Analiza prawa Chrystusowego

Analiza prawa Chrystusowego

Trudno jest na podstawie wycinkowej analizy dokonać oceny całości nauki prawnej Jezusa Chrystusa. Tak jak powiedziałem prawo Chrystusa było wypadkową dorobku etycznego Wschodu i Zachodu, chociaż Zachód nie był w czasach Chrystusa w pełni ukształtowany. Dopiero porównanie dzisiejszej rzeczywistości prawnej z tą, która się wyłania z prawa Chrystusowego ukazuje prawdziwą ponadludzką wielkość Jago nauczania. Wydobył On wszystkie humanistyczne treści z dorobku etycznego antycznych ludzkich cywilizacji i podał je w przystępnej zrozumiałej formie obiecując, że stosowanie ich przyniesie ludziom Królestwo Niebieskie. W toku wieloletnich studiów zrozumiałem, że stosowanie prawa Chrystusowego przyniesie ludzkiej cywilizacji niesamowity postęp kulturowy i cywilizacyjny, który umożliwi stworzenie przez ludzkość nowego świata i przejście do wieczności. Potrzeba zatem jakiejś siły, która wprowadzi prawo Chrystusowe w życie. Zaiste musi być to boska siła tak trudne jest to zadanie. Tą siłą będzie przedsiębiorstwo usługowe POL-CAT S.A., którego zasady działania oparte na etyce Chrystusowej opisałem w moich pracach dostępnych w Internecie. Przyniesie ono wszystkim ludziom możliwość realizacji wolnej woli danej nam przez Boga.

Moim zadaniem na tym świecie jest uruchomienie działania POL-CAT S.A. a dalej wszystko potoczy się zgodnie z planem Bożym. Wszystko jak do tej pory wskazuje, że mi się to uda i oczyszczę świat z marnotrawstwa ludzkiej energii i marnotrawstwa energii świata.

Warszawa, 25 sierpień 2020, godzina 3:34        Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *