To those who believe

 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

To those who believe

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1sPublic  Edit

To those who believe

There is no need to wait for what God will do, because God, whoever he is, has given us free will. In other words, our fate depends on us and our actions. The great figures who showed us the way of development is enough yet, and now it’s time to implement their postulates. The world is full of violence and oppression. The mighty of this world have taken away our free will from given by God and the time has come to regain it. The people of this world regain their free will in revolutions that destroy the old order and establish a new order. It’s time for a change because the old is cruel and unfair. The tormentors and cruel people who rule us must be thrown off their thrones. It’s time for a new order and I wonder if it will be my order in which quiet and ordinary people regain their God-given subjectivity.
Warsaw, January 8, 2022, 5:48 am                                                      Bogdan Jacek Góralski

Do tych co wierzą

Nie ma co czekać na to co Bóg zrobi, bo Bóg kimkolwiek by był dał nam wolną wolę. Inaczej mówiąc, nasz los zależy od nas i od naszych działań. Dość było w historii wielkich postaci, które wskazywały nam drogę rozwoju i teraz czas na realizację ich postulatów. Świat jest pełen przemocy i ucisku. Możni tego świata odebrali nam wolną wolę daną od Boga i przyszedł czas aby ją odzyskać. Lud tego świata odzyskuje wolną wolę w rewolucjach burzących stary porządek i ustanawiających nowy ład. Już czas na zmiany bo to stare jest okrutne i niesprawiedliwe. Trzeba zrzucić oprawców i okrutników, którzy nami władają,  z tronów. Czas na nowy porządek i ciekawe czy to będzie mój porządek w którym cisi i zwykli ludzie odzyskują podmiotowość daną od Boga.
Warszawa, dnia 8 Stycznia 2022 roku, 5:48                                       Bogdan Jacek Góralski1 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *