POL-CAT joint-stock company- a kind of modern paradise for humans.

 Add Account

POL-CAT joint-stock company- a kind of modern paradise for humans.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 27m · edited: 12mPublic  Edit

I try to establish new social environment to fulfill the desire of happy life for woman and man– a kind of modern paradise for humans.

I love my woman and she loves me and I would like  the same for all of the people. I am almost 67 years old man and I started my life as selfish male not honest for the females. During my life I have matured and I know that my former social environment was bad and shaped me into bad selfish human. After long stormy life, with the help of my wife, I break through my ties with the old social environment and I try to create the new ground to fulfill all dreams of humans who need encourage to happy life with joined human imperatives of nature and the culture. One time my wife said to me: Everything is in you and I know today that it is – LOVE. LOVE is in me.

I think that POL-CAT joint-stock company will be such social environment for both human genders for living with harmony with our desired dreams in the common reality. Let us leave our old habbits and create the new quality of life on the Earth. Let us show an example the society in POL-CAT that paradise on the Earth can exist.

Warsaw, March 30, 2023, time 4:14   Bogdan Jacek Góralski

Staram się stworzyć nowe środowisko społeczne, aby zaspokoić pragnienie szczęśliwego życia dla kobiety i mężczyzny – rodzaj nowoczesnego raju dla człowieka.

Kocham moją kobietę, a ona kocha mnie i chciałbym tego samego dla wszystkich ludzi. Mam prawie 67 lat i zaczynałem swoje życie jako samolubny mężczyzna nieuczciwy wobec kobiet. W ciągu mojego życia dojrzałam i wiem, że moje poprzednie środowisko społeczne było złe i ukształtowało mnie na złego egoistę. Po długim burzliwym życiu z pomocą żony zrywam więzi ze starym środowiskiem społecznym i próbuję stworzyć nowy grunt dla spełnienia wszystkich marzeń ludzi, którzy potrzebują zachęty do szczęśliwego życia z połączonymi ludzkimi imperatywami natury i kultura. Pewnego razu moja żona powiedziała mi: Wszystko jest w Tobie i dziś wiem, że to jest – MIŁOŚĆ. MIŁOŚĆ jest we mnie.

Myślę, że spółka akcyjna POL-CAT będzie takim środowiskiem społecznym dla obu płci do życia w zgodzie z upragnionymi marzeniami we wspólnej rzeczywistości. Porzućmy stare przyzwyczajenia i stwórzmy nową jakość życia na Ziemi. Pokażmy na przykładzie społeczności POL-CAT, że raj na ziemi może istnieć.

Warszawa, 30 marca 2023, godz. 4:14                                    Bogdan Jacek Góralski23 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *