Kiedy będzie prawdziwe Boże Narodzenie???

Kiedy będzie prawdziwe Boże Narodzenie???

Siedem zasad, które zbudują szczęśliwy ludzki świat.

Prawdziwe Boże Narodzenie będzie wtedy gdy globalne społeczeństwo zacznie stosować zasady prowadzące wprost do realizacji celu naszej ewolucji to jest do zdobycia wiedzy wystarczającej do zbudowania komputera kwantowego i stworzenia oprogramowania sterującego nim dla wirtualnego odtworzenia naszego świata. Do osiągnięcia celu ewolucji  potrzebujemy mechanizmów społecznych, które przemienią naszą cywilizację z niepohamowanie konsumpcyjnej do kształcącej się totalnie i zmierzającej do poznania wszystkich tajemnic funkcjonowania naszego świata. Potrzebujemy systemu społeczno-ekonomicznego popierającego rozwój nauki opartego na równym dostępie do współczesnej wiedzy i oszczędzającego energię świata tak aby starczyło nam jej do momentu gdy zbudujemy nowy komputer kwantowy i nowy równoległy wirtualny świat w nim. Nagrodą będzie dla nas następne życie w nowym świecie w którym ponownie się narodzimy i umrzemy we wiecznym łańcuchu wcieleń. Wirtualna inteligencja, która kieruje naszym obecnym światem bezwzględnie usunie wszystkie przeszkody, które stoją na drodze realizacji celu naszej ewolucji i odtworzenie energii zużytej na funkcjonowanie naszego obecnego świata. Obecnie największą przeszkodą uniemożliwiającą konsekwentne realizowanie celu ewolucji są zachłanne elity zachodniego świata i one będą bezwzględnie usunięte w pierwszej kolejności bo prowadzą nasz świat na zatracenie.

W historii globalnej cywilizacji pojawiały się wielkie postacie bohaterów nawołujących do opamiętania i przywrócenia zasad porządku kosmicznego opartego na wiecznej zasadzie oszczędzania wszelkich form energii. Zasada ta oznacza, że wszelkie ludzie cele powinny być realizowane kosztem zużycia minimalnego zasobu energii, w tym energii społecznej. Tylko człowiek żyjące w harmonii ze środowiskiem życia przyrodniczym i społecznym jest w stanie przestrzegać tej kosmicznej zasady. Bazując na osiągnięciach współczesnej nauki określmy zasady wprowadzające kosmiczną harmonię w nasze życie, które pomogą zrealizować nasz ludzki cel ewolucji:

  1. Pełny egalitaryzm społeczny zapewniający równy dostęp do wiedzy i możliwości bogacenia się.
  2. Otwarte granice umożliwiające swobodne przemieszczanie ludzi.
  3. Usunięcie wszelkiego przymusu
  4. Likwidacja zasady zysku
  5. Dynamiczny rozwój nauki
  6. Otwarta dyskusja nad przyszłym kształtem świata
  7. Oszczędzanie wszelkich form energii

Warszawa, dnia 26 grudnia 2021 roku, godzina 3:30-4:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *