Fatalna polityka rolnicza rządu PiS w Polsce

Fatalna polityka rolnicza rządu PiS

W nawiązaniu do mojego wczorajszego wpisu na Facebooku zatytułowanego „Jak zapewnić dostatek żywności?” oznajmiam, że rząd PiS nie robi nic w tym celu. Przeglądałem dzisiaj Statistical Factsheet wydawane przez European Commision dotyczące Polski, Węgier i Niemiec i dane o inflacji w 2020 roku w krajach europejskich. Wynika z nich, że najwyższa inflacja jest na Węgrzech 3,9%, a w Polsce niewiele mniejsza bo 3,7% i tylko w Niemczech wynosi 0%. Jak to wytłumaczyć w obliczu danych przedstawianych przez propagandę PiS o sukcesach gospodarczych Polski? Wysoka inflacja świadczy o kryzysie gospodarki Polski i Węgier w porównaniu ze stabilną sytuacją zachodu Europy.

Analiza statystyk europejskich pozwala na wyciągnięcie wniosków. Z moich prac o przyczynach inflacji wynika, że jej wzrost jest powodowany głównie przez rosnące ceny żywności. W Polsce i na Węgrzech obserwujemy bardzo niską produkcję żywności oraz wysoki eksport żywności, który napędza inflację bo rosną ceny żywności na rynku wewnętrznym. Zsumowanie wartości krajowej produkcji żywności, wartości jej eksportu i importu wskazuje, że przeciętny Niemiec ma do dyspozycji w ciągu roku na rynku krajowym żywność o wartości 851 EUR, Węgier 543 EUR, Polak 423 EUR i już wiemy z czego wynika wysoka inflacja w Polsce i na Węgrzech. Wynika z tego wniosek o upadku polskiego rolnictwa skora z prawie tego samego areału Niemcy osiągają ponad dwukrotnie większą wartość produkcji rolnej. O zacofaniu Polski i nieudolności postkomunistycznych oraz obecnych elit Polski i Węgier świadczy wartość GDP na 1 kilometr kwadratowy powierzchni kraju , która w Polsce wynosi 1,7 mln EUR, na Węgrzech 1, 55 mln EUR,  a w Niemczech 9,61 mln EUR. Zacofanie Polski jest ogromne i świadczy o wadliwej pracy systemu społeczno-gospodarczego Polski. O naprawie tej polskiej ekonomicznej i gospodarczej sytuacji piszę w moich pracach dostępnych w wolnym dostępie w Google Books takich jak :

Program Partii Dekalogu dostępny w mojej polskiej książce „Historia naturalna i zmiany klimatu”

Artykuł „ The Third way between capitalism and communism”.

Artykuł „ Jak zapewnić dostatek żywności” link: http://bogdangoralski.info/2020/09/18/jak-zapewnic-dostatek-zywnosci-w-polsce-i-na-swiecie/

Tylko podniesienie poziomu kultury i etyki  społeczeństwa spowoduje wzrost poziomu dobrobytu Polaków i nie tylko Polaków.

Warszawa, dnia 18 września 2020 roku, godzina 7:12        Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *