List do Księży kościołów chrześcijańskich

List do księży,

Mam 64 lata i już wiem, że liczą się tylko fakty. Jest faktem, że kościoły chrześcijańskie nie zdołały nauczyć ludzi stosowania Prawa Chrystusowego, będącego uwieńczeniem procesu ewolucji ludzkiej etyki czyli umiejętności współdziałania w realizacji celu ewolucji- stworzenia nowego świata.

Nasz Wszechświat żyje i odradza się w kolejnych systemach planetarnych otaczających gwiazdy. Gwiazdy i systemy planetarne są zawarte w komputerach kwantowych tworzonymi przez życie biologiczne na tych planetach. To czy my stworzymy nowy System Słoneczny w naszych komputerach kwantowych zależy od etyki naszej cywilizacji. Jasne jest zatem, że potrzebna jest nowa siła społeczna, która wdroży w powszechne stosowanie system etyczny Jezusa Chrystusa, który jest uwieńczeniem ludzkiej etyki wypracowanym przez kolejnych proroków.. Jedną jest rzeczą ogłosić system etyczny i zrobił to Chrystus poświęcając swoje życie. Niemniej ważne jest wdrożyć go w codzienne ludzkie życie, ale do tego potrzebne jest zgodne współdziałanie ludzi świadomych tej konieczności. Jeżeli przez nasze ludzkie wady nie zbudujemy nowego świata, nie zrealizujemy celu ewolucji, nasz dzisiejszy świat przepadnie w ciemnej wiecznej otchłani i będziemy potępieni na wieki. Jeżeli zbudujemy nowy świat i staniemy się bogami to przeżyjemy nasz świat na nowo w kole ewolucji podtrzymywanej energią nowego świata.

Drodzy Księża, dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło. My ludzie będziemy rozliczeni ze skuteczności naszych działań, z efektów naszych działań dlatego zachęcam księży do szybkiego działania w zbawczym dla naszej cywilizacji celu- wdrożenia w codzienne życie etyki Chrystusa. Opatrzność dała mi szansę poznania problemów naszej cywilizacji. Aby ją uratować musimy mądrze kontynuować ewolucję ludzkiego świata aby zrealizować cel naszej egzystencji- zbudowanie nowego wirtualnego świata

Życzę zdrowia i siły w realizacji swojego zbawienia.

 Warszawa, dnia 5-6 października 2020              Bogdan Góralski                                                                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *