W przededniu Święta Niepodległości Polski

W przededniu Święta Niepodległości Polski

Ostatnie wydarzenia w Polsce pokazały głupotę rządzących krajem i głupotę tzw. opozycji demokratycznej, która nie jest zdolna do mądrego kompromisu z PiS. Wobec takiej nieudolności elity politycznej odżywają we mnie idee anarchistyczne sprzeciwiające się władzy centralnej i stawiające na samorząd obywatelski. Jak doprowadzić do porządku anarchistycznego w Polsce i wyzwolenia kreatywności  i samorządności Polaków w kształtowaniu życia politycznego i gospodarczego w Polsce?

Trzeba doprowadzić do wolnościowego zrywu Polaków i okiełznać rządzące Polską elity polityczne i religijne. Polacy są kreatywni i pracowici ale brak im mądrych doradców tzn. takich, którzy nie uprawiają bełkotu intelektualnego i posiadają rzetelną wiedzę przydatną polskiemu społeczeństwu.

Proponuję utworzyć centrum doradcze dla Polaków I Polek- wolnorynkowe i działające bez zysku przedsiębiorstwo POL-CAT S.A., które będzie doradzało członkom samorządnych lokalnych organizacji wspólnotowych utworzonych w miejsce parafii Kościoła katolickiego. Centrum doradcze ( a nie nakazowe jak dzisiejsza władza)  zgromadzi postępową elitę intelektualną, które wzmocni swoją wiedzą i usługami rozwijające się we wspólnotach lokalnych polskie społeczeństwo. Takie anarchistyczne i postępowe państwo polskie na pewno spełni potrzebę wolności Polaków. Takie Państwo Polskie wykorzysta polska tradycję wolnościową i postępowe idee światowe dla dobra Polaków i Polek.

Warszawa, dnia 8 listopada 2020 roku, godzina 19;43   Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *