Wolność ekonomiczna dla kobiet a nie konwencja stambulska

Wolność ekonomiczna dla kobiet a nie konwencja stambulska

W procesie ewolucji człowieka ukształtowały się zachowania mężczyzn ukierunkowane na wykorzystanie przemocy dla zaspokojenie seksualnych roszczeń wobec kobiet. Kobiety przyjęły taktykę obronna polegającą na truciu egoistycznych seksualnie męskich partnerów, unikania uczuciowego angażowania się w związki z egoistycznymi mężczyznami niezdolnymi do trwałej miłości i wybieranie związków małżeńskich dających materialne korzyści. Takie dysfunkcje losu kobiet zostały zauważone w wielu cywilizacjach i wskutek tego powstały kulturowe sankcje dla mężczyzn rekompensujące egoistyczne zachowania. Muszę z przykrością przyznać, że i ja byłem w młodości egoistycznym samcem i dlatego doświadczyłem w późniejszym życiu dotkliwych sankcji ze strony kobiet. Bogatszy o te doświadczenia i pragnąc zapewnić kobietom i mężczyznom lepszy los optuję za powstaniem niezależnego przedsiębiorstwa usługowo-handlowego POL-CAT S.A., którego właścicielami będą w równym stopniu tylko aktualni pracownicy POL-CATS.A.. Przedsiębiorstwo to wynagradzające pracowników prowizją od efektów pracy zapewni kobietom i mężczyznom szansę na osiąganie równych zarobków, które dadzą im swobodę wyboru drogi życia wolnego od przymusów kulturowych. Sądzę, że dobrowolna likwidacja instytucji małżeństwa przyniesie zwiększenie wzajemnego szacunku płci do siebie i wpłynie na partnerskie związki kobiet i mężczyzn. Czyli jestem zdania, że tylko wolność ekonomiczna zapewni równouprawnienie kobiet i mężczyzn w przyszłym świecie i przyniesie wzrost kultury w społeczeństwach ludzkich.

Jakuszowice, 28 lipca 2020, 9:51                              Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *