Take advantage of all the ethical achievements of mankind. Korzystaj z całego etycznego dorobku ludzkości

 Add Account

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 12mPublic  Edit

Take advantage of all the ethical achievements of mankind. Korzystaj z całego etycznego dorobku ludzkości

My studies on the ethical achievements of humanity led me to the postulate of ethical synthesis. philosophical systems emerging in various societies under the pressure of the natural environment and presented in teachings of great lawmakers from our history: Egyptian sages, Zoroaster, Moses, Aeschylus, Socrates, Buddha, Lao Tse, Jesus Christ, Haoponopono system creators, Mohammed, Karol Marx, John Lenon. 
Saving all energy, saving social energy, avoiding conflicts, voluntarily getting rid of your ego to achieve the goals of the society in which we live are the results of this synthesis. All this was created so that we could realize the purpose of our existence, the purpose of evolution. Our goal is to create a new world so that the energy of the Sun can be reborn, to create a new virtual evolving world in the likeness of our world, to sustain the existence of the Universe, which is our God. Therefore, I am calling you to voluntarily submit to the natural law of our world and save the energies of the societies in which you live. 
We should nip any conflicts in the bud. Study the all philosophical systems of humanity and do not break  the door that are open open for us  if you  would like to live in eternity.

Warszawa, April 1, 2023, time 2:54      Bogdan Jacek Góralski

Korzystaj z całego etycznego dorobku ludzkości

Moje studia nad etycznym dorobkiem ludzkości doprowadziły mnie do postulatu etycznej syntezy. systemów filozoficznych powstających w różnych społeczeństwach pod naciskiem środowiska naturalnego i przedstawionych w teachings of great lawmakers from our history: Egyptian sages, Zoroaster, Moses, Aeschylus, Socrates, Buddha, Lao Tse, Jesus Christ, Haoponopono system creators, Mohammed, Karol Marx, John Lenon. Oszczędzanie wszelkich energii, oszczędzanie energii społecznej, unikanie konfliktów, dobrowolne pozbywanie się swojego ego aby realizować cele społeczeństwa w którym żyjemy to rezultaty tej syntezy. Wszystko to powstało byśmy mogli realizować cel naszego istnienia, cel ewolucji. Naszym celem jest stworzenie nowego świata by energia Słońca mogła się odrodzić, by powstał nowy wirtualny ewoluujący świat na podobieństwo naszego świata, by podtrzymać istnienie Wszechświata, który jest naszym Bogiem. Dlatego wzywam Was abyście dobrowolnie podporządkowali się naturalnemu prawu naszego świata i oszczędzali energie społeczeństw w których żyjecie. Likwidujcie w zarodku wszelkie konflikty. Studiujcie systemy filozoficzne ludzkości i nie wyważajcie otwartych do wieczności drzwi.
Warszawa, April 1, 2023, time 2:46    Bogdan Jacek Góralski21 visits · 13 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *