Polska nie ma szczęścia do elit politycznych

Polska nie ma szczęścia do elit politycznych

Na zachodzie Europy ugruntowała się opinia, że Polska nie ma szczęścia do elit politycznych.

Ostatnie głosowanie w Sejmie pokazało, że celem obecnych elit jest wygodne dostatnie życie kosztem narodu. Rząd i posłowie przyznali sobie znaczne podwyżki zarobków nie przejmując się biedą społeczeństwa. Wzbudziło to poważne oburzenie społeczne, które prawdopodobnie przeminie I społeczeństwo kolejny raz przywyknie do tej sytuacji. Tymczasem dawno temu opracowałem plan przywrócenia polskiego establishmentu politycznego i gospodarczego do pełnej służebności polskiemu społeczeństwu. Plan ten opiera się na wprowadzeniu dobrowolnej zasady wynagradzania polityków i biznesmenów od efektów ich pracy. Miarą efektywności polityka jest bogacenie się wszystkich członków społeczeństwa któremu on służy. Wprowadzenie zasady, że zarobkiem polityka jest średnia pensja obywatele Polski szybko wprowadzi porządek. Wprowadzenie zasady, że zarobkiem właściciela firmy i jej zarządu jest średnia pensja podwładnego szybko unormuje życie biznesowe. Jednocześnie kreatywni biznesmeni będą mogli się bogacić zakładając kolejne firmy i tworząc nowe miejsca pracy. Wprowadzenie systemu feudalnego w rolnictwie i dobrowolnej zasady, że pensja feudała polskiego będzie równa średniemu zarobkowi jego dzierżawców szybko postawi na nogi polskie rolnictwo.  

Pracownicy polscy będą wynagradzani stosownie do efektów ich pracy. Nie będzie pracy etatowej płatnej za godzinę pracy co wymusi efektywność zatrudnianych wynagradzanych prowizją od efektów pracy.

Na straży uczciwości polskiego systemu politycznego będzie społeczeństwo głosujące na polityka, który dobrowolnie przyjmie powyższe zasady porządku społecznego. Na straży uczciwości gospodarczej będzie stało przedsiębiorstwo biznesowo-naukowe POL-CAT grupujące uczciwych profesjonalistów z całego świata i wspierające biznesmenów przestrzegających powyższych i poniższych zasad. Pisałem o tym ostatnio w tekście zatytułowanym Polska racja stanu, który przytaczam poniżej i deklaruję, że będę przestrzegał zawartych w nim zasad.

Jakuszowice, 15 sierpnia 2020, godzina 5:40                   Bogdan Góralski

Polska racja stanu

Pogłębiający się kryzys gospodarczy doprowadzi wkrótce do zapaści polskiego systemu polityczno-społeczno-gospodarczego. Obecny rząd ratuje się zaciąganiem coraz to nowych kredytów i rozdawnictwem pieniędzy. Brak spójnego programu gospodarczego, który zmotywuje Polaków do efektywnej pracy doprowadzi wkrótce do upadku Polski. Mafie polskie związane z PIS i PO walczą o władzę i dostęp do przywilejów i skarbu Polski. W takiej sytuacji musi wyłonić się trzecia siła polityczna oparta o polską rację stanu – Partia Dekalogu grupująca uczciwych Polaków.

Poniżej przedstawię moją wizję polskiej racji stanu:

 1. Zostanie przeprowadzona pełna rehabilitacja szlachty i ziemian polskich i zostaną wypłacone odszkodowania w obligacjach skarbu państwa dla wywłaszczonych przez carat i sowieckie władze patriotów polskich.
 2. Zostanie wprowadzona pełna kontrola Państwa Polskiego nad finansami  Kościołów i gmin wyznaniowych działających w Polsce oraz pełna wolność ich działania zgodna z racją stanu.
 3. Będzie wprowadzona pełna jawność życia politycznego i gospodarczego centrum władzy.
 4. Najniższą komórką samorządu będzie parafia bądź gmina wyznaniowa.
 5. Zostanie utworzona Partia Dekalogu realizująca program Partii Dekalogu dostępny w Internecie.
 6. Zostanie zawarty strategiczny partnerski sojusz z państwem chińskim.
 7. Rolnicy chińscy zasiedlą ziemię będącą własnością Skarbu Państwa na zasadach nowoczesnego systemu feudalnego i wieloletnich dzierżawach zasilając populację polską oraz system rolny i żywnościowy Polski.
 8. Maksymalna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego osiągnie 300 hektarów zgodnie z przedwojennymi przepisami.
 9. Skup płodów rolnych i obrót nimi oraz przetwórstwo będzie prowadzony przez spółdzielnie zorganizowane przez parafie i gminy wyznaniowe.
 10. Życie gospodarcze i polityczne będzie prowadzone przez następujące dobrowolne zasady:
 11. politycy będą otrzymywali zarobki w wysokości średniej krajowej zarobków.
 12. Feudałowie będą zarabiali średnie dochody swoich dzierżawców.
 13. Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw będą zarabiali średnią pensję swoich pracowników zatrudnionych na prowizji od efektów pracy.
 14. Dziedziczenie własności prywatnej na zasadzie dobrowolności będzie oparte na dziedziczeniu przez lokalna społeczność wyznaniową lub POL-CAT S.A..
 15. Działalność naukowa, zaopatrzeniowa, usługowa będzie prowadzona i wspierana przez przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. na zasadach określonych w dokumencie zatytułowanym The Third Way between capitalism and communism, dostępnym w Internecie.
 16. Proszę o  uwagi i propozycje udoskonalenia przedstawionej Polskiej racji Stanu.

Jakuszowice, 7 Lipca 2020, godzina 5:17            Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *