Żydowska solidarność nie zna granic…

4.1. Żydowska solidarność nie zna granic

Jest to fragment roboczej wersji pracy pt. Przyczyny kariery Adolfa Hitlera dostępnej darmo na Google Books

Prowadzący handel na wielką skalę czołowy finansista związany z koleją obywatel amerykański żydowskiego pochodzenia Jacob Henry Schiff (1847-1920) z domu inwestycyjnego Kuhn, Loeb and Company udzielił gwarancji bankowych dzięki którym Japonia uzyskała kredyty w różnych instytucjach na bardzo korzystnych warunkach w wysokości  200 mln dolarów na prowadzenie wojny z Rosją. Ani bank Rothschildów ani Jacob.H.Schiff nie udzielili wsparcia Rosji (Joanna M. Guzik, Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932-1945, Książki Google -link https://books.google.pl/books?id=LyCmCwAAQBAJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=pozyczka+dla+Japonii+w+wojnie+z+Rosj%C4%85&source=bl&ots=w8CggSboln&sig=ACfU3U3lGBddI0u7QAefjdSwPTUb_SYxng&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiqoZr6mtXnAhUq4aYKHfOiCvgQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=pozyczka%20dla%20Japonii%20w%20wojnie%20z%20Rosj%C4%85&f=false)

Trzeba tu wspomnieć o ogromnej międzynarodowej solidarności Żydów, która pierwszy raz zaznaczyła się  pomocą dla Żydów rosyjskich w walce z caratem. Dzięki pomocy Żydów amerykańskich Japonia uzyskała  kredyty na wojnę z carską Rosją a Rosja żadnych kredytów nie uzyskała. Carat poniósł klęskę w wojnie z Rosją i to właśnie było celem Żydów dążących do osłabienia carskiej władzy. Solidarność Żydów amerykańskich z niemieckimi Żydami spowodowała Plan Dawesa i skierowanie kapitałów amerykańskich przeznaczonych dla Żydów niemieckich w Republice Weimarskiej. Prawdopodobnym celem Amerykanów było zatrzymanie rewolty komunistycznej lansowanej w Republice Weimarskiej i zastopowanie ekspansji bolszewizmu do Europy zachodniej. Ja wiadomo z mojej pracy „Rewolucja rosyjska i klimat”, środowisko żydowskie widziało w komunizmie szansę na zatrzymanie antysemityzmu i aby zastopować wpływy komunizmu wśród Żydów niemieckich Amerykanie dali im pieniądze do dyspozycji. W feudalnym cesarstwie niemieckim Żydzi niemieccy nie mieli wielkiego znaczenia ale skierowanie do ich dyspozycji kapitałów z Planu Dawesa dało im wielką siłę ekonomiczną.  Szybkie wzbogacenie się Żydów niemieckich spowodowało antysemityzm zbiedniałych Niemców w zrujnowanej reparacjami wojennymi Republice Weimarskiej. Trzeba tutaj stwierdzić, że ogromna solidarność Żydów (ich plemienne więzi etyczne) wynikała z ich życia we wrogim i okrutnym środowisku chrześcijańskim, które było nakłaniane do prześladowań Żydów przez Ewangelie Pisma Świętego przedstawiające nieprawdziwą historię  życia Jezusa Chrystusa.

Żydzi doświadczeni podczas Exodusu przez cierpienie w dziejach ostatnich 2000 lat stali się ludźmi ewolucyjnie lepiej przystosowanymi do życia niż inne narody i przez swą zaradność i zapobiegliwość oraz wiedzę o świecie lepiej wykorzystują kapitał niż inne narody i co wiele znaczy wspierają się wzajemnie. Komu zatem mieli przekazać kapitał dla rozwoju humanitarnego projektu Republiki Weimarskiej Żydzi amerykańscy, jeżeli nie Żydom niemieckim? Lecz nieznajomość prawideł mechanizmu historycznego była powszechna i wśród Żydów, dlatego ich reformatorskie usiłowania zakończyły się Holokaustem. Trzeba wyciągnąć lekcję z historii aby nie powtarzać błędów takich jak lansowanie polityki amerykańskiej w Polsce. Aby Europa była spokojna Polska powinna kroczyć własną drogą i prowadzić politykę kompromisu ideologicznego i ekonomicznego, którego założenia opisałem w pracach dostępnych na Google Books zatytułowanych: More science, ethics, culture for the modern and future world” i “The Third Way between capitalism and communism”.

Warszawa, 15-24 września 2020                                  Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *