There is no sin. Nie ma grzechu

 Add Account

There is no sin. Nie ma grzechu

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 10mPublic  Edit

There is no sin

If I cannot be responsible for the sins of my father and mother, then I cannot be responsible for the acts that I committed under the influence of the karma passed on to me by my parents. So it is logical that I cannot be responsible for my own actions, and only by understanding the law of karma can I try to fix them in my life so as not to burden my children with negative karma. In other words, I must break free from the chain of causes and experience nirvana-liberation. Observing my life, I must say that my overriding goal is not to burden my children Bartłomiej and Justyna with my negative karma imposed on me by others. In other words, in order to accomplish this, I must accomplish nirvana.

Warsaw, May 13, 2023, 6:22 am Bogdan Jacek Góralski

what inspired me:

John Droz Jr., Critically Thinking about Reparations, https://criticallythinking.substack.com/p/critically-thinking-about-reparations?utm_source=substack&utm_medium=email

Buddha’s Teaching,

Jarzy A. Janik, ON CAUSE/EFFECT CHAIN

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/157455/janik_o_lancuchu_przyczyna_skutek_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y,

Nie ma grzechu

Jeżeli nie mogę odpowiadać za grzechy ojca, matki to także nie mogę odpowiadać za czyny, które popełniłem pod wpływem przekazanej mi przez rodziców karmy. Logiczne jest więc, że nie mogę odpowiadać za moje własne czyny, a jedynie rozumiejąc prawo karmy mogę próbować ją w życiu naprawić, aby nie obciążać negatywną karmą moich dzieci. Innymi słowy muszę się wyrwać z łańcucha przyczyn i doznać nirwany -wyzwolenia. Obserwując moje życie muszę stwierdzić, że moim nadrzędnym celem jest to, aby nie obciążyć moich dzieci Bartłomieja i Justyny moją negatywną karmą narzuconą mi przez innych. Innymi słowy aby tego dokonać muszę dokonać nirwany.

Warszawa, 13 Maja 2023 roku, godzina 6:22   Bogdan Jacek Góralski

What inspired me:

John Droz jr., Critically Thinking about Reparations, https://criticallythinking.substack.com/p/critically-thinking-about-reparations?utm_source=substack&utm_medium=email 

Nauka Buddy,

Jarzy A. Janik, O ŁAŃCUCHU PRZYCZYNA/SKUTEK

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/157455/janik_o_lancuchu_przyczyna_skutek_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y ,20 visits · 20 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *