Globalny pokój to POL-CAT S.A.. Potrzebujemy polskiej etyki na świecie

Globalny pokój   to POL-CAT S.A..  Potrzebujemy polskiej etyki na świecie

W książce izraelskiego autora Shlomo Sanda przeczytałem, że Żydzi stosują etykę wewnątrz swojej społeczności. Oznacza to, że Żydzi wspierają tylko innych Żydów po to aby razem łatwiej przetrwać. Chińczycy zachowują się podobnie i zachowują silne więzi wewnątrz narodu. Żydzi obecnie dominują na Zachodzie w polityce, biznesie i bankowości a Chińczycy na Wschodzie. Współcześnie obie nacje są w konflikcie w walce o dominację na świecie. Nacjonalizmy żydowski i chiński utrudniają osiągnięcie globalnego porozumienia, które teraz jest bardzo potrzebne. Moja propozycja globalnego zastosowania uniwersalnej etyki do wszystkich ludzi napotyka na opór nacjonalizmów. Posługiwanie się uniwersalną etyką obowiązującą wszystkich ludzi oznacza przestrzeganie zasady oszczędzania wszelkiego rodzaju energii, która oznacza dzielenie się osiągnięciami nauki w celu pokonywania globalnych barier rozwoju cywilizacyjnego. Bez nowoczesnej globalnej etyki nie doprowadzimy do międzynarodowej współpracy naukowej, która może skutecznie rozwiązać nasze globalne problemy, więc bądźmy etyczni wobec siebie i dzielmy się osiągnięciami nauki, ponieważ zwiększanie wspólnego zasobu wiedzy wzmacnia więzi etyczne. Musimy rozpowszechniać osiągnięcia etyki i nauki na całym świecie i przezwyciężyć nacjonalizmy … ponieważ są one niebezpieczne dla globalnej społeczności. We współczesnym świecie widzimy konflikt między Zachodem a Wschodem. Podstawą tego konfliktu jest walka o dominację na świecie między dwoma narodami, Żydami i Chińczykami. Żydzi dominują na Zachodzie, a Chińczycy na Wschodzie. Globalne reformy na świecie są niemożliwe z powodu tej walki między Chińczykami a Żydami. Oba narody stosują etykę wewnątrz społeczności. Zasadą oszczędzania wszelkiego rodzaju energii jest polską etyka, która obowiązuje naród polski  w chwili zagrożenia- być razem tylko wtedy, gdy jest niebezpiecznie, bo silne etyka wewnątrz narodu ogranicza wolność potrzebną w czasie pokoju, gdy mija niebezpieczeństwo. Teraz grozi nam nadejście globalnego kryzysu klimatycznego, więc moja rada dla Żydów i Chińczyków – trzeba postępować zgodnie z polską etyką, tzn. Trzeba iść na kompromis, który będzie realizacją zasady oszczędzania wszelkiego rodzaju energii świata. Oszczędzanie wszelkich form energii uczy cię pokonywania wszelkich konfliktów ze spokojem i rozwagą. Nie mamy innego wyjścia, ponieważ przyczyną wszelkich konfliktów jest niecierpliwość i brak pokory wobec innych. Polacy mówią: tylko pokój może nas uratować. Pokój między Żydami i Chińczykami zapewni  POL-CAT S.A.  Ponadnarodowe globalne przedsiębiorstwo biznesowo-naukowe,  handlowo-usługowe POL-CAT S.A. pogodzi Chińczyków i Żydów oraz będzie wspierać etycznych biznesmenów i naukowców z całego świata. Potrzebne jest ono dla osiągnięcia globalnego kompromisu i zapewnienie pokoju na świecie przez prowadzenie neutralnej działalności handlowo-usługowej nastawionej na kooperację i wzajemnie korzystną wymianę. Nadchodzący globalny kryzys klimatyczno-społeczno-gospodarczy zostanie złagodzony gdy powstanie nowy neutralny globalny rozjemca POL-CAT S.A. będący platformą pokojowej współpracy naukowo -biznesowej pomiędzy narodami. POL-CAT S.A. będzie stosował polską etykę-łącz siły społeczności gdy nadchodzi zagrożenie-dobrze wykorzystuj wszelkie formy energii dla zapewnienia globalnego pokoju.

Główne polskie siły polityczne PiS i PO mają żydowskie korzenie. Czy wystarczy im politycznej rozwagi aby pomóc w założeniu POL-CAT S.A. polskiego przedsiębiorstwa naukowo-biznesowego, które przyczyni się do wzrostu siły i znaczenia Polski w świecie dla zabezpieczenia globalnego pokoju?

 
Warszawa, 15-16 grudnia 2015  z modyfikacjami 25 lipca 2020 godzina 3:50                                                               

                                                                                                                                        Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *