Dlaczego POL-CAT S.A. jest potrzebny Polsce i światu?

Dlaczego POL-CAT S.A. jest potrzebny Polsce i światu?

Przez trzynaście lat 91989-2002) prowadziłem firmę handlową zajmującą się hurtową sprzedażą narzędzi i poznałem tajniki handlu w Polsce. Zdobyte informacje wskazują na nieustanną wojnę handlową o rynek sprzedaży pomiędzy producentami a handlowcami. Wojna ta przynosi straty obu walczącym o rynek stronom. Zadaniem obu stron jest sprzedać dużo i jak najdrożej co często jest okupione łapówkami wypłacanymi kupującym.

Producenci krajowi tworzą swoje sieci handlowe udzielając niewielkich upustów cenowych zaufanym pośrednikom, którzy walczą o lokalny rynek zbytu. Ogranicza to pośrednikom możliwości zwiększenia sprzedaży i powiększania upustów handlowych w miarę wzrostu sprzedaży produktów danego producenta. Pośrednicy handlowi tworzą więc swoje sieci sprzedaży które przekształcają się w grupy zakupowe w których jeden handlowiec zakupuje u producenta towary dla grupy handlowców udzielając im odpowiednich do sprzedaży upustów. Producenci bronią się przed grupami zakupowymi bo kupują one towary producenta za niższą cenę negocjując wyższe upusty handlowe co pozwala na większe zyski i przejmowanie w efekcie rynku zbytu. Przejęcie przez handlowców całego rynku zbytu jest zagrożeniem dla producenta bo może się skończyć przejęciem producenta.

Od 2000 roku rósł w Polsce import chińskich towarów ( często niskiej jakości) wypierających z rynku polskie produkty. Działo się to z powodu wysokiej zyskowności przy sprzedaży chińskich towarów i niskiej zyskowności przy sprzedaży towarów polskich producentów. Handlowcom po prostu bardziej opłaca się sprzedawać chińskie towary (tańsze i gorsze) niż lepsze i droższe polskie produkty.

Taka sytuacja powoduje spadek krajowej produkcji i złe zaopatrzenie polskiego rynku. Przyjazna dla producenta pozwala na rozwijanie wielkości i jakości produkcji i utrzymywanie wysokiego stanu magazynowego dla zaopatrzenia sieci handlowej. Sieć handlowa wroga dla producenta powoduje odwrotne zjawiska. Na wojnie handlowej o polski rynek zbytu traci polski konsument bo maleje polska (dobrej jakości) produkcja a obce towary niskiej jakości zalewają polski rynek.

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe POL-CAT S.A. stworzy sieć handlową przyjazną polskim producentom i importowi dobrej jakości towarów, których brakuje na polskim rynku. POL-CAT S.A. dzięki notarialnym umowom handlowym zagwarantuje producentom rozwój produkcji i niezależność oraz zastąpi stopniowo ich działy handlowe w rozwoju sprzedaży towarów na rynku krajowym i zagranicznym.

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne i handlowe rozwija działy handlowe i marketingu co jest przykładem marnowania energii społecznej bowiem gdy powstanie POL-CAT to rozpocznie działanie  ogólnopolskie centrum handlowo marketingowe wspierające każdą dobrej jakości produkcję i usługi potrzebne polskiemu i nie tylko polskiemu rynkowi. Firmy produkcyjne oddadzą się tylko produkcji i usługom a firmy handlowe poświęcą czas na penetrowanie światowego rynku w poszukiwaniu wartościowych i konkurencyjnych produktów i usług. POL-CAT S.A. będzie prowadziło ogólnopolską dystrybucję towarów i usług najpierw w Polsce a potem globalnie. Pomoże to producentom i handlowcom  zmniejszyć koszty własne i udzielać większych marż handlowych w sieci Pol-CAT S.A..

POL-CAT S.A. będzie prowadziło promocję polskich towarów w kraju i zagranicą skupiając się wyłącznie na sprzedaży dobrej jakości produktów, usług i uczciwej współpracy z producentami i handlowcami. POL-CAT S.A. będzie pobierał stałą marże 10% od wartości sprzedaży. Marżą ta będzie w połowie przeznaczona na prowizję dla handlowców POL-CAT S.A. a w połowie na rozwój badań naukowych prowadzonych przez naukowców POL-CAT S.A. wynagradzanych 5% prowizji od efektów sprzedaży osiągnięć naukowo-technologicznych. Stworzy to każdemu pracownikowi POL-CAT S.A. (w połowie kobietom i w połowie mężczyznom) jednakowe warunki do osiągania zarobków i prowadzenia wolnego życia.

Jakuszowice, 11 sierpnia 2020, godzina 10:1o -15:00          Bogdan Góralski   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *