Skutkie starzenia się społeczeństwa Zachodu i droga wyjścia

Skutki starzenia się społeczeństwa i droga wyjścia

W zachodnich gospodarkach występuje problem starzejącego się społeczeństwa spowodowany postępem cywilizacyjnym. W zachodnich społeczeństwach ubywa młodzieży bo maleje przyrost naturalny i przybywa ludzi w starszym wieku w związku z wydłużaniem się życia. Skutkuje to zmniejszeniem bezrobocia w związku z małą podażą nowych sił roboczych i zmniejszeniem popytu konsumpcyjnego w gospodarkach. Powoduje to konieczność przeciwdziałania w celu utrzymania poziomu wytwórczości i popytu wewnętrznego zachodnich gospodarek. Mój system gospodarczy opisany w dokumencie „The Third Way between capitalism and communism” przewiduje rozwiązanie tego problemu przez wynagradzanie wydajności pracy i import młodej siły roboczej z azjatyckich rolniczych społeczeństw. W moim systemie gospodarczym siła i zapał młodych wykształconych pracowników spowoduje wzrost ich zarobków do poziomu starszych bardziej doświadczonych pracowników przez co młodzież zyska silny bodziec do tworzenia rodzin i utrzymywania przyrostu naturalnego na korzystnym dla społeczeństwa poziomie. Jednocześnie mój system gospodarczy będzie silnie stymulował biznesmenów do tworzenie nowych efektywnych miejsc pracy w nowych biznesach co będzie jedyną drogą do powiększania zarobków biznesmenów.

Współcześni  młodzi pracownicy są wykorzystywani przez zachodni biznes jako tania siła robocza przez co nie mają warunków do zakładania rodzin ale mój system gospodarczy i wynagradzanie efektów pracy w przedsiębiorstwie POL-CAT S.A. da przykład biznesowi w nowoczesnym kształtowaniu bodźców materialnych zachęcających do rozsądnej i etycznej konsumpcji młode pokolenie Polaków i obywateli Zachodu.

Warszawa, 2 września 2020, godzina 20:10                             Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *