What will the war in Europe bring to America? I wrote this in 2016

 Add Account

What will the war in Europe bring to America? I wrote this in 2016

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 7 sty 2023 · edited: 10 sty 2023Public  EditWhat will the war in Europe bring to America? I wrote this in 2016

Co przyniesie Ameryce wojna w Europie?

2016-05-11__4__small.png

Fig.26 Grain production in the USA [yellow], Europe [graat], Russia [yellow] data source League of Nations 1943:9 Author of the drawing Bogdan Góralski.

The image above is from my Poliosh book “Historia naturalna i zmiany klimatu” available in free acces on Google Books.

Rysunek powyższy pochodzi z mojej książki zatytułowanej “Historia naturalna i zmiany klimatu” dostępnej na portalu Google Books

2016-05-11__5__small.png

The above drawing comes from the work “USA farms 1900-1950” link: https://www2.census.gov/prod2/decennial/documents/41667073v5p6ch4.pdf

Both European wars and the revolution in Russia brought the US a huge increase in exports of food and agricultural products. It is likely that US agricultural and industrial exports during the years of the European wars also contributed a fortune to the US economy. Do these facts tell Europeans anything about current US policy???? The US must start another war in Europe to avoid an internal crisis in 2019-2040. This defines their global policy. The current Poland with PiS in power is a US Trojan horse among Europeans. That is why the current policy of the Polish authorities so outrages Europeans and Russians. They know what’s up!!!

Powyższy rysunek pochodzi z pracy “USA farms 1900-1950” link: https://www2.census.gov/prod2/decennial/documents/41667073v5p6ch4.pdf

Obie wojny europejskie i rewolucja w Rosji przyniosły USA ogromny wzrost eksportu eksportu żywności i produktów rolnych. Prawdopodobnie eksport amerykańskich artykułów rolnych i przemysłowych w latach wojen europejskich także przyniósł krocie gospodarce USA. Czy te fakty mówią coś Europejczykom o obecnej polityce USA????  USA muszą wywołać kolejną wojnę w Europie aby uniknąć kryzysu wewnętrznego w latach 2019-2040. To określa ich globalną politykę. Obecna Polska z PiS u władzy to koń trojański USA wśród Europejczyków. Dlatego obecna polityka polskich władz tak oburza Europejczyków i Rosjan. Wiedzą co się święci!!!

2016-05-15__3__small.png
http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/2003_archives/001993.html
2016-05-15_small.png

Warsaw, May 15, 2016, 11:20 am                                                  Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 15 maja 2016 roku, godzina 11:20                                Bogdan Góralskinauka767 visits · 1 online ShareVote: 4 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

59 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *