Why do we have a period of worse rainy weather???

JustPaste.it

Why do we have a period of worse rainy weather. Dlaczego mamy okres gorszej deszczowej pogody

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 9m · edited: 6m Public

Why do we have a period of worse rainy weather?

The current weather situation in Poland and in the world is probably also influenced by the linear arrangement of the minor planets and Saturn along with the lateral location of Jupiter, which affects the Earth and the Moon, as well as the Earth’s system of the atmosphere and hydrosphere [see photo 1]. The Moon’s orbit is also almost maximally inclined to the Earth’s orbit [major lunar standstill], which causes additional turbulence in the atmosphere and hydrosphere. The period of bad weather will probably last until mid-October 2023 [when the giant Jupiter joins the linear system of minor planets and Saturn will be on a line perpendicular to the line of planets], when the planets begin to diverge from the linear system [see image 2]. This is rather unfavorable news for harvesters, signaling the prospect of a poor quality grain and potato harvest in 2023 and a further increase in food prices.

Jakuszowice, July 28, 2023, 10:43 am Bogdan Jacek Góralski

Dlaczego mamy okres gorszej deszczowej pogody?

Na obecną sytuację pogodową w Polsce i na świecie prawdopodobnie też wpływa liniowy układ planet mniejszych i Saturna wraz z bocznym usytuowaniem Jowisza, który oddziałuje na Ziemię i Księżyc oraz ziemski system atmosfery i hydrosfery [patrz zdjęcie 1]. Orbita Księzyc dodatkowo jest w prawie maksymalnie nachylona do orbity Ziemi [major lunar standstill] co powoduje dodatkowe turbulencje w atmosferze i hydrosferze. Okres złej pogody będzie trwał prawdopodobnie do połowy października 2023, [kiedy do liniowego układu mniejszych planet dołączy olbrzym Jowisz, a Saturn będzie na lini prostopadłej do lini planet], kiedy planety zaczną się rozbiegać z liniowego układu [patrz zdjęcie 2]. Są to raczej niepomyślne wiadomości dla żniwiarzy , które sygnalizują perspektywę złej jakości zbiorów zbóż i ziemniaków w 2023 i dalaszą zwyżkę cen żywności.

Jakuszowice, 28 lipiecc 2023 rok, godzina 10:43                                         Bogdan Jacek Góralski

d0f43776c55d71a754e05a6b47ba2332.png

Zdjęcie 1

933c9f892852ee94203a3dc1737c2027.png

Zdjęcie 2

foto of Solar System from Solar System Simulator- http://www.faustweb.net/solaris/ 16 visits · 16 online © 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *