Bogowie bądźcie dla nas łaskawi???

https://justpaste.it/1l265

Bogowie bądźcie łaskawi

Podczas lutowego pobytu w Egipcie odwiedziliśmy Luksor, Karnak, duże miasta w dolinie Nilu w którym znajdują się potężne kompleksy świątyń zbudowane dla czczenia bogów.

Cytat z Wikipedii:

Karnak, arab. الكرنك, egip. Ipet-sut – „Najbardziej Dobrane z Miejsc” – miasto w Górnym Egipcie, w muhafazie Luksor, na wschodnim brzegu Nilu, 2,5 km na północ od Luksoru. W starożytności miejscowość była częścią Teb, a obecnie postrzegana jest przez wielu jako część Luksoru, jako że obie miejscowości tworzą zwarty zespół miejski.

W Karnaku znajduje się zespół świątyń wzniesionych w różnym czasie, poświęconych bogom tebańskim. Centralne miejsce zajmuje największa na świecie świątynia z salą kolumnową, tzw. „Wielki Hypostyl” – świątynia Amona-Re. Od północy przylega do niej świątynia Montu – boga wojny, a na południe położone jest sanktuarium bogini Mut, żony Amona. Świątynie te są połączone ze sobą alejami procesyjnymi. W 1979 Karnak został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Podczas zwiedzania świątyni Amona-Re zbudowanej ku czci boga Słońca, egipski przewodnik pięknie mówiący po polsku opowiedział nam o świętej sadzawce, połączonej z Nilem podziemnym kanałem, w której funkcjonował tzw. Nilometr . Święta sadzawka służyła do rytualnych kąpieli faraonowi Ramzesowi II i kapłanom potrzebnym dla oczyszczenia przed odwiedzeniem najświętszego miejsca w świątyni do którego mieli wstęp jedynie faraon i kapłani, i służącego do składania ofiar bogowi Słońca, Amonowi -Ra dla uzyskania jego łaskawości pomocnej w uzyskaniu korzystnych wylewów Nilu. Nilometr wyznaczał poziom Nilu, który decydował o wysokości podatków od rolników egipskich. Wysoki poziom Nilu w Nilometrze oznaczał prosperity rolnictwa w dolinie Nilu i wysokie podatki płacone przez zamożnych w tym roku rolników, i odwrotnie niski poziom Nilu przynosił niskie podatki.

Już wtedy, tysiące lat przed naszą erą, kapłani egipscy przypuszczali, że zmiany poziomu Nilu są zależne od Słońca, dlatego postanowili wznieść świątynię bogowi Słońca , Amonowi -Ra. Mechanizm zmienności poziomów Nilu poznaliśmy dopiero współcześnie ale ta wiedza jeszcze nie jest powszechna. Wylewy Nilu zależą od cykli aktywności grawitacyjnej Układu Słonecznego mierzonej aktywnością magnetyczną Słońca. Dla kapłanów egipskich proces ten był tajemnicą i dlatego wpływali na faraona by składał ofiary Amonowi -Ra dla uzyskania jego łaskawości i korzystnych wylewów Nilu decydujących o pomyślności starożytnego państwa egipskiego. Dziś Egipt importuje pszenicę z Rosji i dary dla Amona-Ra są niepotrzebne, a za to jest potrzebna przychylność Władymira Putina.

Zwiedzając  świątynie Amona-Ra w Karnaku obok Luksoru pomyślałem, że ludzie od tysiącleci składali dary bogom dla uzyskania ich łaskawości, a tymczasem bogowie przysyłając kolejnych proroków mówili nam:” Ludzie, bądźcie łaskawi dla siebie wzajemnie to wtedy będziecie zdrowi, szczęśliwi i bogaci”. Wskazówki te, do dzisiejszego dnia są niezrozumiałe dla ludzi i dlatego wybuchła kolejna wojna Rosja-Ukraina, a świat i wbudowany weń mechanizm wojenny jest dalej niezrozumiały????

Mechanizm wojenny sprzężony z mechanizmem klimatycznym Ziemi, prowadzący do cyklicznych wojen, już dawno opisałem w moich pracach opublikowanych w Internecie,  o których wie nieliczne grono moich czytelników. Moje prace są bowiem bojkotowane przez rządzącą światową nauką męską mafię, której tajemnice odsłaniam w moich kolejnych internetowych publikacjach.

Warszawa, dnia 13 marca 2022 roku, godzina 3:57    Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *