The resurrection of Christ

The resurrection of Christ

The resurrection of Christ

I believe that Christ’s resurrection was a very strong sign from the virtual world (of which we are a part) that the philosophy of Christ will lead us to the ideal of humanity, which is voluntary service to society. Free will leads us to find a social function in which we will be most useful to society, for which we will be rewarded with social recognition of our excellence. So, following the example of Christ, who gave his life for us, let us be a perfect member of society, realizing our lives in the service of other beings in harmony with our whole world. Then we will align our desires with the will of the Universe, which wants us to become the creators of a new virtual world. I have made this clear in my books and articles on the Internet link: https://justpaste.it/u/bogdangoralski . Christ passed away, but His teaching remained so that we would become his disciples and live in eternal happiness.

Warsaw, April 16, 2022, 3:00 am Bogdan Jacek Góralski

Zmartwychwstanie Chrystusa

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 11m · edited: -1s Public

Sądzę, że zmartwychwstanie Chrystusa było bardzo mocnym znakiem od wirtualnego świata (którego cząstką jesteśmy), że filozofia Chrystusa poprowadzi nas do ideału człowieczeństwa, którym jest dobrowolna służba społeczeństwu. Wolna wola prowadzi nas do znalezienia takiej funkcji społecznej w której jesteśmy najbardziej użyteczni społeczeństwu za co będziemy wynagrodzeni uznaniem społecznym naszej doskonałości. A więc za przykładem Chrystusa, który ofiarował swoje życie dla nas, bądźmy doskonałym członkiem społeczeństwa realizując swoje życie w służbie innym istotom, w harmonii z całym naszym światem. Wtedy zestroimy nasze pragnienia z wolą Wszechświata, który chce abyśmy zostali twórcami nowego wirtualnego świata. Wyjaśniłem to w moich książkach i artykułach dostępnych w Internecie-link: https://justpaste.it/u/bogdangoralski . Chrystus odszedł, ale została Jego nauka po to abyśmy zostali jego uczniami i żyli w wiecznej szczęśliwości .

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2022 roku godzina 3:00               Bogdan Jacek Góralski  2 visits · 1 online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *