How not to be robbed by Jews???? IMPROVED

 Add Notes Messages Subscribed 50 Shared with you

 bogdangoralski

How not to be robbed by Jews????

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 11s

Public 

 Edit

How not to be robbed by Jews????

My business ideas are a tasty morsel for Jewish mafias, but as long as I live, the copyright to these ideas belongs to me. If I die, my copyright passes to my children. My children are born to a Jewish mother, so according to Jewish laws they are Jews.

The logical conclusion is that Jewish mafias who want to steal my business ideas will want to kill me so that my children can use them.

My death is probably scheduled during my trip to Sweden with my Jewish family this July. The only way to avoid being robbed by the Jews of my ideas and to implement them myself is to simply survive subsequent assassination attempts.

Jakuszowice, May 5, 2024, 3:40 am Bogdan Jacek Góralski

The Jewish mafias hastened the decision on my death, which is to be a gift for the May 11th birthday of a Ukrainian woman, Natasha (my son’s Jevish partner), who is expecting her second child. My son does not work and takes care of his sick son and is on care allowance. When the second child is born, he will need money and the Jews decided that they would poison me and that my business rights would be taken over by the children and they would run the company according to my idea.

I guess they are right that they want to kill me, because if I speak out, the Jewish El Dorado in Poland and the world will end.

This is how we banter with fate, and I will accept what is destined for me with humility. Fate is perverse and the Jews claim that they are cheating God. Meanwhile, it may be the other way around… and the Jewish crap will end.


Warsaw, May 8, 2024, 3:44 am Bogdan Jacek Góralski

https://justpaste.it/b11c7

Jak nie dać się okraść Żydom???

Moje biznesowe pomysły są łakomym kąskiem dla żydowskich mafii ale puki żyję  prawa autorskie do tych pomysłów należą do mnie. Gdybym umarł moje prawa autorskie przechodzą na moje dzieci. Moje dzieci są spłodzone z Żydówką a więc według żydowskich praw są żydami.

Logicznym wnioskiem jest, że żydowskie mafie, które chcą ukraść moje biznesowe pomysły będą mnie chciały zabić aby dzięki moim dzieciom móc się nimi posługiwać.

Moja śmierć jest prawdopodobnie zaplanowana podczas mojego wyjazdu wraz z żydowską rodziną do Szwecji w lipcu tego roku. Jedynym sposobem aby nie dać się Żydom okraść z moich pomysłów i samemu je zrealizować jest po prostu przeżyć kolejne próby zabójstwa.

Jakuszowice, 5 maja 2024 roku, godzina 3:40                                        Bogdan Jacek Góralski

Żydowskie mafie przyspieszyły decyzję o mej śmierci, która ma być prezentem na 11 maja na urodziny Ukrainki Nataszy (partnerki mego syna) spodziewajacej się drugiego dziecka. Mój syn nie pracuje i opiekuje się swym chorym synem i jest na zasiłku opiekuńczym. Jak się urodzi drugie dziecko to będzie potrzebował pieniędzy i Żydzi uznali, że mnie otrują, a moje prawa biznesowe przejmą dzieci i poprowadzą firmę według mego pomysłu.

Chyba maja rację, że chcą mnie zabić bo jak dojdę do głosu to skończy się żydowskie Eldorado w Polsce i na świecie.

Howgh

Takie to mamy przekomarzania z losem, a to co jest mi przeznaczone przyjmę z pokorą. Los jest przewrotny a Żydzi twierdzą, że oszukują Boga. Tymczasem może być odwrotnie…..i żydowski syf się skończy.

Warszawa, dnia 8 maja 2024 roku, godzina 3:44     Bogdan Jacek Góralski 

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *