My socio-economic system provides all people with full motivation to work creatively and effectively

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

My socio-economic system provides all people with full motivation to work creatively and effectively

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 37s

Public 

 Edit

My socio-economic system provides all people with full motivation to work creatively and effectively

The capitalist system based on economic coercion and causing huge disproportions in employees’ earnings does not motivate employees to work effectively and efficiently.

Similarly, the planning system created by men and based on forced full-time work is not economically effective.

Only my egalitarian socio-economic system based on work for commission on work results is effective and motivating because it ensures full economic freedom for all employees. It ensures understanding and peaceful cooperation among all nations. I have described it in detail in my online publications.

Warsaw, September 24, 2023, 18:35 Bogdan Jacek Góralski

Mój system społeczno-gospodarczy zapewnia wszystkim ludziom pełną motywację do twórczej i efektywnej pracy

System kapitalistyczny oparty na przymusie ekonomicznym i powodujący ogromne dysproporcje w zarobkach pracowników nie motywuje pracowników do efektywnej i wydajnej pracy.

Podobnie stworzony przez mężczyzn system planowania oparty na przymusowej pracy w pełnym wymiarze godzin nie jest efektywny ekonomicznie.

Tylko mój egalitarny system społeczno-gospodarczy, oparty na pracy za prowizję od wyników pracy, jest skuteczny i motywujący, ponieważ zapewnia wszystkim pracownikom pełną swobodę ekonomiczną. Zapewnia zrozumienie i pokojową współpracę pomiędzy wszystkimi narodami. Opisałem to szczegółowo w moich publikacjach internetowych.

Warszawa, 24 września 2023, 18:35 Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *