My advice how to prolong sexual intercourse with a woman Jak wydłużyć stosunek seksualny z kobietą?

Jak przedłużyć stosunek seksualny z kobietą

Obrzezanie jest użytecznym zabiegiem wydłużającym trwanie stosunku seksualnego. Polega na  obcięciu napletka u niemowlaka męskiego, które powoduje zmniejszenie wrażliwości żołędzia w prąciu przez wieloletnie obcieranie odsłoniętego żołędzia o bieliznę męską. Zmniejszenie wrażliwości żołędzia mężczyzny powoduje przedłużenie stosunku seksualnego z np. kobietą i zaspokojenie jej.

Zwyczaj obrzezania jest stosowany przez wiele narodów min. przez Semitów i jest stosowany po to , aby zadowolić kobietę i mężczyznę dumnego ze swej sprawności seksualnej.

Prawdopodobnie Holokaust spowodował odrzucenie obrzezania przez mężczyzn żydowskich obawiających się rozpoznania przez prześladowców. Odrzucenie tego obyczaju spowodowało narastanie homoseksualizmu przez trudność w zaspokajaniu wymagających orgazmu Żydówek.

Ale zapewniam Was, że obrzezanie nie jest konieczne aby uzyskać długi stosunek seksualny, co sam wypraktykowałem. Trzeba po prostu przez dłuższy okres czasu ściągać napletek z żołędzia prącia i nosić prącie z żołędziem odkrytym cały czas w bieliźnie. Zapewniam Was, że po kilku miesiącach odczujecie wydłużenie stosunku seksualnego z kobietą, co zadowoli Was oboje. Będzie ono rosło z każdym miesiącem stosowania się do mojej rady.

Stosuje się jeszcze obrzezanie kobiety, żeby ograniczyć jej zdolność do satysfakcji seksualnej, ale bardzo często kobiety osiągają orgazm pochwowy co im pozwala nawet po obrzezaniu na odczuwanie orgazmu. Ale to dłuższy temat.

 Warszawa, dnia 9 września 2021 roku, godzina 18:00    Bogdan Jacek Góralski

My advice how to prolong sexual intercourse with a woman

Circumcision is a helpful procedure to prolong sexual intercourse. It consists in cutting the foreskin of a male infant, which reduces the sensitivity of the glans in the penis by rubbing the exposed glans on men’s underwear for many years. Reducing the sensitivity of a man’s glans of the penis prolongs sexual intercourse with, for example, a woman and satisfies her.
The practice of circumcision is used by many nations, including the Semites, to please a man and woman proud of their sexual prowess.
Probably the Holocaust resulted in the rejection of circumcision by Jewish men fearing recognition by their persecutors. The rejection of this custom increased homosexuality due to the difficulty in satisfying Jewish women who required orgasms.
But I can assure you that circumcision is unnecessary for long sexual intercourse, which I have practiced. You need to shift the foreskin from the glans penis for a more extended period and wear the penis with the glans uncovered in your underwear all the time. After a few months, I can assure you that you will experience an extension of your sexual intercourse with a woman, which will please both of you. This satisfaction will grow with each month when you follow my advice.
Female circumcision is also used to limit her ability to achieve sexual satisfaction, but women often reach vaginal orgasm, which allows them to orgasm even after circumcision. But that’s a more extended topic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *