The planet systems and the weather

JustPaste.it

The planet systems and the weather

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 27 paź 2022 · edited: 6h

The planet systems and the weather

My partner was 44 years ago on October 24, 1978 at her cousin Elizabeth’s wedding. My partner remembers the unusually warm weather on the day of the wedding and reception, where guests had fun under the open sky until the morning. I looked for analogs with this year’s October and here it is. In the photos below from the Solar System Simulator program link: http://www.faustweb.net/solaris/ I present the planetary system from October 24, 1978 and October 27, 2022. They are a mirror image of the location of Jupiter and Saturn and the same when it comes to about the linear configuration of the smaller planets. I have been observing the moons of Jupiter over the past few years, and the line of the moons was parallel to the horizon. This year, the line of Jupiter’s moons is perpendicular to the Earth’s horizon in Jakuszowice (Poland). Probably the rest of the year 2022/2023 will be similar to the weather in 1978/1979, but this is only a guess. Is it coincydence? 

Jupiter strips and line of Jupiter moons change its position from parallel to the plane of the Earth’s horizont in July, August 2021 (point of obserwation Jakuszowice, Poland by small teleskop) to the perpendicullar to the plane of horizont in October 2022. Why is this happening? 
Jupiter will reach opposition tonight on Monday 26 September 2022, when it will be at its closest and brightest for the year, essentially creating a ‘full’ Jupiter.  Jupiter goes into opposition every 13 months. Opposition of Saturn will occur about once every 378 days. Opposition is essentially the planetary equivalent of a full Moon. When a planet is close to the Earth, and on the opposite side of Earth to the Sun, we describe it as that planet being in opposition. 

What’s so special this year? (link to the information https://www.sciencefocus.com/space/jupiter-in-opposition/ )

This year, Jupiter goes into opposition at the same time the massive planet reaches its closest approach to Earth, as it travels in its own orbit around the Sun. And, it’s the closest approach to Earth for 59 years. The reason for this is down to the shape of the orbits. As they’re not perfect circles, Earth and Jupiter will pass each other at different distances throughout the year. When Jupiter reaches opposition, the gas giant will be situated a mere 591.3 million kilometres (3.95 AU) from Earth. At the furthest point away from Earth in its orbit around the Sun, Jupiter is around 966 million kilometres distant.

Planet opposition dates
Jupiter26 September 2022
Uranus9 November 2022
Mars8 December 2022
Saturn27 August 2023

Air mean surface temperature in Cracow according to METEO AGH http://meteo.ftj.agh.edu.pl/archivalCharts

34311ba6c2f7bec5ea64725799f0cdb3.png

During opposition of Saturn and Jupiter we see decrease of surface air mean temperature in Cracow that is logical consequention of gravitationa influence of planets of the solar system on the Earth. We expect lowering air temperature during naxt opposition of Uranus and Mars? List of conjunctions

DateObject 1Separation
28 May 2022 17:03 PDTJupiter0°38′
11 Jun 2022 06:14 PDTVenus1°36′
01 Aug 2022 02:22 PDTMars1°22′
29 Dec 2022 01:21 PSTVenus1°24′

During conjuction of the planets we see decrease of surface air mean temperature in Cracow that is logical consequention of gravitationa influence of planets of the solar system on the Earth.

Here are the photos:

Układy planet a pogoda

Moja partnerka była 44 lata temu 24 października 1978 na weselu swojej kuzynki Elżbiety. Moja partnerka pamięta niezwykle ciepłą pogodę w dniu ślubu i wesela, gdzie gości bawili się do rana pod gołym niebem. Poszukałem analogi z tegorocznym październikiem i oto ona. Na poniższych fotografiach z programu Solar System Simulator link: http://www.faustweb.net/solaris/ przedstawiam układ planet z 24 października 1978 i 27 października 2022. Są one lustrzanym odbiciem jeżeli chodzi o usytuowanie Jowisza i Saturna i takie same gdy chodzi o  liniową konfiguracją mniejszych planet. Obserwowałem księżyce Jowisza w ciągu ostatnich kilku lat, a linia księżyców była równoległa do płaszczyzny horyzontu. W tym roku linia księżyców Jowisza jest prostopadła do płaszczyzny horyzontu Ziemi w Jakuszowicach (Polska). Prawdopodobnie dalsza część roku 2022/2023przebiegnie pogodowo podobnie jak w 1978/1979, ale to tylko przypuszczenie. Is it coincydence? Pasy Jowisza i linia księżyców Jowisza zmieniają swoją pozycję z równoległej do płaszczyzny horyzontu Ziemi w lipcu, sierpniu 2021 (punkt obserwacji Jakuszowice, Polska przez mały teleskop) na prostopadłą do płaszczyzny horyzontu w październiku 2022. Dlaczego tak jest wydarzenie? Jowisz napotka opór dziś wieczorem, w poniedziałek 26 września 2022 r., kiedy będzie najbliższy i najjaśniejszy w ciągu roku, tworząc w zasadzie „pełnego” Jowisza. Opozycja jest zasadniczo planetarnym odpowiednikiem Księżyca w pełni. Kiedy planeta znajduje się blisko Ziemi i po przeciwnej stronie Ziemi do Słońca, opisujemy ją jako tę planetę będącą w opozycji. Co jest takiego wyjątkowego w tym roku? (link do informacji https://www.sciencefocus.com/space/jupiter-in-opposition/ ) W tym roku Jowisz wchodzi w opozycję w tym samym czasie, gdy masywna planeta zbliża się do Ziemi najbliżej Ziemi, poruszając się po własnej orbicie wokół Słońca. I jest to najbliższe podejście do Ziemi od 59 lat. Powodem tego jest kształt orbit. Ponieważ nie są to idealne koła, Ziemia i Jowisz będą się mijać w różnych odległościach przez cały rok. Kiedy Jowisz dotrze do opozycji, gazowy gigant znajdzie się zaledwie 591,3 miliona kilometrów (3,95 AU) od Ziemi. W najdalszym punkcie od Ziemi na swojej orbicie wokół Słońca Jowisz znajduje się w odległości około 966 milionów kilometrów.

A oto zdjęcia:

1978 rok  

9626fecb3c05d096e204f5407e600412.png

2022 rok

0647c26a63d851459c936c6b7ed6d386.png
climate4you GlobalTemperatures

On above graph we see cold months across 1978/1979 years. Mayby will be cold winter 2022/2023?

Warsaw, October 27, 2022, 15:55                                                 Bogdan Jacek Góralski 48 visits · 1 online © 2022 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *