Początek nowego porządku polityczno-gospodarczego w Polsce

Początek nowego porządku polityczno-gospodarczego w Polsce

Od rewolucji francuskiej spowodowanej kryzysem klimatycznym zaczyna się upadek feudalizmu

i kapitalizm wkracza do gospodarki. Kolejny kryzys klimatyczny i gospodarczy rozpoczyna I wojnę światową i rewolucję rosyjską, chińską i meksykańską oraz powoduje umocnienie się komunizmu.

Kolejny kryzys klimatyczny lat 80.XX wieku doprowadza do upadku komunizmu i powoduje renesans dzikiego kapitalizmu we wschodniej Europie i Chinach. Dzisiaj kolejny kryzys klimatyczny i związany z nim kryzys gospodarczy obnaża słabość i niehumanitarność gospodarki kapitalistycznej w państwach zachodnich i wschodnich. Rosnąca spirala  zadłużenia Zachodu świadczy o wyczerpaniu możliwości rozwojowych zachodnich gospodarek cierpiących na brak siły roboczej. Obecna dewastacja środowiska naturalnego w Chinach jest skutkiem polityki szybkiej industrializacji i przeludnienia Chin. Konieczność zmiany globalnych pryncypiów gospodarczo-społecznych przebija się do świadomości elit i w odpowiedzi na to zapotrzebowanie pojawia się nowa teoria gospodarki oczekująca na sprawdzenie w małej eksperymentalnej skali jednego kraju. Po 13 latach doświadczeń biznesowych i 18 latach teoretycznych studiów sformułowałem program eksperymentu polityczno-społeczo-gospodarczego i zapisałem go w pliku zatytułowanym „The Third Way between capitalism and communism”, który jest dostępny w Google Books i nie tylko tam. Proponuję zacząć eksperyment gospodarczy w Polsce bo jest to kraj z pracowitym społeczeństwem kierowanym przez nieudolnych polityków niezdolnych do przełamania kryzysu polskiej gospodarki. Zdaję sobie sprawę z uzależnienia polityki w Polsce od obcych wpływów, ale wiem, że tylko śmiała koncepcja polityczno-gospodarcza zarysowana w Programie Partii Dekalogu (dostępny w Internecie) jest w stanie przekonać obce elity do przyzwolenia na polityczno-gospodarczy eksperyment w Polsce.

Warszawa, dnia 24 września 2020, godzina 13:55       Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *