Na co czeka Polska?

Na co czeka Polska?

Polska czeka na zmianę systemu psychologiczno- społeczno-politycznego.  Sprzeczne uczucia Polaków wynikają z rozdarcia pomiędzy kulturą lansowaną przez Kościół Katolicki a kulturą lansowaną przez media pozostające w większości w rękach obcych ośrodków władzy. Stłumienie psychologiczne  Polaków wynika też z wiedzy o powszechnej niemoralności sług Kościoła Katolickiego, który przestał pełnić rolę instytucji zaufania publicznego. Jednocześnie walka polityczna w Polsce podsycana przez media prowadzi do utraty autorytetu  demokratycznie wybieranej władzy, która jest zdobywana za pomocą obwiniania o nieuczciwość przeciwników politycznych.

 Z tego chaosu wyłania się  silna potrzeba Polaków do zawierzenia komuś, kto powie prawdy niepodważalne budujące społeczny porządek i wzajemne zaufanie umożliwiające umocnienie wiary w sens naszego świata i spokojną wydajną pracę dla dobra wszystkich w Polsce.

Potrzebny jest przywódca z autorytetem moralnym, który przywróci porządek w Polsce i pogodzi sprzeczne interesy różnych grup społecznych. Potrzebna jest też nowoczesna etyczna instytucja w Polsce  ( i niech to będzie POL-CAT S.A. grupujący wykształconych i etycznych ludzi), która zacznie przemianę polskiego piekła społecznego w harmonijnie działającą wieloetniczną wspólnotę otwartą na wszystkie kultury.

Warszawa, 28 sierpnia 2020 roku, godzina 6;30                                               Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *