El Nino-La Nina occurrences explained

https://justpaste.it/bjiwu

Correlation of LOD changes versus El Nino-La Nina occurrences

Based on the LOD (length of day) change chart, I located all El Nino – La Nina events in the period 1962-2022. All El Nino-La Nina events occur during a periods of rapid changes in the rotational speed of the Earth. From this it follows that the weather changes associated with El Nino-La Nina events are related to changes in the rotational speed of the Earth. The rotational speed of the Earth changes in the rhythm of changes in gravity within the Solar System, which are associated with changes in the location of Solar System objects orbiting the Sun and acting on the Earth’s geophysics system.

See also my work entitled

El Niño and La Niña occurrences and the phases and perigee of the Moon’s orbit

-Link: https://justpaste.it/5ghnw

Na podstawie wykresu zmian LOD (długości dnia) zlokalizowałem wszystkie zdarzenia El Nino – La Nina w okresie 1962-2022.

Wszystkie zjawiska El Nino-La Nina występują w okresach gwałtownych zmian prędkości obrotowej Ziemi. Z tego wynika, że zmiany pogodowe związane z wydarzeniami El Nino-La Nina są związane ze zmianami prędkości obrotowej Ziemi. Prędkość obrotowa Ziemi zmienia się w rytmie zmian grawitacji w Układzie Słonecznym, które są związane ze zmianami położenia obiektów Układu Słonecznego krążących wokół Słońca i oddziałujących na układ geofizyczny Ziemi.

f94dc1d07820a688cc2f6efaf72d4995.png

Fig. 1 Chart of LOD changes in the period 1962-2022 based on the C04 data series.

Data source LOD-link: https://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=analysis&lang=en LOD data was interpolated – Lagrange Interpolation with time interval of 365 days

Rys. 1 Wykres zmian LOD w okresie 1962-2022 na podstawie serii danych C04.

Żródło danych LOD- link: https://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=analysis&lang=en

Dane LOD poddano interpolacji -Lagrange Interpolation with time interval of 365 days

bcf2f09666b53e30e0584c2da6e0cd4d.png

Fig. 2 Correlation of LOD changes versus El Nino-La Nina occurrences In the graph of LOD changes in the period 1962-2022, El Nino occurrences are plotted in red and La Nina occurrences in black El Nino-La Nina data source -link:

Climate Prediction Center – ONI (noaa.gov)

Rys. 2 Korelacja zmian LOD versus wystąpienia El Nino -La Nina

Na wykresie zmian LOD w okresie 1962-2022 są naniesione kolorem czerwonym wystąpienia El Nino a kolorem czarnym wystąpienia La Nina

Źródło danych El Nino-La Nina -link: Climate Prediction Center – ONI (noaa.gov)

Warsaw, November 24, 2022, time 18:10    Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *