Polska ponownie musi odzyskać niepodległość

Polska musi ponownie odzyskać niepodległość

Ostatnie wydarzenia w Polsce pokazały głupotę rządzących krajem i głupotę tzw. opozycji demokratycznej, która nie jest zdolna do przeciwdziałania i madrego kompromisu z PiS. Jak utrzymuje Janusz Korwin Mikke w swoim felietonie pt. W czym się rzecz ma cała? (w ANGORZE nr 45 z 8 XI 2020 ) PiS podpisał bez przetargów kontrakty z USA na budowę kilku elektrowni jądrowych w Polsce. Aby ukryć te fakty przed opinią publiczną wywołał aferę aborcyjną, która odwróciła uwagę społeczeństwa.

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to akt wrogi polskiemu społeczeństwu. Polska jest krajem zagrożonym wysoką aktywnością sejsmiczną (które będzie się zwiększała w nadchodzących latach). Trzęsienia ziemi stanowią ogromne zagrożenie dla elektrowni jądrowych i przez to dla środowiska Polski.. Wobec tego należy z nich zrezygnować. Niemcy ostatnio zamknęły wszystkie swoje elektrownie jądrowe i zrezygnowały z budowy nowych. Niemcy są w tej samej strefie zagrożenia sejsmicznego co Polska.

Jaka mamy zatem alternatywę?

Jak mówią niezależni fachowcy polska powinna rozwijać energetykę rozproszoną tzn. oparta o lokalne elektrownie. Zmniejszy to zużycie energii o straty na przesyłanie energii (15%) i pobudzi gospodarkę lokalnych rynków. Można to osiągnąć przez budowę MEW- małych elektrowni wodnych które poprawia bilans wodny Polski, elektrowni opartych na spalaniu biogazu ( w Niemczech jest 10 tysięcy biogazowni). Taka energetyczna infrastruktura poprawi gospodarkę lokalną i umożliwi rolnictwu zbyt i zagospodarowanie resztek z produkcji roślinnej i hodowli. To przyniesie ssanie popytowe dla całej gospodarki i zabezpieczenie jej potrzeb energetycznych.

Fałszywa polityka klimatyczna Unii Europejskiej grozi zamknięciem kopalń w Polsce i zwiększeniem cen energii elektrycznej dla Polaków. Można się tej polityce przeciwstawić bo jak dowodzą moje wieloletnie badania zmiany klimatu są powodowane przez zmiany sił grawitacji w otaczającym nas Kosmosie. Moje badania są ignorowane przez naukę polska opanowana przez wrogie Polsce siły finansowane przez bankowy establishment Zachodu.. 

Wobec takiej nieudolności i nieuczciwości polskiej elity politycznej i naukowej  odżywają we mnie idee anarchistyczne sprzeciwiające się władzy centralnej i stawiające na samorząd obywatelski. Obecne polskie społeczeństwo jest w swej masie niewykształcone i opanowane przez eksploatujące Polaków siły realizujace własne interesy.  To mafie żydowskie utrzymują Polaków w niewiedzy i ignorancji w temacie podstawowych dla nas problemów, bo opanowały najważniejsze miejsca w nauce polskiej, polskiej polityce i Kościele Katolickim. Aby ponownie wyzwolić Polskę i uczynić z niej kraj prawdziwie rozwijający się trzeba doprowadzić w niej do anarchistycznego porządku.  

Jak doprowadzić do porządku anarchistycznego w Polsce i wyzwolenia kreatywności  i samorządności Polaków w kształtowaniu życia politycznego i gospodarczego w Polsce?

Trzeba doprowadzić do wolnościowego zrywu Polaków i okiełznać rządzące Polską elity polityczne, naukowe  i religijne. Polacy są kreatywni i pracowici ale brak im mądrych doradców tzn. takich, którzy nie uprawiają bełkotu intelektualnego i posiadają rzetelną wiedzę przydatną polskiemu społeczeństwu.

Proponuję utworzyć centrum doradcze dla Polaków I Polek- wolnorynkowe i działające bez zysku przedsiębiorstwo POL-CAT S.A., które będzie doradzało członkom samorządnych lokalnych organizacji wspólnotowych utworzonych w miejsce parafii Kościoła katolickiego. Centrum doradcze ( a nie nakazowe jak dzisiejsza władza)  zgromadzi postępową elitę intelektualną, które wzmocni swoją wiedzą i usługami rozwijające się we wspólnotach lokalnych polskie społeczeństwo. Propozycje programu działań dla tych wspólnot zawarłem w Programie Partii Dekalogu dostępnym w Internecie.

Kiedy słowiańskie wspólnoty lokalne wybiorą mądrych przywódców to zapewnią swoim członkom bezpieczeństwo materialne i warunki do pełnego rozwoju.  Takie anarchistyczne i postępowe państwo polskie na pewno spełni potrzebę wolności Polaków. Takie Państwo Polskie wykorzysta polska tradycję wolnościową i postępowe idee światowe dla dobra Polaków i Polek. Taka Polska ponownie odzyska niepodległość.

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 roku, godzina 18:07   Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *