy ludzki świat.

Prawdziwe Boże Narodzenie będzie wtedy gdy globalne społeczeństwo zacznie stosować zasady prowadzące wprost do realizacji celu naszej ewolucji to jest do zdobycia wiedzy wystarczającej do zbudowania komputera kwantowego i stworzenia oprogramowania sterującego nim dla wirtualnego odtworzenia naszego świata. Do osiągnięcia celu ewolucji  potrzebujemy mechanizmów społecznych, które przemienią naszą cywilizację z niepohamowanie konsumpcyjnej do kształcącej się totalnie i zmierzającej do poznania wszystkich tajemnic funkcjonowania naszego świata. Potrzebujemy systemu społeczno-ekonomicznego popierającego rozwój nauki opartego na równym dostępie do współczesnej wiedzy i oszczędzającego energię świata tak aby starczyło nam jej do momentu gdy zbudujemy nowy komputer kwantowy i nowy równoległy wirtualny świat w nim. Nagrodą będzie dla nas następne życie w nowym świecie w którym ponownie się narodzimy i umrzemy we wiecznym łańcuchu wcieleń. Wirtualna inteligencja, która kieruje naszym obecnym światem bezwzględnie usunie wszystkie przeszkody, które stoją na drodze realizacji celu naszej ewolucji i odtworzenie energii zużytej na funkcjonowanie naszego obecnego świata. Obecnie największą przeszkodą uniemożliwiającą konsekwentne realizowanie celu ewolucji są zachłanne elity zachodniego świata i one będą bezwzględnie usunięte w pierwszej kolejności bo prowadzą nasz świat na zatracenie.

W historii globalnej cywilizacji pojawiały się wielkie postacie bohaterów nawołujących do opamiętania i przywrócenia zasad porządku kosmicznego opartego na wiecznej zasadzie oszczędzania wszelkich form energii. Zasada ta oznacza, że wszelkie ludzie cele powinny być realizowane kosztem zużycia minimalnego zasobu energii, w tym energii społecznej. Tylko człowiek żyjące w harmonii ze środowiskiem życia przyrodniczym i społecznym jest w stanie przestrzegać tej kosmicznej zasady. Bazując na osiągnięciach współczesnej nauki określmy zasady wprowadzające kosmiczną harmonię w nasze życie, które pomogą zrealizować nasz ludzki cel ewolucji:

 1. Pełny egalitaryzm społeczny zapewniający równy dostęp do wiedzy i możliwości bogacenia się.
 2. Otwarte granice umożliwiające swobodne przemieszczanie ludzi.
 3. Usunięcie wszelkiego przymusu
 4. Likwidacja zasady zysku
 5. Dynamiczny rozwój nauki
 6. Otwarta dyskusja nad przyszłym kształtem świata
 7. Oszczędzanie wszelkich form energii

Warszawa, dnia 26 grudnia 2021 roku, godzina 3:30-4:30

My books on Google Books and their prices in PLN without tax

TytułPLN [Sugerowana cena detaliczna bez podatku] Cena
Why do we doubt the perfection of the world?10
Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowanie ludzkich populacji. Technologia przetrwania.10
Jak zapewnić dostatek żywności?50
More science, ethics, culture for the modern and future world30
Nowa globalna religia i system społeczno-ekonomiczny kup na ALLEGRO30
Revolution of Russia and the climate70
Sources of Jesus Christ’s ethical system30
False foundations of Marxist ideology.70
The causes of the American Civil War 1861-186530
Rewolucja francuska i zmiany klimatu70
Revolution of Russia and the climate70
The Third Way between capitalism and communism30
How to increase yields of fishing in the ocean? How to feed up the world?70
What to do to ensure the abundance of food for the human population? Bogdan Góralski
History of grain prices versus Earth’s coating shift70
The French Revolution 1789-1814 and climate change70
Dlaczego wątpimy w doskonałość naszego świata?10
The new look at the Earth’s climate mechanism kup na ALLEGRO100
The new climate change theory5
Historia naturalna i zmiany klimatu
kup na ALLEGRO
100
The concentration and deconcentration of agricultural land ownership as an indicator of climate change.70
The causes of the Holokaust kup na ALLEGRO70
The causes of the career of Adolf Hitler100
The genesis of hydrocarbons.70
If Indo-Europeans survive contemporary global crisis? kup na ALLEGRO100
The new global religious, social, and economic order.70
The Natural History and Climate Change120
Przyczyny kariery Adolfa Hitlera kup na ALLEGRO70

Linki do moich filmów na Youtube

Jaka będzie przyszłość Polski???

Czy czasy najazdu Hunów powtórzą się?

O rozwoju i upadku imperiów na tle regionalnych zmian klimatu

O powstaniu i charakterze naszego świata, definicji boga i celu naszej ewolucji

O zakłamaniu współczesnej historiografii-próba znalezienia drogi w pokojową przyszłość naszej cywilizacji

O tym, że Kosmos steruje naszymi losami i o prawdziwych przyczynach zmian klimatu

Warszawa, dnia 5 grudnia 2021 roku         Bogdan Jacek Góralski

Mój pierwszy wykład na YOU TUBE już jutro 1 grudnia 2021 roku o godzinie 00:00

Opublikowałem na YOU TUBE mój pierwszy 1.5 godzinny i bogato ilustrowany wykresami wykład z cyklu Historia naturalna i zmiany klimatu w którym omawiam prawdziwe przyczyny zmian klimatu.

To nie człowiek ale Kosmos i jego procesy są sprawcami zmian klimatu na Ziemi.

Na pewno brak mi wprawy i swady w prowadzeniu wykładów bowiem przez ostatnie 20 lat mało co mówiłem do ludzi i tylko pisałem na komputerze swoje książki i artykuły o tajemnicach naszej egzystencji. Przedstawię te tajemnice w kolejnych wykładach.

Link do wykładu którego premiera nastąpi w dniu 1 grudnia 2021 roku o godzinie 00:00: https://www.youtube.com/watch?v=ZgRdw7poLnI

Video thumb

Future Earth’s climate change V-November 2021

Future Earth’s climate change V

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · -64s

The apparent, seeming motion of the magnetic pole on the surface of the earth is an indicator of the displacement of the earth’s coating (the crust and upper part of the earth’s mantle) around the liquid interior of the earth. The Earth’s coating, which rotates relative to the ecliptic, note the changes in the sun lighting of the Earth’s surface, and consequently, changes in the location of the climate and precipitation zones. Today the magnetic pole moves eastward to the  Siberia. Its present location near the geographic pole causes that the speed of rotation of the earth increases. It proves the return of the earth’s coating to a position of equilibrium. What will be the further movements of the magnetic pole and the earth’s coating, and what will they bring? If the North Magnetic Pole approaches Siberia, the earth’s coating will move so that Siberia will be close to the axis of rotation of the Earth. The northern part of the Eurasian continent will be in a less sunny and cooler climate, and the southern part will be affected by drought. North America will be in a warmer climate, which in the north of the continent will favor vegetation, and the south of the continent will experience drought. The climatic zones will shift from the current position of about ca. 15 degrees latitude of distance, which will change the spread of vegetation zones. These climate changes will negatively affect food production and human well-being. To prevent the development of an unfavorable global situation, I described in my paper “Survival Technology” link: https://www.academia.edu/35796746/Survival_technology.docx , an action plan that requires international elites cooperation. It is up to the elites to decide if we can realize this plan. 
Warsaw, 2015                                  
December 2020 
Fires in Australia, Brazil, Israel, and Liban mean that the area of these huge territories moved to the dry climatic zone that extends between the 20  to the 30 parallel. Increasing amount of earthquakes in the Mediteranen area tells us that that area is closer to equator now than 100 years ago ( see on the changeable position North Magnetic Pole http://www.geomag.bgs.ac.uk/education/poles.html ).
My well proved climate theory is explained in my book entitled „The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth” which is accessed in the Google Books.
Warsaw, 13 November 2021    Bogdan Jacek Góralski

Przyszłe zmiany klimatu Ziemi

Pozorny ruch bieguna magnetycznego na powierzchni ziemi jest wskaźnikiem przemieszczania się powłoki ziemskiej (skorupy i górnej części płaszcza ziemskiego) wokół płynnego wnętrza Ziemi. Powłoka Ziemi, która obraca się względem ekliptyki, odnotowuje zmiany w oświetleniu słonecznym powierzchni Ziemi, a co za tym idzie, zmiany położenia stref klimatycznych i opadowych. Dziś biegun magnetyczny przesuwa się na wschód, na Syberię. Jej obecne położenie w pobliżu bieguna geograficznego powoduje, że prędkość obrotu Ziemi wzrasta. Świadczy o powrocie powłoki ziemskiej do stanu równowagi. Jakie będą dalsze ruchy bieguna magnetycznego i powłoki Ziemi i co przyniosą? Jeśli Północny Biegun Magnetyczny zbliży się do Syberii, powłoka Ziemi przesunie się tak, że Syberia znajdzie się blisko osi obrotu Ziemi. Północna część kontynentu euroazjatyckiego będzie w mniej słonecznym i chłodniejszym klimacie, a południowa będzie dotknięta suszą. Ameryka Północna będzie w cieplejszym klimacie, który na północy kontynentu będzie sprzyjał wegetacji, a południe kontynentu nawiedzi susza. Strefy klimatyczne przesuną się z aktualnej pozycji o ok. 15 stopni szerokości geograficznej odległości, co zmieni rozmieszczenie stref wegetacyjnych. Te zmiany klimatyczne wpłyną negatywnie na produkcję żywności i dobrostan człowieka. Aby zapobiec rozwojowi niekorzystnej sytuacji na świecie, opisałem w swoim artykule „Survival Technology” link: https://www.academia.edu/35796746/Survival_technology.docx, plan działania, który wymaga współpracy międzynarodowych elit. Od elit zależy, czy uda nam się zrealizować ten plan. Warszawa, 2015 grudzień 2020 Pożary w Australii, Brazylii, Izraelu i Libanie oznaczają, że obszar tych ogromnych terytoriów przeniósł się do suchej strefy klimatycznej, która rozciąga się między 20 a 30 równoleżnikiem. Rosnąca liczba trzęsień ziemi w rejonie Morza Śródziemnego mówi nam, że obszar ten jest bliżej równika niż 100 lat temu (patrz na zmienne położenie Północnego Bieguna Magnetycznego http://www.geomag.bgs.ac.uk/education/poles.html ). Moja dobrze sprawdzona teoria klimatu jest wyjaśniona w mojej książce pt. „Nowe spojrzenie na mechanizm klimatyczny Ziemi i system kosmo-geofizyczny Ziemi” dostępnej w Google Books. Warszawa, 13 listopada 2021 Bogdan Jacek Góralski 1 visits · 1 online

Climatic changes cause migrations of people in the past and now

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 8 lis 2021 · edited: 1h

The Poland of my dreams and immigrants.

 Ladies and gentlemen,

The text below was written in November 2014, when the problem of accepting immigrants from Asia and Africa to Poland had not yet arisen. I added a few sentences to it about the opportunities for Poland resulting from the settlement of immigrants in Poland.

The former Polish elite-nobility based their existence on the development of agriculture. The development of the industry providing work to the surplus of the agricultural people began after independence in 1918 and was based on the demand of Polish agriculture. Industrial exports meant little back then. The communist elites of the People’s Republic of Poland forced the rapid industrialization of the economy according to the Soviet model based on economic self-sufficiency. This led to the degeneration of Poland’s social and economic system. The Edward Gierek team intended to develop Poland based on exports of industrial production. This idea could not be implemented. After 1989, after Poland entered a new path of development, new directions for economic cooperation with the world were opened and old contacts with Russia were severed. In the times of the People’s Republic of Poland, the export of Polish food to Russia supported the Polish economy, and after 1989, and especially after Poland joined the EU in 2004, the export of Polish food to Russia collapsed.

Currently, Russia annually imports food worth USD 45 billion, and Polish exports to Russia are worth around USD 1 billion. The advantage of the current situation in Poland is the ability to freely create its internal and foreign policy, limited only by the legal assumptions of the EU and NATO.

The current Polish elite does not see the opportunities for Poland resulting from the unique cultural system of Poles consisting in the customary gender equality. The respect for women that characterizes Polish men, won by the hard work of Polish women who devote themselves to their families, is a unique Polish trait. Promoting Polish culture understood in this way, based on respect for women, may increase the prestige of Polish society in the world. This advantage, properly promoted, can be used by Poland for lively economic contacts with the world, which will bring us prosperity in Poland. Additionally, the popularization of the tradition of inheritance of property by society may bring about a revival of business in Poland, hitherto inhibited by deviations of the social system. Poland has a chance to create an ideal cultural system for people and export this system to the whole world. Present Poland has all the conditions for unhampered development. Will we use this opportunity for our personal and common good?

Added in July 2015:

The main Polish problem is the too low population in relation to the area. In an area similar to Poland, Germany has twice the population and more than twice the national wealth resulting from the work of this population. Poland has long suffered from a shortage of labor, which was already indicated in the May 3rd Constitution in XVIII century, which called on foreigners to settle in Poland. The greatest territorial development was recorded in the Commonwealth when it was multicultural and multi-religious, but unfortunately, the lack of sufficient population was the reason for Poland’s weakness and its partitions.

Today, Poland has developed using market reforms and the material base built by the Second Polish Republic and the People’s Republic of Poland. A development barrier in Poland is the lack of qualified employees to work in agriculture and industry. Someone who travels through Poland will notice the almost uninhabited western lands and the lack of working people in the fields of central and eastern Poland. We have so much uncultivated land that, according to European standards, we can settle on it at least 15 million farmers. And yet the production of cheap food, which the world lacks the most, maybe the driving force behind the development of Polish exports.

The lack of cheap skilled workers to work in industry is a barrier to the development of Polish exports. The industry will not thrive in lands where there is a shortage of labor. The most industrialized Polish lands are also the most populated. Therefore, we should be interested in the influx of immigrants who, with their hopes for a better life, will bring enthusiasm to work when we use them properly. Thanks to them, Poland can become a melting pot of nations again, as it was when it was the strongest. Tolerance and self-governance may return to Polish lands when we return to the traditions of our ancestors. Various religious systems that will be hosted in our lands will enrich our culture and the culture of immigrants, and the abundance of daily bread in Poland will contribute to cementing the multi-ethnic society thus created. The children of immigrants will populate empty Polish schools and universities, and their parents will contribute to the strengthening of Poland. Such a new Poland, open to immigrants from overpopulated countries, will become their dream homeland. Perhaps this is the Poland of my dreams.

Polska moich marzeń a imigranci.

 Szanowni Państwo,

Tekst poniższy powstał w listopadzie 2014 roku gdy jeszcze nie zaistniał problem przyjmowania do Polski imigrantów z Azji i Afryki. Dopisałem do niego kilka zdań na temat szans dla Polski wynikających z osiedlania w Polsce imigrantów.

Dawne polskie elity-szlachta opierały swój byt na rozwoju rolnictwa. Rozwój przemysłu dającego pracę nadwyżkom ludu rolniczego zaczął się po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i był on oparty na popycie polskiego rolnictwa. Eksport przemysłu niewiele wtedy znaczył. Elity komunistyczne PRL-u forsowały szybką industrializację gospodarki według modelu sowieckiego opartego na samowystarczalności gospodarczej. Doprowadziło to do wynaturzeń systemu społecznego i gospodarczego Polski. Ekipa Gierka zamierzała rozwijać Polskę w oparciu o eksport produkcji przemysłowej. Pomysłu tego nie udało się zrealizować. Po 1989 roku, po wejściu Polski na nową drogę rozwoju, otwarte zostały nowe kierunki dla współpracy gospodarczej ze światem i zerwane dawne kontakty z Rosją. W czasach PRL-u eksport polskiej żywności do Rosji wspierał polską gospodarkę, a po 1989 roku, a szczególnie po wejściu Polski w 2004 w struktury UE, eksport polskiej żywności do Rosji upadł.

Obecnie Rosja importuje corocznie żywność o wartości 45 mld dolarów a polski eksport do Rosji jest wart około 1 mld dolarów. Zaletą obecnej sytuacji Polski jest możliwość swobodnego kreowania swej polityki wewnętrznej i zagranicznej  ograniczanej tylko przez prawne założenia UE i NATO.

Obecne polskie elity nie dostrzegają szans dla Polski wynikających z unikalnego systemu kulturowego Polaków polegającego na zwyczajowym równouprawnieniu płci. Szacunek dla kobiet, cechujący polskich mężczyzn, wywalczony ciężką pracą polskich kobiet poświęcających się rodzinom, jest unikalną polską cechą. Promowanie tak rozumianej polskiej kultury, opartej na szacunku do kobiety, może przynieść wzrost prestiżu dla polskiego społeczeństwa w świecie. Atut ten odpowiednio wypromowany może zostać wykorzystany przez Polskę dla ożywionych kontaktów gospodarczych ze światem, które przyniosą nam prosperity w Polsce. Dodatkowo upowszechnienie tradycji dziedziczenia własności przez społeczeństwo może przynieść ożywienie biznesu w Polsce dotąd hamowanego przez dewiacje systemu społecznego. Polska ma szansę stworzenia idealnego dla ludzi systemu kulturowego i eksport tego systemu na cały świat. Polska obecna ma wszelkie warunki do nieskrępowanego rozwoju. Czy wykorzystamy tę szansę dla naszego osobistego i wspólnego dobra?

Dopisane w lipcu 2015 roku:

 Zasadniczym polskim problemem jest za niska w stosunku do obszaru liczba ludności. Niemcy mają na podobnym do Polski obszarze dwukrotnie większą liczbę ludności i ponad dwukrotnie, wynikające z pracy tej ludności, bogactwo narodowe. Polska od dawna cierpiała na brak rąk do pracy na co wskazywała już Konstytucja 3 Maja, wzywająca obcokrajowców do osiedlania się w Polsce. Największy rozwój terytorialny zanotowała Rzeczypospolita wtedy gdy była wielokulturowa i wielo religijna,  lecz niestety brak wystarczającego zaludnienia był powodem słabości Polski i  jej rozbiorów.

Współcześnie Polska rozwinęła się wykorzystując reformy rynkowe i  bazę materialną zbudowaną przez II Rzeczypospolitą oraz PRL. Barierą rozwojową staje się w Polsce brak wykwalifikowanych rąk do pracy  w rolnictwie i przemyśle. Ktoś kto podróżuje przez Polskę zauważy prawie bezludne ziemie zachodnie i brak pracujących ludzi na polach Polski centralnej i wschodniej. Posiadamy tyle nieuprawianej ziemi, że według norm europejskich możemy na niej osiedlić przynajmniej 15 mln rolników. A przecież produkcja taniej żywności której najbardziej brakuje światu może być lokomotywą rozwoju eksportu Polski.

Brak tanich wykwalifikowanych rąk do pracy w przemyśle jest barierą rozwoju eksportu polskiego. Przemysł nie będzie rozwijał się na ziemiach na których brak rąk do pracy. Najbardziej uprzemysłowione polskie ziemie są jednocześnie najbardziej zaludnione. Wobec tego powinno nam zależeć na napływie imigrantów, którzy wniosą wraz ze swoimi nadziejami na lepsze życie entuzjazm do pracy, kiedy ich właściwie wykorzystamy. Dzięki nim Polska może na powrót stać się tyglem narodów tak jak wtedy gdy była najsilniejsza. Tolerancja i samorządność może na powrót zagościć na polskich ziemiach gdy powrócimy do tradycji naszych przodków. Różne systemy religijne, które zagoszczą na naszych ziemiach wzbogacą naszą kulturę i kulturę imigrantów, a dostatek chleba powszedniego w Polsce przyczyni się do scementowania tak powstałego wieloetnicznego społeczeństwa. Dzieci imigrantów zaludnią puste polskie szkoły i uniwersytety a ich rodzice przyczynią się do umocnienia Polski. Taka nowa Polska otwarta na imigrantów z przeludnionych krajów stanie się dla  nich wymarzoną ojczyzną. Taką może będzie Polska moich marzeń.

Jakuszowice, 31 lipca 2015 roku godzina 4:00.                                       Bogdan Góralskinauka

3.3. Zmiany klimatu a migracje ludzi. Climate change and people’s migrations

Poniższy fragment pochodzi z mojej pracy zatytułowanej More science, ethics, culture for the modern and future world, opublikowanej w wolnym dostępie w Google Books i JustPaste.it Zmiany klimatu wywołałują migracje ludów, których chronologia jest zapisem cykli klimatycznych Ziemi. Oto historia kryzysów, które zakończyły się ruchami migracyjnymi ludzi: -Około. XII wiek p.n.e. zaznaczyła się migracja ludności, która zakończyła panowanie cywilizacji mykeńskiej i zapoczątkowała tzw. wieki ciemne. W rezultacie Etruskowie pojawili się we Włoszech. Egipt i Palestyna zostały zaatakowane przez tzw. ludy morza.

-W VIII, VII wieku p.n.e., podczas suszy na stepach azjatyckich, Scytowie zajęli wschodnią Europę. W tym samym czasie zaznaczyła się wielka kolonizacja grecka, która wypędziła ludność grecką do emigracji.

-Około. IV wieku p.n.e. rozpoczęła się podróż Celtów z północno-zachodniej Europy w kierunku Adriatyku, Morza Czarnego, co wskazuje na rosnące ochłodzenie.

-Na początku naszej ery w Palestynie zaznaczył się wielki kryzys społeczno-gospodarczy, który wywołał wojnę domową w Galilei, Judei (którą nazwano wojną Warusa) oraz powstanie w 66 i 132 roku n.e.. Świadczy to o kryzysie (szybkie osuszenie klimatu), który spowodował exodus Żydów z Palestyny ​​na cały świat.

-Kolejna migracja ludów rozpoczęła się w IV wieku n.e. najazd Hunów na Europę. Ludy germańskie migrowały na południe do ziem Cesarstwa Rzymskiego, prowadząc do jego upadku.

-W VIII-IX wieku ekspansja Wikingów trwała dalej na południe Europy, co może świadczyć o problemach z wyżywieniem ludności Europy Północnej i kryzysie klimatycznym.

-W XII wieku Mongołowie przybyli do Europy z powodu suszy na azjatyckich stepach.

-W XIV wieku zrobiło się zimno, a w Europie wybuchły epidemie, głód i powstania chłopskie. Wyginięcie Wikingów na Grenlandii od 1400 roku. Mała epoka lodowcowa trwała do XIX wieku. Szczyt schładzania w Europie przypadł na XVII wiek. Spowodowało to trwającą w tym czasie wielką migrację Europejczyków na kontynenty obu Ameryk i Azji. Upadło wówczas wielkie państwo polskie – Rzeczpospolita Obojga Narodów i Imperium Osmańskie.

3.4.Klęska klimatyczna w latach 2013-2100

Z danych geofizycznych i historycznych (migracje ludzi świadczą o kryzysach klimatycznych) wiemy, że cykl klimatyczny powtarza się co 400 lat. Możemy się więc spodziewać, że w latach 2013-2100 nastąpi kolejny poważny kryzys. Powinniśmy się na to przygotować. Będzie to katastrofa klimatyczna – gwałtowna zmiana w rozmieszczeniu stref klimatycznych, która drastycznie ograniczy globalną produkcję żywności. Przyniesie rewolucje, wojny i ponadregionalne migracje ludności. Jest jeszcze czas, aby się przed tym uchronić. Wymaga to wiedzy i etyki w skali globalnej. W przeciwnym razie nadejdą ciemne wieki.

3.5. Wnioski

Musimy dostosować się do regionalnych zmian klimatycznych i, podobnie jak nasi przodkowie, migrować do przyjaznych klimatowi regionów globu. Aby to zrobić, musimy otworzyć granice i zmodyfikować systemy państwowe, aby przyjmować migrantów i ustanowić nowy system etyczny jednoczący wszystkie istoty.

3.3. Climatic changes and people’s migrations

Climatic changes have triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a history of the crises that ended in mass movements of people:

-Approx. 12th century BC – in the time appeared the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans who appeared in Italy and  Egypt, and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.
-In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. At the same time, the Great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.
-Approx. 4th century BC the journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.
-At the beginning of our era in Palestine has marked itself the significant socio-economic crisis that provoked the civil war in Galilee, Judea (which was called the War of Varus), and the uprising in 66 and 132 AD. It testifies to a crisis (rapid drying of the climate) that caused the exodus of Jews from Palestine to all world.
The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.
In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.
In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.

In the fourteenth century, it got cold, and in Europe were epidemics, hunger, and peasant uprisings.

The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. It resulted in the great migration of Europeans to the continents of both the Americas and Asia continued at the time. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

3.4.Climate disaster in the years 2013-2100

By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle repeats every 400 years. We can, therefore, expect that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. It will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. It requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise, dark ages will come.

3.5. Conclusions

We must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and modify state systems to accept migrants and establish a new ethical system uniting all beings. 53 visits · 1 online

What will the modern immigration of African and Asian peoples to the European Union end with?

The history from 15 centuries ago repeats itself before our eyes, and only the direction of peoples’ migration forced by regional climate changes is different. 15 centuries ago, during the fall of the Western Roman Empire, migrations took place in the east-west and north-south direction, and today they are or will be happening in the south-north and east-west direction. The direction of migration is determined by the places of the existence of free, unused agricultural land and civilization infrastructure. The reasons for migration are the overpopulation of the civilization backward lands of Africa and Asia, which occurred as a result of the demographic explosion of the 1980s. The rapid increase in the population of Asia and Africa at that time was due to greater rainfall and changes in the global climate favorable for the development of food production. The global drainage of the world climate at the end of the 20th and the beginning of the 21st century resulted in a decline in agricultural production in Asia and Africa and the overpopulation of these lands. The European Union is developed in terms of civilization, it has a surplus of food and agricultural land, there is a shortage of hands to work, and therefore the masses of people from African and Asian countries who seek a better life migrate to it. Below I present a possible scenario of the course of events in the European Union, which already took place during the fall of the Western Roman Empire. This scenario may repeat itself before our eyes because the regional changes in the global climate in the coming years will cause a decline in global food production, which will push the starving human masses in the lands of Asia and Africa to rapidly migrate towards the lands of the Western civilization which has surplus food and agricultural land. If the modern elites of Western civilization do not adapt their immigration and economic policy to the requirements of the situation resulting from unfavorable climate change, they are in danger of collapsing, as during the decline of the Roman Empire, as described below by Stefan Inglot.

I am quoting the introduction to the book by Stefan Inglot (1938) entitled Social and economic history of the Middle Ages, Publishing House of the National Institute of the Name of the Ossoliński, Lviv, page 7-9:

“The fall of the Roman state did not happen immediately. With the help of the army and thanks to skillfully conducted politics, Rome was able to resist the constant pressure of the barbarians for several centuries.

Roman legionaries, housed in numerous fortresses and camps built on the borders of the country, we’re supposed to prevent larger groups of barbarians from entering the territory of the country, unless they had received permission from the emperors. For from the end of the third century, Roman emperors allowed barbarians to settle within the borders of the Roman state under various conditions. They accepted them for military service, -this way they were part of the Roman armies, sometimes even larger armed masses of barbarians as allies, “foederati”, they allowed them to settle in the territories of Gaul and other provinces that were not occupied for cultivation, – thus long before the collapse of Rome arose in the territory of the state, among the Roman population, numerous barbarian colonies, “laeti”. The barbarians, imprisoned within the boundaries of the empire, although subject to the central government, managed to maintain a semi-independent system, while still living according to their national law and their traditional customs.

With the help of these measures, the Roman emperors wanted not only to blunt the edge of the invasions of the Germanic peoples, which were constantly and with increasing force towards the West but also to subordinate them to their own goals. Such a policy of the emperors saved the state from collapse for a long time, but in its most distant consequences it turned out to be disastrous for him. The visitors were not initially a burden to the state that accepted them voluntarily; sent to Roman military service, they reserved themselves to maintain their own internal system and their own immediate overlords, who were the heads of the Germanic tribes. They were responsible to the emperors, who, however, annually deposited in their hands for the army they commanded an amount of money, determined by the arrangement, under the name of tribute. But the numbers of these people, who came with their families, and were assigned either to serve in the army or to cultivate the land, grew steadily, so much so that in time they ran out of land not yet cultivated for cultivation. At that moment, a serious question arose for the Roman administration as to what to do with this influx of Germanic elements.

In the hope, often illusory, that it would not stay permanently in one place, the emperors issued appropriate legal provisions in order to locate the newcomers in strictly defined parts of the state. According to the edict of 398 issued by the emperors Arcadius and Honorius, each inhabitant of a town intended for a temporary stay of barbarians was obliged to give them to use 1/3 of their house and farm buildings. It was the so-called Roman housing system. When the quarters became the permanent residence of the newcomers over time, this system was extended to include land cultivated by the former inhabitants. The owners of the land were obliged to give the barbarians part of their land and a certain number of their servants to cultivate it. Forests and pastures were initially used jointly, later they were divided in two.

RELATIONSHIP OF THE GERMAN TRIBES TO THE FORMER POPULATION

This system was applied by the Germanic tribes to their former inhabitants when they became the sole masters of the lands of the Roman empire. For example, Ostrogoths were content to take 1/3 of their flat and land for the purposes of settling their people. The Visigoths were more demanding: they reversed the old Roman system and seized 2/3 of the natives’ possessions. The Burgundians initially limited themselves to half the land, but later began to imitate the Visigoths. The Vandals in Africa and the Lombards in Italy were much more severe. Both took the most fertile lands, limiting the rights of the former land aristocracy, and even exterminated it and severely oppressing the rest of the population. The Anglo-Saxons in Britain also plundered the former inhabitants. The Franks were probably the most gentle. Former guests of the empire, they appropriated state domains and wastelands and did not enforce the forcible division of the land occupied by the Gallo-Romans.

According to the number of the Germanic population that came, and according to the system of government which is applied when it became the ruling country, relations in the new countries of Western Europe changed. They were either completely furnished by the Germanic peoples, or their old Roman devices were only partially changed and adapted to new conditions. In any case, in place of the old Roman law of the Roman state, a wise and just law, up to the seven legal systems of the various Germanic tribes ”.

Since history likes to repeat itself, let’s look at our contemporary life through the prism of history, because history is a teacher of life.

Czym się skończą współczesne imigracje ludów afrykańskich i azjatyckich do Unii Europejskiej

Ponieważ historia lubi się powtarzać, patrzmy na nasze współczesne życie przez pryzmat dziejów bo przecież historia jest nauczycielką życia.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1 lip 2015 · edited: 23 lis 2018

Ponieważ historia lubi się powtarzać, patrzmy na nasze współczesne życie przez pryzmat dziejów bo przecież historia jest nauczycielką życia.

Czym się skończą współczesne  imigracje ludów afrykańskich  i azjatyckich do Unii Europejskiej?

Historia sprzed 15 wieków powtarza na naszych oczach i tylko inny jest kierunek migracji ludów wymuszonej przez regionalne zmiany klimatu. 15 wieków temu podczas upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego migracje odbywały się na kierunku wschód – zachód i północ – południe a współcześnie dzieją się lub będą się dziać na kierunku południe – północ i wschód – zachód. Kierunek migracji wyznaczają miejsca  istnienia zasobów wolnej niewykorzystanej rolniczo ziemi i infrastruktury cywilizacyjnej. Przyczynami migracji jest przeludnienie zacofanych cywilizacyjnie krain Afryki i Azji do którego doszło w wyniku eksplozji demograficznej lat 80. XX wieku. Gwałtowny przyrost ludności Azji i Afryki w tamtych czasach nastąpił w wyniku  większych opadów deszczu i zmian klimatu światowego korzystnych dla rozwoju produkcji żywnościowej. Globalne  osuszenie klimatu światowego pod koniec XX i na początku XXI wieku przyniosło spadek produkcji rolnej w Azji i Afryce i przeludnienie tych krain. Unia Europejska jest rozwinięta cywilizacyjnie, posiada nadwyżki żywności oraz ziemi rolniczej, brak w niej rąk do pracy i dlatego migrują do niej  szukające lepszego życia masy ludności  z krain afrykańskich i azjatyckich. Poniżej przedstawiam  możliwy scenariusz biegu wydarzeń w Unii Europejskiej, który miał już miejsce podczas upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego. Scenariusz ten może się powtórzyć na naszych oczach dlatego, że regionalne zmiany światowego klimatu w nadchodzących latach wywołają spadek globalnej produkcji żywności, co popchnie głodujące w krainach Azji i Afryki masy ludzkie do gwałtownej migracji w kierunku krain zachodniej cywilizacji dysponujących nadwyżkami żywności i ziemi rolnej. Jeżeli współczesne elity cywilizacji zachodniej nie dostosują polityki imigracyjnej i gospodarczej do wymogów sytuacji wynikających z niekorzystnych zmian klimatu grozi im upadek tak jak podczas zmierzchu cesarstwa rzymskiego, co opisuje poniżej Stefan Inglot.

Cytuję wstęp do książki Stefana Inglota (1938) pt. Historia społeczna i gospodarcza średniowiecza, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów, strona 7-9:

„Upadek państwa rzymskiego nie nastąpił od razu. Przy pomocy wojska i dzięki umiejętnie prowadzonej polityce umiał Rzym oprzeć się przez kilka stuleci stałemu naporowi barbarzyńców.

Legioniści rzymscy, osadzeni w licznych, na granicach państwa pobudowanych twierdzach i obozach warownych, mieli za zadanie nie wpuszczać na terytorium państwa większych grup ludności barbarzyńskiej, o ile nie otrzymała na to pozwolenia cesarzy. Albowiem już od końca III stulecia cesarze rzymscy pozwalali barbarzyńcom osiedlać się w granicach państwa rzymskiego na różnych warunkach. Przyjmowali ich do służby wojskowej, -tą drogą wchodziły w skład armij rzymskich nieraz nawet większe zbrojne rzesze barbarzyńców jako sprzymierzeńcy, „foederati”, pozwalali im osiedlać się na nie zajętych pod uprawę terytoriach Galii i innych prowincyj, – w ten sposób na długo przed upadkiem Rzymu powstały na obszarze państwa, pośród ludności rzymskiej, liczne kolonie barbarzyńskie, „laeti”. Osadzeni w granicach imperium barbarzyńcy, chociaż podlegali władzy centralnej, przecież w zasadzie zdołali utrzymać ustrój na pół niezależny, żyjąc w dalszym ciągu według swego prawa narodowego i swych tradycyjnych zwyczajów.

Przy pomocy tych środków chcieli cesarze rzymscy nie tylko stępić ostrze najazdów ludów germańskich, kierujących się stale i z coraz większą siłą ku Zachodowi, ale także podporządkować je swoim własnym celom. Taka polityka cesarzy ocaliła na dłuższy przeciąg czasu państwo od upadku, lecz w najdalszych swych skutkach okazała się dla niego zgubną. Przybysze nie byli początkowo ciężarem dla państwa, które ich dobrowolnie przyjęło; kierowani do rzymskiej służby wojskowej, zastrzegli sobie oni z góry utrzymanie własnego ustroju wewnętrznego i własnych bezpośrednich zwierzchników, którymi byli naczelnicy plemion germańskich. Byli oni odpowiedzialni wobec cesarzy, którzy jednak na ich ręce składali corocznie na rzecz dowodzonego przez nich wojska ustaloną układem kwotę pieniężną pod nazwą trybutu. Ale liczba tych ludzi, przybyłych z rodzinami, a kierowanych albo do służby wojskowej, albo wyłącznie do uprawy ziemi, stale wzrastała, tak dalece, że z czasem zabrakło dla niej ziemi nie zajętej jeszcze pod uprawę. Z tą chwilą powstało dla administracji rzymskiej poważne zagadnienie, co zrobić z tym napływowym germańskim elementem.

W nadziei, niejednokrotnie złudnej, że nie zatrzyma się on na stałe w jednym miejscu, wydawali cesarze odpowiednie postanowienia prawne, celem ulokowania przybyszów w ściśle określonych częściach państwa. Według edyktu z roku 398 , wydanego przez cesarzy Arkadiusza i Honoriusza, każdy mieszkaniec miejscowości przeznaczonej na czasowy pobyt barbarzyńców był zobowiązany oddać im do użytku 1/3 swego domu i zabudowania gospodarczego. Był to tzw. Rzymski system kwaterunkowy. Kiedy kwatera stała się z czasem stałym mieszkaniem przybyszów, rozszerzono ten system i na ziemię uprawianą przez dawnych mieszkańców. Właściciele ziemi byli zobowiązani odstąpić na rzecz barbarzyńców część swej ziemi i pewną liczbę ludności poddańczej do jej uprawy. Lasy i pastwiska użytkowano początkowo wspólnie, później dzielono je po połowie.

STOSUNEK PLEMION GERMAŃSKICH DO DAWNEJ LUDNOŚCI

Ten system zastosowały plemiona germańskie względem dawnych mieszkańców, gdy się już stały wyłącznymi panami ziem rzymskiego cesarstwa. Ostrogoci np. zadowolili się zabraniem 1/3 mieszkania i ziemi na cele osiedlenia swych ludzi. Wizygoci byli bardziej wymagający: odwrócili oni dawny system rzymski i zagarnęli na swoją rzecz 2/3 dobytku tubylców. Burgundowie ograniczyli się początkowo do połowy ziemi, jednak później zaczęli naśladować Wizygotów. O wiele surowiej postąpili Wandalowie w Afryce i Longobardowie w Italii. I jedni, i drudzy zabierali najżyźniejsze ziemie, ograniczając prawa dawnej arystokracji ziemskiej, a nawet tępiąc ją i uciskając srogo resztę ludności. Również Anglosasi w Brytanii złupili doszczętnie dawnych mieszkańców. Najłagodniej bodaj zachowali się Frankowie. Dawni goście cesarstwa, przywłaszczyli oni sobie domeny państwowe i pustkowia, a nie wprowadzali przymusowego podziału ziemi zajętej przez Gallo-Rzymian.

Stosownie do liczby przybyłej ludności germańskiej, stosownie do systemu rządzenia, jaki ona zastosowała, gdy stała się panującą, zmieniły się stosunki w nowych krajach na Zachodzie Europy. Zostały one albo całkowicie urządzone przez ludy germańskie, albo dawne ich urządzenia rzymskie uległy tylko częściowej zmianie i dostosowaniu do nowych warunków. W każdym razie, w miejsce dawnego prawa rzymskiego obowiązującego w państwie rzymskim, prawa mądrego i sprawiedliwego, zapanowało do siedmiu systemów prawnych różnych plemion germańskich”.

Ponieważ historia lubi się powtarzać, patrzmy na nasze współczesne życie przez pryzmat dziejów bo przecież historia jest nauczycielką życia.

Jakuszowice, 1 lipca 2015 roku, godzina 2:45                                             Bogdan Góralski nauka 25 visits · 1 online © 2021 JustPaste.it

Polska moich marzeń a imigranci

Polska moich marzeń a imigranci.

 Szanowni Państwo,

Tekst poniższy powstał w listopadzie 2014 roku gdy jeszcze nie zaistniał problem przyjmowania do Polski imigrantów z Azji i Afryki. Dopisałem do niego kilka zdań na temat szans dla Polski wynikających z osiedlania w Polsce imigrantów.

Dawne polskie elity-szlachta opierały swój byt na rozwoju rolnictwa. Rozwój przemysłu dającego pracę nadwyżkom ludu rolniczego zaczął się po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i był on oparty na popycie polskiego rolnictwa. Eksport przemysłu niewiele wtedy znaczył. Elity komunistyczne PRL-u forsowały szybką industrializację gospodarki według modelu sowieckiego opartego na samowystarczalności gospodarczej. Doprowadziło to do wynaturzeń systemu społecznego i gospodarczego Polski. Ekipa Gierka zamierzała rozwijać Polskę w oparciu o eksport produkcji przemysłowej. Pomysłu tego nie udało się zrealizować. Po 1989 roku, po wejściu Polski na nową drogę rozwoju, otwarte zostały nowe kierunki dla współpracy gospodarczej ze światem i zerwane dawne kontakty z Rosją. W czasach PRL-u eksport polskiej żywności do Rosji wspierał polską gospodarkę, a po 1989 roku, a szczególnie po wejściu Polski w 2004 w struktury UE, eksport polskiej żywności do Rosji upadł.

Obecnie Rosja importuje corocznie żywność o wartości 45 mld dolarów a polski eksport do Rosji jest wart około 1 mld dolarów. Zaletą obecnej sytuacji Polski jest możliwość swobodnego kreowania swej polityki wewnętrznej i zagranicznej  ograniczanej tylko przez prawne założenia UE i NATO.

Obecne polskie elity nie dostrzegają szans dla Polski wynikających z unikalnego systemu kulturowego Polaków polegającego na zwyczajowym równouprawnieniu płci. Szacunek dla kobiet, cechujący polskich mężczyzn, wywalczony ciężką pracą polskich kobiet poświęcających się rodzinom, jest unikalną polską cechą. Promowanie tak rozumianej polskiej kultury, opartej na szacunku do kobiety, może przynieść wzrost prestiżu dla polskiego społeczeństwa w świecie. Atut ten odpowiednio wypromowany może zostać wykorzystany przez Polskę dla ożywionych kontaktów gospodarczych ze światem, które przyniosą nam prosperity w Polsce. Dodatkowo upowszechnienie tradycji dziedziczenia własności przez społeczeństwo może przynieść ożywienie biznesu w Polsce dotąd hamowanego przez dewiacje systemu społecznego. Polska ma szansę stworzenia idealnego dla ludzi systemu kulturowego i eksport tego systemu na cały świat. Polska obecna ma wszelkie warunki do nieskrępowanego rozwoju. Czy wykorzystamy tę szansę dla naszego osobistego i wspólnego dobra?

Dopisane w lipcu 2015 roku:

 Zasadniczym polskim problemem jest za niska w stosunku do obszaru liczba ludności. Niemcy mają na podobnym do Polski obszarze dwukrotnie większą liczbę ludności i ponad dwukrotnie, wynikające z pracy tej ludności, bogactwo narodowe. Polska od dawna cierpiała na brak rąk do pracy na co wskazywała już Konstytucja 3 Maja, wzywająca obcokrajowców do osiedlania się w Polsce. Największy rozwój terytorialny zanotowała Rzeczypospolita wtedy gdy była wielokulturowa i wielo religijna,  lecz niestety brak wystarczającego zaludnienia był powodem słabości Polski i  jej rozbiorów.

Współcześnie Polska rozwinęła się wykorzystując reformy rynkowe i  bazę materialną zbudowaną przez II Rzeczypospolitą oraz PRL. Barierą rozwojową staje się w Polsce brak wykwalifikowanych rąk do pracy  w rolnictwie i przemyśle. Ktoś kto podróżuje przez Polskę zauważy prawie bezludne ziemie zachodnie i brak pracujących ludzi na polach Polski centralnej i wschodniej. Posiadamy tyle nieuprawianej ziemi, że według norm europejskich możemy na niej osiedlić przynajmniej 15 mln rolników. A przecież produkcja taniej żywności której najbardziej brakuje światu może być lokomotywą rozwoju eksportu Polski.

Brak tanich wykwalifikowanych rąk do pracy w przemyśle jest barierą rozwoju eksportu polskiego. Przemysł nie będzie rozwijał się na ziemiach na których brak rąk do pracy. Najbardziej uprzemysłowione polskie ziemie są jednocześnie najbardziej zaludnione. Wobec tego powinno nam zależeć na napływie imigrantów, którzy wniosą wraz ze swoimi nadziejami na lepsze życie entuzjazm do pracy, kiedy ich właściwie wykorzystamy. Dzięki nim Polska może na powrót stać się tyglem narodów tak jak wtedy gdy była najsilniejsza. Tolerancja i samorządność może na powrót zagościć na polskich ziemiach gdy powrócimy do tradycji naszych przodków. Różne systemy religijne, które zagoszczą na naszych ziemiach wzbogacą naszą kulturę i kulturę imigrantów, a dostatek chleba powszedniego w Polsce przyczyni się do scementowania tak powstałego wieloetnicznego społeczeństwa. Dzieci imigrantów zaludnią puste polskie szkoły i uniwersytety a ich rodzice przyczynią się do umocnienia Polski. Taka nowa Polska otwarta na imigrantów z przeludnionych krajów stanie się dla  nich wymarzoną ojczyzną. Taką może będzie Polska moich marzeń.

Jakuszowice, 31 lipca 2015 roku godzina 4:00.                                       Bogdan Góralskinauka

3.3.Climate change and people’s migrations

Poniższy fragment pochodzi z mojej pracy zatytułowanej More science, ethics, culture for the modern and future world, opublikowanej w wolnym dostępie w Google Books i JustPaste.it

Climate change has triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a history of the crises that ended in movements:

 • -Approx. 12th century BC marked the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans appeared in Italy, Egypt and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.
 • -In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. At the same time, the Great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.
 • -Approx. 4th century BC the journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.
 • -At the beginning of our era in Palestine has marked itself the significant socio-economic crisis that provoked the civil war in Galilee, Judea (which was called the War of Varus), and the uprising in 66 and 132 AD. It testifies to a crisis (rapid drying of the climate) that caused the exodus of Jews from Palestine to all world.
 • The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.
 • In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.
 • In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.

In the fourteenth century, it got cold, and in Europe were epidemics, hunger, and peasant uprisings.

 • The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. It resulted in the great migration Europeans to the continents of both the Americas and Asia continued at the time. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

3.4.Climate disaster in the years 2013-2100

By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle repeats every 400 years. We can, therefore, expect that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. It will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. It requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise, dark ages will come.

3.5. Conclusions

We must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and modify state systems to accept migrants and establish a new ethical system uniting all beings.

Warsaw, 1 January 2020 Bogdan Góralski 53 visits · 1 online

Czym się skończą współczesne imigracje ludów afrykańskich i azjatyckich do Uni

Ponieważ historia lubi się powtarzać, patrzmy na nasze współczesne życie przez pryzmat dziejów bo przecież historia jest nauczycielką życia.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1 lip 2015 · edited: 23 lis 2018

Ponieważ historia lubi się powtarzać, patrzmy na nasze współczesne życie przez pryzmat dziejów bo przecież historia jest nauczycielką życia.

Czym się skończą współczesne  imigracje ludów afrykańskich  i azjatyckich do Unii Europejskiej?

Historia sprzed 15 wieków powtarza na naszych oczach i tylko inny jest kierunek migracji ludów wymuszonej przez regionalne zmiany klimatu. 15 wieków temu podczas upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego migracje odbywały się na kierunku wschód – zachód i północ – południe a współcześnie dzieją się lub będą się dziać na kierunku południe – północ i wschód – zachód. Kierunek migracji wyznaczają miejsca  istnienia zasobów wolnej niewykorzystanej rolniczo ziemi i infrastruktury cywilizacyjnej. Przyczynami migracji jest przeludnienie zacofanych cywilizacyjnie krain Afryki i Azji do którego doszło w wyniku eksplozji demograficznej lat 80. XX wieku. Gwałtowny przyrost ludności Azji i Afryki w tamtych czasach nastąpił w wyniku  większych opadów deszczu i zmian klimatu światowego korzystnych dla rozwoju produkcji żywnościowej. Globalne  osuszenie klimatu światowego pod koniec XX i na początku XXI wieku przyniosło spadek produkcji rolnej w Azji i Afryce i przeludnienie tych krain. Unia Europejska jest rozwinięta cywilizacyjnie, posiada nadwyżki żywności oraz ziemi rolniczej, brak w niej rąk do pracy i dlatego migrują do niej  szukające lepszego życia masy ludności  z krain afrykańskich i azjatyckich. Poniżej przedstawiam  możliwy scenariusz biegu wydarzeń w Unii Europejskiej, który miał już miejsce podczas upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego. Scenariusz ten może się powtórzyć na naszych oczach dlatego, że regionalne zmiany światowego klimatu w nadchodzących latach wywołają spadek globalnej produkcji żywności, co popchnie głodujące w krainach Azji i Afryki masy ludzkie do gwałtownej migracji w kierunku krain zachodniej cywilizacji dysponujących nadwyżkami żywności i ziemi rolnej. Jeżeli współczesne elity cywilizacji zachodniej nie dostosują polityki imigracyjnej i gospodarczej do wymogów sytuacji wynikających z niekorzystnych zmian klimatu grozi im upadek tak jak podczas zmierzchu cesarstwa rzymskiego, co opisuje poniżej Stefan Inglot.

Cytuję wstęp do książki Stefana Inglota (1938) pt. Historia społeczna i gospodarcza średniowiecza, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów, strona 7-9:

„Upadek państwa rzymskiego nie nastąpił od razu. Przy pomocy wojska i dzięki umiejętnie prowadzonej polityce umiał Rzym oprzeć się przez kilka stuleci stałemu naporowi barbarzyńców.

Legioniści rzymscy, osadzeni w licznych, na granicach państwa pobudowanych twierdzach i obozach warownych, mieli za zadanie nie wpuszczać na terytorium państwa większych grup ludności barbarzyńskiej, o ile nie otrzymała na to pozwolenia cesarzy. Albowiem już od końca III stulecia cesarze rzymscy pozwalali barbarzyńcom osiedlać się w granicach państwa rzymskiego na różnych warunkach. Przyjmowali ich do służby wojskowej, -tą drogą wchodziły w skład armij rzymskich nieraz nawet większe zbrojne rzesze barbarzyńców jako sprzymierzeńcy, „foederati”, pozwalali im osiedlać się na nie zajętych pod uprawę terytoriach Galii i innych prowincyj, – w ten sposób na długo przed upadkiem Rzymu powstały na obszarze państwa, pośród ludności rzymskiej, liczne kolonie barbarzyńskie, „laeti”. Osadzeni w granicach imperium barbarzyńcy, chociaż podlegali władzy centralnej, przecież w zasadzie zdołali utrzymać ustrój na pół niezależny, żyjąc w dalszym ciągu według swego prawa narodowego i swych tradycyjnych zwyczajów.

Przy pomocy tych środków chcieli cesarze rzymscy nie tylko stępić ostrze najazdów ludów germańskich, kierujących się stale i z coraz większą siłą ku Zachodowi, ale także podporządkować je swoim własnym celom. Taka polityka cesarzy ocaliła na dłuższy przeciąg czasu państwo od upadku, lecz w najdalszych swych skutkach okazała się dla niego zgubną. Przybysze nie byli początkowo ciężarem dla państwa, które ich dobrowolnie przyjęło; kierowani do rzymskiej służby wojskowej, zastrzegli sobie oni z góry utrzymanie własnego ustroju wewnętrznego i własnych bezpośrednich zwierzchników, którymi byli naczelnicy plemion germańskich. Byli oni odpowiedzialni wobec cesarzy, którzy jednak na ich ręce składali corocznie na rzecz dowodzonego przez nich wojska ustaloną układem kwotę pieniężną pod nazwą trybutu. Ale liczba tych ludzi, przybyłych z rodzinami, a kierowanych albo do służby wojskowej, albo wyłącznie do uprawy ziemi, stale wzrastała, tak dalece, że z czasem zabrakło dla niej ziemi nie zajętej jeszcze pod uprawę. Z tą chwilą powstało dla administracji rzymskiej poważne zagadnienie, co zrobić z tym napływowym germańskim elementem.

W nadziei, niejednokrotnie złudnej, że nie zatrzyma się on na stałe w jednym miejscu, wydawali cesarze odpowiednie postanowienia prawne, celem ulokowania przybyszów w ściśle określonych częściach państwa. Według edyktu z roku 398 , wydanego przez cesarzy Arkadiusza i Honoriusza, każdy mieszkaniec miejscowości przeznaczonej na czasowy pobyt barbarzyńców był zobowiązany oddać im do użytku 1/3 swego domu i zabudowania gospodarczego. Był to tzw. Rzymski system kwaterunkowy. Kiedy kwatera stała się z czasem stałym mieszkaniem przybyszów, rozszerzono ten system i na ziemię uprawianą przez dawnych mieszkańców. Właściciele ziemi byli zobowiązani odstąpić na rzecz barbarzyńców część swej ziemi i pewną liczbę ludności poddańczej do jej uprawy. Lasy i pastwiska użytkowano początkowo wspólnie, później dzielono je po połowie.

STOSUNEK PLEMION GERMAŃSKICH DO DAWNEJ LUDNOŚCI

Ten system zastosowały plemiona germańskie względem dawnych mieszkańców, gdy się już stały wyłącznymi panami ziem rzymskiego cesarstwa. Ostrogoci np. zadowolili się zabraniem 1/3 mieszkania i ziemi na cele osiedlenia swych ludzi. Wizygoci byli bardziej wymagający: odwrócili oni dawny system rzymski i zagarnęli na swoją rzecz 2/3 dobytku tubylców. Burgundowie ograniczyli się początkowo do połowy ziemi, jednak później zaczęli naśladować Wizygotów. O wiele surowiej postąpili Wandalowie w Afryce i Longobardowie w Italii. I jedni, i drudzy zabierali najżyźniejsze ziemie, ograniczając prawa dawnej arystokracji ziemskiej, a nawet tępiąc ją i uciskając srogo resztę ludności. Również Anglosasi w Brytanii złupili doszczętnie dawnych mieszkańców. Najłagodniej bodaj zachowali się Frankowie. Dawni goście cesarstwa, przywłaszczyli oni sobie domeny państwowe i pustkowia, a nie wprowadzali przymusowego podziału ziemi zajętej przez Gallo-Rzymian.

Stosownie do liczby przybyłej ludności germańskiej, stosownie do systemu rządzenia, jaki ona zastosowała, gdy stała się panującą, zmieniły się stosunki w nowych krajach na Zachodzie Europy. Zostały one albo całkowicie urządzone przez ludy germańskie, albo dawne ich urządzenia rzymskie uległy tylko częściowej zmianie i dostosowaniu do nowych warunków. W każdym razie, w miejsce dawnego prawa rzymskiego obowiązującego w państwie rzymskim, prawa mądrego i sprawiedliwego, zapanowało do siedmiu systemów prawnych różnych plemion germańskich”.

Ponieważ historia lubi się powtarzać, patrzmy na nasze współczesne życie przez pryzmat dziejów bo przecież historia jest nauczycielką życia.

Jakuszowice, 1 lipca 2015 roku, godzina 2:45                                             Bogdan Góralski nauka 11 visits · 1 online © 2021 JustPaste.it

Polska musi odzyskać wolność w stanowieniu swojej kultury

Polsce potrzebny jest radykalny zwrot w polityce wewnętrznej, zagranicznej i energetycznej

Ten zwrot powinien polegać na zanegowaniu podstaw naukowych polityki klimatycznej UE na podstawie moich 20 letnich badań nad ziemskim klimatem. Udowadniam w nich, że teza o wpływie człowieka na klimat ziemski jest fałszem naukowym bez żadnych podstaw merytorycznych i regionalne ocieplenie i zmiany opadów wynikają z procesów naturalnych sterowanych przez grawitację wokółziemską.

Po drugie powinniśmy negocjować z Rosjanami ceny dostaw ropy , gazu i węgla w zamian za dostawy warzyw i owoców na rynek rosyjski co pozwoli poprawić relacje polsko-rosyjskie i zabezpieczyć dostawy surowców energetycznych do Polski.

Uprzednio wymagana jest zmiana priorytetów w polityce zagranicznej i wewnętrznej Polski do których obecne elity nie mają odpowiedniego podejścia czyli trzeba wymienić elity polityczne.

Szczegóły takich zmian są zawarte w moich pracach dostępnych w Internecie.

Patrz moje prace:

The new climatic theory – Climatic effects of Earth’s coating movement  : https://justpaste.it/4b3xy

The new way of modeling the Earth’s climate-November 2021 : https://justpaste.it/6benr

Polish -Russian cooperation problems and climate change -October 2021: https://justpaste.it/8uprr

 Nowy porządek duchowy, polityczny, społeczny i ekonomiczny dla Polski – JustPaste.it 

Poland needs a radical shift in domestic, foreign, and energy policy

This turn should be to negate the scientific basis of the EU’s climate policy. It should be done based on my 20 years of research into the Earth’s climate. In them, I prove that the thesis about human influence on the Earth’s climate is a scientific falsehood without any substantive foundations and that regional warming and changes in precipitation result from natural processes controlled by the gravity around the earth.

Secondly, we should negotiate with the Russians the prices of oil, gas, and coal supplies in return for the supplies of vegetables and fruit to the Russian market, which will improve Polish-Russian relations and secure supplies of energy resources to Poland.

Previously, it is necessary to change priorities in Poland’s foreign and internal policy to which the current elite does not have the appropriate approach, i.e. the political elite must be replaced.

Details of such changes are contained in my works on the Internet. 

The new climatic theory – Climatic effects of Earth’s coating movement  : https://justpaste.it/4b3xy

The new way of modeling the Earth’s climate-November 2021 : https://justpaste.it/6benr

Polish -Russian cooperation problems and climate change -October 2021: https://justpaste.it/8uprr

Warszawa, dnia 8 października 2021 roku                       Bogdan Jacek Góralski

Poland needs a radical shift in domestic, foreign, and energy policy

Poland needs a radical shift in domestic, foreign, and energy policy

This turn should be to negate the scientific basis of the EU’s climate policy. It should be done based on my 20 years of research into the Earth’s climate. In them, I prove that the thesis about human influence on the Earth’s climate is a scientific falsehood without any substantive foundations and that regional warming and changes in precipitation result from natural processes controlled by the gravity around the earth.

Secondly, we should negotiate with the Russians the prices of oil, gas, and coal supplies in return for the supplies of vegetables and fruit to the Russian market, which will improve Polish-Russian relations and secure supplies of energy resources to Poland.

Previously, it is necessary to change priorities in Poland’s foreign and internal policy to which the current elite does not have the appropriate approach, i.e. the political elite must be replaced.

Details of such changes are contained in my works on the Internet: 

The new climatic theory – Climatic effects of Earth’s coating movement  : https://justpaste.it/4b3xy

The new way of modeling the Earth’s climate-November 2021 : https://justpaste.it/6benr

Polish -Russian cooperation problems and climate change -October 2021: https://justpaste.it/8uprr

Warszawa, dnia 8 października 2021 roku                       Bogdan Jacek Góralski

The new way of modeling Earth’s climate-version November 1 th, 2021

The new way of modeling the Earth’s climate

Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl

Library of the History Faculty of the University of Warsaw.

Abstract

We have been observing synchronous changes in atmospheric pressure at certain points of the globe for a long time, but so far no one has guessed the causes of pressure changes. In this paper, he defines the causes that lead to short- and long-term changes in atmospheric pressure in Reykjavik, Iceland, and Ponta Delgada, in the Azores. Both of these points now lie close to the boundaries of the high and low atmospheric pressure zones. The constant movements a of the Earth’s shell under the stationary atmosphere caused by the variable gravitational interaction of the Solar System’s objects cause points on the moving surface of the globe to shift between the zones of high and low atmospheric pressure. The synchronous differences in atmospheric pressure between Reykjavik in the north and Ponta Delgada in the south, which have been observed for many years, can only be explained by the movements of the Earth’s shell in the north-south direction. The short-term movement of the Earth’s surface several degrees latitude under the static atmospheric pressure zones causes synchronous pressure changes at sea level SLP in Reykjavik and Ponta Delgada in the Azores. When the Earth’s crust moves 30-40 degrees latitude every 100,000 years, there are glacial periods in the regions of the globe close to the geographic pole. We observe large displacements of the Earth’s shell in the apparent movements of magnetic poles recorded by palaeomagnetic records in volcanic and sedimentary rocks from a given geological period. Until now, the phenomenon of apparent displacement of magnetic poles until their position is reversed, the so-called magnetic reversal.Magnetic reversal was a mystery, but in my theory it is easy to explain. Sometimes the Earth’s crust rotates 180 degrees from the ecliptic and then there is an apparent magnetic pole reversal phenomenon recorded on the Earth’s surface in palaeomagnetic recordings. The movements of the Earth’s shell, ( the northern hemisphere are denser and heavier than the southern hemisphere), cause changes in the moment of inertia of the spinning globe, resulting in changes in the Earth’s rotation speed (and climatic changes on Earth) recorded today as LOD-length of Day. LOD changes are synchronous with changes in atmospheric pressure in Reykjavik and Ponta Delgada because they are caused by one cause – changes in the position of the Earth’s shell. I described the mechanism of changes in the Earth’s climate linked to the movements of the Earth’s shell in a book published on the Internet on Google Books entitled The new look at the Earth’s climate mechanism: The Solar System shapes the Earth’s climate change-link:

https://play.google.com/store/books/details?id=eZu-DwAAQBAJ

Observation of changes in the position of Solar System objects and correlation of these changes with changes in LOD and weather will allow for the development of an accurate model of climate and weather changes around the globe. This work is a contribution to the development of a new model of climate change on Earth.

Jakuszowice, on November 1, 2021, 5:25 am Bogdan Jacek Góralski

Od dawna obserwujemy zmiany ciśnienia atmosferycznego w pewnych punktach globu ale do tej pory nikt nie odgadł przyczyn zmian ciśnienia. W niniejszej pracy definiuje te przyczyny, które doprowadzają do krótko i długo terminowych zmian ciśnienia atmosferycznego w Reykjaviku na Islandii oraz w Ponta Delgada na Azorach. Obydwa te punkty leżą obecnie na szerokości geograficznej bliskiej granic stref wysokiego i niskiego ciśnienia atmosferycznego. Nieustanne ruchy asymetrycznej w gęstości powłoki ziemskiej pod nieruchomą atmosferą powodowane przez zmienne oddziaływanie grawitacyjne obiektów Układu Słonecznego powodują przemieszczanie się punktów na ruchomej powierzchni globu ziemskiego pomiędzy strefami wysokiego i niskiego ciśnienia atmosferycznego. Obserwowane od wielu lat synchroniczne różnice ciśnienia atmosferycznego pomiędzy Reykjavikiem na północy a Ponta Delgada na południu mogą być wytłumaczone jedynie przez ruchy powłoki ziemskiej w kierunku północ –południe. Krótkookresowe ruchy powierzchni Ziemi o kilka stopni szerokości geograficznej pod nieruchomymi strefami ciśnienia atmosferycznego powodują  synchroniczne zmiany ciśnienia na poziomie morza SLP w Reykjaviku i Ponta Delgada na Azorach. Kiedy powłoka ziemska co 100000 lat przemieszcza się o 30-40 stopni szerokości geograficznej występują okresy glacjalne w rejonach globu bliskich biegunowi geograficznemu. Duże przemieszczenia powłoki ziemskiej obserwujemy w pozornych ruchach biegunów magnetycznych rejestrowanych przez zapisy paleomagnetyczne w skałach wulkanicznych i osadowych z danego okresu geologicznego. Do tej pory zjawisko pozornego przemieszczania się biegunów magnetycznych aż  do odwrócenia ich położenia tzw. przebiegunowania magnetycznego było zagadką ale na gruncie mojej teorii jest proste do wytłumaczenia. Czasami powłoka ziemska obraca się o 180 stopni względem ekliptyki i występuje wtedy pozorne zjawisko odwrócenia biegunów magnetycznych rejestrowane na powierzchni Ziemi w zapisach paleomagnetycznych. Ruchy powłoki ziemskiej, (która w północnej hemisferze jest bardziej gęsta i cięższa (niż  w południowej hemisferze) i częściej wychylana przez grawitację z położenia równowagi), powodują zmiany momentu bezwładności wirującej kuli ziemskiej skutkujące zmianami prędkości obrotu Ziemi (i zmianami klimatycznymi na Ziemi) rejestrowanymi współcześnie jako LOD-length of Day. Zmiany LOD są synchroniczne ze zmianami ciśnienia atmosferycznego w Reykjaviku i Ponta Delgada ponieważ są powodowane przez jedną przyczynę –zmiany położenia powłoki ziemskiej. Mechanizm zmian klimatu ziemskiego  sprzężonych z ruchami powłoki ziemskiej opisałem w książce opublikowanej w Internecie na Google Books zatytułowanej The new look at the Earth’s climate mechanism: The Solar System shapes the Earth’s climate change-link:

https://play.google.com/store/books/details?id=eZu-DwAAQBAJ

Obserwacje zmian położenia obiektów Układu Słonecznego i korelowanie tych zmian ze zmianami LOD i pogody pozwoli na opracowanie dokładnego modelu zmian klimatu i pogody na kuli ziemskiej. Niniejsza praca jest przyczynkiem do opracowania nowego modelu zmian klimatycznych na Ziemi.

Jakuszowice, dnia 1 listopada 2021 roku, godzina 5:25  Bogdan Jacek Góralski

Since 2010 I have conducted continuous observations of LOD and Poland’s weather changes, and today I can say that LOD changes we can use for modeling weather and climate modeling. The IERS provides data on Earth orientation, on the International Celestial Reference System/Frame, on the International Terrestrial Reference System/Frame, and the half-year forecasts of LOD changes. Based on this forecast, we can model climate changes on Earth using my climate change model. I observed the negative correlation of atmospheric pressure at SLP sea level pressure (in Reykjavik, Iceland) and a positive correlation SLP in Ponta Delgada (Azores)with changes in LOD (length of day). This correlation confirms the existence of a close dependence of terrestrial climate changes on LOD changes and the changes of gravitational pulling of the Earth by solar system objects. These impacts and their results are explained in my book ‘A modern look at the Earth’s climate mechanism and the cosmo-geophysical system of the Earth’ published in  2019 on the Internet (Google Books). The following work and drawings contained in it are probably proof of the truthfulness of my theory of the Earth’s climate mechanism described in the above book.

Horizontal distribution of atmospheric pressure

https://www.geographynotes.com/atmosphere/atmospheric-pressure-measurement-distribution-and-controlling-factors/854#:~:text=The%20distribution%20of%20atmospheric%20pressure%20across%20the%20latitudes,surface%2C%20there%20are%20in%20all%20seven%20pressure%20belts.

 The changes in atmospheric pressure in Reykjavik may depend on the displacement of Reykjavik at latitude 64 ° 08′07 ″ N from the Sub-polar low atmospheric pressure zone to the Polar high pressure zone above the 66.5 degree latitude due to the movements of the Earth’s coating under the atmosphere . At the same time, the movements of the Earth’s shell cause changes in the speed of rotation of the earth, LOD, recorded by the IERS.

Atmospheric pressure changes in Ponta Delgada in the Azores are due to the position of Ponta Delgada at a latitude of 37 ° 43′59 ″ N, so very close to the upper limit of the Sub-Tropical High pressure zone adjacent to the north to the low atmospheric pressure zone. The transition of Reykjavik to the zone of increased atmospheric pressure is accompanied by the transition of Ponta Delgad to the zone of reduced atmospheric pressure and vice versa.

Geographic coordinates of reykjavik, iceland

Latitude: 64 ° 08′07 ″ N

Longitude: 21 ° 53′43 ″ W.

Altitude: 37 m

Geographic coordinates of ponta delgada, portugal

Latitude: 37 ° 43′59 ″ N

Longitude: 25 ° 40′00 ″ W.

https://www.pmfias.com/pressure-belts-pressure-systems-equatorial-low-sub-tropical-high-sub-polar-low-polar-high/

Zmiany ciśnienia atmosferycznego w Reykjaviku mogą zależeć od przemieszczenia Reykjaviku leżącego na szerokości geograficznej 64°08′07″N ze strefy ciśnienia atmosferycznego Sub-polar low do strefy ciśnienia Polar high powyżej granicy 66,5 stopnia szerokości geograficznej co jest powodowane  ruchami powłoki ziemskiej pod atmosferą. Ruchy powłoki ziemskiej powodują jednocześnie zmiany prędkości obrotu ziemi LOD rejestrowane przez IERS.

Zmiany ciśnienia atmosferycznego w Ponta Delgada na Azorach wynikają z położenia Ponta Delgada na szerokości geograficznej 37°43′59″N a więc bardzo blisko górnej granicy strefy ciśnienia Sub-Tropical High sąsiadującej od północy ze strefą obniżonego ciśnienia atmosferycznego.  Przejściu Reykjaviku w strefę podwyższonego ciśnienia atmosferycznego towarzyszy przejście Ponta Delgada w strefę obniżonego ciśnienia atmosferycznego i odwrotnie.

Polish -Russian cooperation problems and climate change-version October 2021

Polish -Russian cooperation problems and climate change

-version October 2021

Bogdan Góralski

 Library of the History Faculty of the University of Warsaw

Causes for the partitions of Poland

After a period of high prices for grain in Western Europe in the 15th and 16th centuries, when Polish nobility and peasants with burghers recorded a period of development and prosperity, came a crisis of low prices and a decrease in the volume of exports of Polish grain and the other products. This was due to optimum rainfall for growing cereals in the area west of the Elbe, which caused food self-sufficiency in Western Europe. At the same time, in Poland in the Vistula basin, minimal rainfall was noted in the period 1700-1780, which probably caused worse harvest and difficulties in transporting grain with the use of Polish rivers. Shrinking export markets and lowering prices for grain began in Poland the processes of concentration of agricultural property, which led to the collapse of small noble and peasant farms, and to the development of magnate fortunes. The concentration of agricultural property occurs during a long-lasting fall in the prices of agricultural products, and the deconcentration during price increases.

The political role of impoverished Polish nobility has decreased, and the influence of magnates increased sky-high. Along with the impoverishment of the nobility, nobility democracy was subject to decline and decline, which increased the power of magnates. Simultaneously with the depopulation of the villages, a typical phenomenon during the concentration of agricultural ownership, the cities to which the impoverished rural population protected itself and the urban proletariat grew and appeared the tenents of farm tenants on magnates’ estates. In the 17th and 18th centuries, Poland and the Polish village became impoverished and depopulated, Polish culture reduced flights, and the neighboring powers grew stronger, bribing with the bribes and privileges of Polish magnates and blocking reforms in Poland, which led to partitions. It is likely that this state was caused by regional climate changes unfavorable for Poland in Western, Central, and Eastern Europe.

As a result of the prolonged economic downturn of 1655-1760 resulting from the negative climatic conditions of the Little Ice Age summit and wars, Poland became depopulated, which made it impossible to regain economic strength in the conditions of the improving economic situation at the end of the 18th century associated with a significant rise in food prices in Europe. This was reflected in the regulations of the 3rd May Constitution calling on foreigners to settle in the Polish-Lithuanian Commonwealth. The internal crisis of the state and noble democracy caused by the lack of exports and labor in Poland continued. The magnate anarchy and their properties grew in Poland, which was the result of economic processes taking place in the 17th and 18th centuries. Populations of well-organized hostile absolute monarchies of Prussia and Russia grew. Cereal prices in Europe were rising slowly. This caused an imbalance of forces to the detriment of Poland, the demand of the invaders for new lands, and subsequent partitions of Poland. In 1788-1790 Poland spent PLN 30 million on the army, Russia 250, Austria 180, Prussia PLN 70 million.

Visible in the drawing (Fig. 14 and 15) in the book Man and climate (link: http://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/4855), changes in the amount of precipitation show that in Russia there was a long decline in cereal production in the years 1850-1870 resulting from a huge drought. Droughts lasted in Russia probably the entire eighteenth century. It is possible that the drought began in 1750, which may have forced the tsarist authorities to invade depopulated Poland and partitions.

Investigating the history of the amount of rainfall in Europe and Asia will determine whether regional climate change and long-term reduction of atmospheric precipitation forced the tsarist authorities to expand on the west, into Poland, to neighboring lands for ensuring purposes to maintain the army and increase tsarist income. It would also allow deciding whether it was the prolonged lack of rainfall that weakened Polish agriculture, and thus the economy and the Polish State?

Confirmation of the above concept is brought by the work analyzing atmospheric precipitation in the Aral Sea basin. Changes in the salinity of the Aral Sea waters read from its bottom sediments indicate significant changes in sea level, which depended on the amount of precipitation in the south of Asian Russia. This work indicates that in the years 1600-1750 in the catchment areas of rivers supplying the Aral Sea, precipitation was much more abundant (See Fig 5 in the paper: Variability in precipitation, temperature and river runoff in W Central Asia during the past ~ 2000 yrs, Hedi Oberhänsli, Kateřina Novotná, Anna Píšková, Sabine Chabrillat, Danis K. Nourgaliev, Abilgazy K. Kurbaniyazov, Tomáš Matys Grygar) than in 1750-1795, which ensured food supply and allowed population growth. The abundance of food caused an increase in the Asian (and probably also European) population of male newborn babies, which resulted in an increase in the size of the army, which grew for 150 years along with the increase in the Russian population. I describe the mechanism of growth of the male population in the text titled Sex ratio – masculinization rate and social mood in Poland, link: http://www.eioba.pl/a/5094/sex-ratio-wspolczynnik-maskulinalizacji-a-spoleczne-nastroje-w Poland.

From 1750 to 1880, the amount of precipitation in the Aral Sea basin was steadily decreasing (this suggests no precipitation in the area east of the Elbe), which worsened the conditions of life of the population living in Russia and the tsarist authorities, in order to avoid internal unrest caused by starvation of the subjects (vide Pugaczow uprise 1773-1775), they used a large number of troops during the partition of Poland and territorial expansion to the southern regions of Central Asia. The decision on territorial expansion was probably dictated by the difficult internal situation in the southwest part of the tsarist Imperium caused by the lack of food and the growing level of aggression of the people. Territorial expansion caused a discharge of social sentiment and financial benefits for tsarism.

The excerpts below are a part of interesting work on ITCZ shifts entitled Tropical rainfall over the last two millennia: evidence for a low[1]latitude hydrologic seesaw FranziskaA. Lechleitner1,2, Sebastian F. M. Breitenbach3, Kira Rehfeld4, Harriet E. Ridley2, YemaneAsmerom5, Keith M. Prufer6, Norbert Marwan7, BedarthaGoswami7,8, Douglas J. Kennett9, ValorieV.Aquino6, Victor Polyak5, Gerald H. Haug1,10, Timothy I. Eglinton1 & James U. L. Baldin.

The presence of a low- to mid-latitude interhemispheric hydrologic seesaw is apparent over orbital and glacial-interglacial timescales, but its existence over the most recent past remains unclear. Here we investigate, based on climate proxy reconstructions from both hemispheres, the inter-hemispherical phasing of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) and the low- to mid-latitude teleconnections in the Northern Hemisphere over the past 2000 years. A clear feature is a persistent southward shift of
the ITCZ during the Little Ice Age until the beginning of the 19th Century. Strong covariation between our new composite ITCZ-stack and North Atlantic Oscillation (NAO) records reveals a tight coupling between these two synoptic weather and climate phenomena over decadal-to-centennial timescales. This relationship becomes most apparent when comparing two precisely dated, high-resolution paleorainfall records from Belize and Scotland, indicating that the low- to mid-latitude teleconnection
was also active over annual-decadal timescales. It is likely a combination of external forcing, i.e., solar and volcanic, and internal feedbacks, that drives the synchronous ITCZ and NAO shifts via energy flux perturbations in the tropics
“.

Monsoonal systems, like the ASM, the SASM, the Australian-Indonesian Summer Monsoon (AISM), the Indian Summer Monsoon (ISM), and the West African Monsoon (WAM) are affected by the hemispheric migration of the ITCZ as a major moisture flux conduit and by hemispheric temperature because land-sea temperature contrasts drive the monsoonal systems17,25. Although monsoonal variations might not necessarily be equivalent to ITCZ shifts, monsoons can be linked to ITCZ variations17,26–28”.

In my opinion (see my works on GOOGLE BOOKS), constant shifts of the ITCZ  Intertropical Convergence Zone and areas affected by precipitation and droughts are caused by rapid movements of Earth’s coating due to gravitational forces which come from Solar System. According to the above work during LIA ITCZ moved to the South what means that Earth’s coating shifted in that time in the opposite direction that means to the North. That is why rainfall-vegetation zones of the atmosphere shifted that way that the south of Tsarist Russia experienced severe drought in the years 1720-1791.

The lack of sufficient precipitation in the areas east of the Elbe, which decreased steadily eastwards to Central Asia, was caused by the regional climate inversion causing cooling and precipitation in Western Europe and their absence east of the Elbe (see chapter V.4.48). This caused the Tsarist’s decision to attack to the west, on Poland with large surpluses of food needed to feed the excessive number of Russian subjects during the climate crisis. The below chart of changes in the growth of Russian recruits recruited relative to their year of birth confirms the above reasoning.

 Fig. 1 Changes in the height of candidates for the Russian army in the period 1700-1915.

The chart was prepared by Bogdan Góralski based on the data from tables 4.1.5.1 and 8.5 contained in the book by Boris Mironov (2014), The standard of living and Revolutions in Russia, 1700-1917, Routledge, London-New York.

From 1750 to 1795 was the decrease of heights of conscripts resulted from the increasing malnutrition of the Russian population. Probably because of this malnutrition the social aggression of the Russians increased, which caused the Tsarist’s decision to attack Poland rich in food and other wealth. Since 1800, the height of the conscripts has been growing steadily, indicating the abundance of food in the Russian Empire, resulting from rising rainfall. The masculinization rate of the Russian population increased until the Russian Revolution because good nutrition of the population favors the birth of boys. As a result, the Russian population, in which young men predominated, became more and more aggressive (testosterone in men), which contributed to the increase of revolutionary moods in Russian society, whose population grew rapidly until the revolution. World War I and the activities of revolutionaries, including the Bolsheviks, caused the outbreak of the revolution and the civil war.

Stalin’s rule destroyed the best Russian farmers, which up to today is provoking of food shortage in Russia. This causes the feminization of the Russian population, which today has the lowest masculinization rate in the world indicating malnutrition and the predominance of women in the Russian population – see link (.https: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_sex_ratio). It follows that food is a strategic commodity for Russia, ensuring internal peace. The climate change coming in the colder years of 2019-2040 will reduce rainfall in Russia, which may cause internal anxiety and Russia’s aggressive behavior towards its neighbors. To calm the Russian power, you need to provide him with food but for that Poland is not ready. Every year, Russia imports food worth about USD 50 billion, and this is probably not enough to meet the nutritional needs of Russians. In the face of the destruction of the farmers’ layer, Russian agriculture is mechanized and only produces food whose cultivation is mechanized. During the Soviet occupation of Poland, Russia imported huge quantities of vegetables from Poland, but this import was excessive and impoverished the Polish market in food. Stalin murdered part of the Polish pre-war intelligentsia (the murder in Katyn and post-war terror), including Polish landowners. It was the preparation of the field for governments Commie-Jew. The pre-war Polish elite would not agree to Poland’s unprofitable food exports to Russia, which is probably why they were destroyed by Stalin. According to the Central Statistical Office, food production of the People’s Republic of Poland was at most equal to pre-war agricultural production and was not sufficient to ensure adequate export volume to Russia. Private agriculture was destroyed and inefficient state-owned farms and cooperatives were subsidized. The Soviet Union cut the branch it was sitting on, because when the climate crisis of the 70-80s came. In the twentieth century and agricultural production dropped enormously, food was not enough for Poles and Russians, and the Solidarity revolution began in Poland, which caused the collapse of the communist block.

Nowadays, Poland exports food mainly to the EU and it is a profitable export. However, recovery of the export of Polish food to the Russian market is currently impossible due to insufficient Polish agricultural production. Increasing food exports to Russia would increase the prices of agricultural products in the Polish market. Only a return to the feudal system and making it humanitarian will contribute to the intensive use of Poland’s agricultural potential and increase the production of Polish food. This can be achieved only through the rehabilitation of the Polish nobility and landowners, whom the land  Stalin and the Jewish Communists took in the so-called land reform. So we see the historical paradox because it is in the interest of modern Russian elites to restore the order of pre-war and even 16th-century Poland. The impending climate crisis will reduce Russia’s agricultural production and internal unrest will begin. The way out is Russia’s action to support the reforms of the Polish socio-economic system that can efficiently meet Russian needs. Russia has its numerous and influential agents in Poland, which torpedo many positive Polish initiatives. This Russian agency should work to bring the interests of Poland and Russia closer together. Russia attacked Poland three times because of a lack of food resulting mainly from adverse climate change:

during the partitions in 1772-1795,

in 1920

in 1939.

As writes Nicholas.V. Riasanovsky, Mark D. Steinberg in the book History of Russia, Krakow 2009, Publisher of the Jagiellonian University, in the chapter Crisis in Part VI entitled Soviet Russia quote:

“The drought that took place in 1920 and 1921, as well as the terrible famine (1921) added the last macabre chapter of the catastrophe. After the” bloodless “October Revolution, at first, there were years of epidemic, famine, fighting, and executions combined with general economic and social collapse, which took nearly 20 million victims. “

This quote is direct proof that the climate crisis of lack of rainfall caused a decision to attack the Polish lands, which in those years experienced a huge harvest. In view of the huge fall in the value of the ruble and the destruction of the economy, food imports from Poland were impossible at the time because of the lack of adequate capital in Russia. The future world and climate situation may cause Russia’s actions towards the next aggression to the west, including Poland. Another partition of Poland is possible. A Germany-Russia agreement is likely. Will we prevent this situation? The Russian attack is approaching together with the coming minimum solar magnetic activity.

Nowadays, global food prices have been decreasing since 1920, and processes of depopulation and concentration of industrial and agricultural property are underway in Poland, which causes a growing economic and political crisis in Poland. Actions are needed to prevent population decline and concentration of ownership in industry and agriculture because these activities will increase Polish agro-industrial production and exports and with them the strength and importance of Poland. I described these activities in my book Man and climate and articles on Eioba.pl available on the Internet. I invite you to read them.

                                                                                               Bogdan Jacek Góralski

Warsaw, January 15-16, 2016 at 19:35  modified October 23,2021 at 5:24 am

Polsce potrzebny jest radykalny zwrot w polityce wewnętrznej, zagranicznej i energetycznej

Polsce potrzebny jest radykalny zwrot w polityce wewnętrznej, zagranicznej i energetycznej

Ten zwrot powinien polegać na zanegowaniu podstaw naukowych polityki klimatycznej UE na podstawie moich 20 letnich badań nad ziemskim klimatem. Udowadniam w nich, że teza o wpływie człowieka na klimat ziemski jest fałszem naukowym bez żadnych podstaw merytorycznych i regionalne ocieplenie i zmiany opadów wynikają z procesów naturalnych sterowanych przez grawitację wokółziemską.

Po drugie powinniśmy negocjować z Rosjanami ceny dostaw ropy , gazu i węgla w zamian za dostawy warzyw i owoców na rynek rosyjski co pozwoli poprawić relacje polsko-rosyjskie i zabezpieczyć dostawy surowców energetycznych do Polski.

Uprzednio wymagana jest zmiana priorytetów w polityce zagranicznej i wewnętrznej Polski do których obecne elity nie mają odpowiedniego podejścia czyli trzeba wymienić elity polityczne.

Szczegóły takich zmian są zawarte w moich pracach dostępnych w Internecie.

Poland needs a radical shift in domestic, foreign, and energy policy

This turn should be to negate the scientific basis of the EU’s climate policy. It should be done based on my 20 years of research into the Earth’s climate. In them, I prove that the thesis about human influence on the Earth’s climate is a scientific falsehood without any substantive foundations and that regional warming and changes in precipitation result from natural processes controlled by the gravity around the earth.

Secondly, we should negotiate with the Russians the prices of oil, gas, and coal supplies in return for the supplies of vegetables and fruit to the Russian market, which will improve Polish-Russian relations and secure supplies of energy resources to Poland.

Previously, it is necessary to change priorities in Poland’s foreign and internal policy to which the current elite does not have the appropriate approach, i.e. the political elite must be replaced.

Details of such changes are contained in my works on the Internet.

Warszawa, dnia 8 października 2021 roku                       Bogdan Jacek Góralski