The business dutifulness of women 

The business dutifulness of women

The business dutifulness of women evolved evolutionally because of  the need to care for offspring, that were  neglected by men who cared only for power and sex. Therefore, in the global POL-CAT company, gender parity and equality of share in earned profits will be obligatory. My last proposal is to vary the working time depending on its performance. Those who are more productive will work shorter than less efficient in making profits. The length of working time, e.g. women, who are more efficient employees, will probably be shorter than men who are naturally more lazy than women. Working time will depend on the work efficiency. This will allow women to longer raise their children and care for their family home.

POL-CAT joint-stock company

Biznesową obowiązkowość kobiet  ukształtowało ewolucyjnie konieczność troski o potomstwo, które zaniedbywali mężczyźni dbający jedynie o władzę i seks. Dlatego w globalnej firmie POL-CAT będzie obowiązywał parytet płci i równość udziału w wypracowanych zyskach. Moją ostatnią propozycją jest zróżnicowanie czasu pracy w zależności od jej wydajności. Osoby bardziej wydajne będą pracowały krócej niż mniej wydajne w osiąganiu zysków. Długość czasu pracy np. kobiet, które są bardziej wydajnymi pracownikami, będzie zapewne zwykle krótszy niż mężczyzn, którzy są z natury bardziej leniwi niż kobiety. Czas pracy będzie zależał od wydajności pracy. Pozwoli to kobietom bardziej zajać się wychowywaniem potomstwa i dbałością o dom rodzinny.

POL-CAT joint-stock company

Jakuszowice, 22 August 2018, 3:00                               Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *