Optymalne kształtowanie kosztów produkcji zależących od ceny i efektywności siły roboczej

Optymalne kształtowanie kosztów produkcji zależących od ceny i efektywności siły roboczej

Bogdan Góralski

Ludzie od zarania dziejów produkowali narzędzia pracy. Początkowo to był zwykły kij, kawałek drzewa, potem kamień a później obłupany kawałek krzemienia, który był nożem siekierą. Potem pojawiły się narzędzia z brązu, żelaza, stali stopowych, maszyny, obrabiarki numeryczne, maszyny cyfrowe, komputery osobiste i oprogramowanie komputerowe, drukarki 3D. W miarę jak rosła liczba ludzi na świecie pojawiało się coraz więcej narzędzi pracy i kwitł handel nimi. W produkcji narzędzi każdy kraj rozwijał własną produkcję stosownie do potrzeb rynku. Wraz z rozwojem transportu morskiego kwitł export nadwyżek wyprodukowanych towarów i pojawiły się bariery handlowe chroniące lokalne rynki przed tanim importem. Potem w ramach World Trade Organization rządy państw negocjowały warunki dla otwartego handlu międzynarodowego. Jest nieomal pewne, że polityka handlowa jest narzędziem rządów potężnych państw dla uzyskania dominacji na globalnym rynku. Polityka państw jest pod wpływem silnych wewnętrznych lobby kierujących strategią państw. W chwili obecnej istnieją wyspecjalizowane przedsiębiorstwa sprzedające globalnie swoją produkcję narzędzi pracy i rozrywki i konkurują o panowanie nad globalnym rynkiem w tym również nad rynkiem surowców. Na rynkach wewnętrznych państw pojawiły się krajowe struktury handlowe organizujące dystrybucję towarów. W miarę jak rozwija się globalny handel pojawia się nowe zagrożenie- rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Powoli światowi gracze handlowi zaczynają rozumieć, że wraz z towarami wędrują zarazki chorobotwórcze.

Rodzi to konieczność uporządkowania światowego handlu i konieczność zapewnienia zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chorób. Pojawiła się potrzeba ujednolicenia technologii handlowej dla zabezpieczenia przed chorobami zakaźnymi i może jej sprostać tylko ponadnarodowa organizacja POL-CAT S.A.  sprzedająca towary i usługi w bezpieczny sposób. Organizacja ta stosująca stałą marżę za swe usługi będzie obiektywnym narzędziem popierającym bezpieczny handel wysokiej jakości towarów i usług.

Powstanie POL-CAT S.A. zapewni bezpieczny przepływ siły roboczej pomiędzy krajowymi rynkami dlatego, że i wysoka jakość towarów będzie wybierana przy najniższej cenie a cena towarów zależy od ceny siły roboczej na lokalnym rynku. Przy globalnych cenach surowców i energii i ujednoliceniu technologii to cena siły roboczej będzie decydowała o koszcie produkcji towarów. Istnienie i obiektywny handel prowadzony przez POL-CAT S.A. spowoduje naturalną potrzebę globalnych przepływów siły roboczej z Azji na Zachód. Wzbudzi to ponownie produkcję Zachodu potrzebną dla jego lokalnego rynku i ograniczy ekspansję eksportową krajów azjatyckich. W ten sposób rozładujemy napięcia społeczne w Azji, które mogą być przyczyną globalnej wojny i zlikwidujemy stagnację w zachodnich gospodarkach. POL-CAT S.A. Będzie prowadziło etyczny, obiektywny i bezpieczny handel światowy zabezpieczając warunki do prosperity wszystkich narodów.

Jakuszowice, 26 lipiec 2020, godzina 7:22       Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *