Ewolucyjny postęp

Ewolucyjny postęp

Podczas dyskusji na łamach Researchgate nad projektem zatytułowanym Does human evolution have a purpose?  amerykański naukowiec napisał, że mężczyźni ze strachu przed kobietami poukrywali się w nauce, kościołach i zakonach. Idąc tym tropem zastanawiałem się nad przyczynami tego stanu rzeczy i doszedłem do wniosku, że są trzy główne przyczyny:

1.Kobiety gdy przekwitają trują swoich mężów i przejmują ich majątki

2. Trudno jest prowadzić biznes we współczesnym świecie

3.Istniejace mechanizmy dziedziczenia umożliwiają międzynarodowym mafiom przejmowanie lukratywnych biznesów.

Wykształceni mężczyźni uciekają przed kobietami i biznesem chroniąc się na wygodnych posadach w nauce i Kościele Katolickim gdzie obowiązuje celibat. Nauka jest zmaskulinizowana i jest to zjawisko ogólnoświatowe a jego skutkiem jest mierny postęp nauki. Na tzw. Zachodzie prowadzenie kariery naukowca polega na ciągłym zdobywaniu grantów, które rozdzielają przecież wykształceni mężczyźni, którzy się wzajemnie wspierają. Nie ma czasu na prowadzenie badań naukowych, którymi zajmują się nieliczni pasjonaci wiedzy a większość pieniędzy idzie na niepotrzebne lub wtórne badania. Ten model obowiązuje i w Polsce.

Podobna sytuacja panuje w Kościele Katolickim powołanym do szerzenia nauk Chrystusa. Celebruje się widowiskowe uroczystości przysparzające pieniędzy w kasie Kościoła, które są inwestowane po kryjomu w dochodowe biznesy utrzymujące machinę kościelną i pomnażające majątek Kościoła. Majątek kościelny jest wspólną własnością pracujących w nim mężczyzn. Nie ma czasu na wyjaśnianie ludziom nauk Chrystusa bo księża zajmują się biznesem kościelnym. Mężczyźni Kościoła Katolickiego zaspokajają swe potrzeby seksualne z kobietami-potajemnymi utrzymankami i uwodzonymi młodymi chłopcami namawianymi do praktyk homoseksualnych.

Związek Radziecki był pomysłem ludzi poszukujących wyjścia z tej niemoralnej rzeczywistości za pomocą likwidacji kościołów oraz wprowadzenia państwowej własności co okazało się nieefektywne gospodarczo i duchowo. Ludzie poszukują wolności gospodarczej i duchowej i nie znoszą przymusu.

Moja propozycja powołania niedziedzicznego globalnego przedsiębiorstwa POL-CAT S.A., które będzie etycznie i efektywnie finansowało postęp wiedzy i pomagało w prowadzeniu  działalności biznesowej doprowadzi do przełomu w rozwoju biznesu i nauki. Uzdrowi to relacje pomiędzy mężczyznami i kobietami i zwiększy poziom uczciwości co przyniesie ogólny wzrost komfortu życia.

Jakuszowice, 20 Lipca 2020 roku, godzina 6:17                        Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *