Summarize of my knowledge

 Add Account

Summarize of my knowledge

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 9 sty 2023Public  Edit

Summarize of my knowledge

The natural law is the art of living conserving all energies

Ethics – the art of living can be defined by reason.

Jesus Christ was conceived naturally.

The resurrection of Christ was another sign from Heaven.

Motivation is needed in life, e.g. the idea of a chosen nation.

The world can be created in seven days from nothing, i.e. from energy, having at your disposal a comprehensive knowledge of the laws of development, a quantum computer and software for it.

Only POL-CAT joint-stock company  can be the messiah because it will not be possible to kill it.

Become the leader of the elite because the people can be capricious and venal.

You will suffer the consequences of all your actions.

Circumcision is not necessary to please a woman.

Turn private property into a retirement pension, and society will take care of children.

Love your enemies and share bread and wine.

Warsaw, January 9, 2022, 8:00                             Bogdan Jacek Góralski

Podsumowanie mojej wiedzy

Prawo naturalne to sztuka życia oszczędzającego wszelkie energie

Etykę – sztukę życia można określić rozumem.

Jezus Chrystus został poczęty w naturalny sposób.

Zmartwychwstanie Chrystusa było kolejnym znakiem z Niebios.

Motywacja jest potrzebna w życiu np. idea narodu wybranego.

Świat można stworzyć w siedem dni z niczego tzn. z energii mając do dyspozycji kompleksową wiedzę o prawach rozwoju, komputer kwantowy i oprogramowanie do niego.

Mesjaszem może być tylko POL-CAT spółka akcyjna bo jej nie będzie można zabić.

Stawaj na czele elit bo lud bywa kapryśny i przekupny.

Poniesiesz konsekwencję wszystkich swoich czynów.

Obrzezanie nie jest konieczne aby zadowolić kobietę.

Własność prywatną zamień na emeryturę, a o dzieci zadba społeczeństwo44 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *