Zapiski Indoeuropejczyka Bogdana Góralskiego 2010-2012

O Twoją motywację…pyta Bogdan Góralski

 Oceń wpis

  

Jaka jest Twoja motywacja do osiągnięcia sukcesu? Pieniądze, odpowie większość. Co zrobisz gdy zdobędziesz bogactwo? Najbogatsi ludzie na świecie ofiarowują zdobyty majątek społeczeństwu ustanawiając różne fundacje. A co Ty zrobisz? W Polsce, prawdopodobnie, Twój majątek przejmą mafie korzystając z instytucji małżeństwa i mechanizmów dziedziczenia. Jak zabezpieczyć swój dorobek przed mafiami? Ustanawiając fundację kierowaną przez mądrych i etycznych ludzi godnych zaufania publicznego i sprzedając  jej swój majątek. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczysz na godziwą emeryturę. Fundacja ta wesprze Twoje dzieci na ich drodze do uczciwego biznesu. Trzeba taką fundację koniecznie w Polsce założyć. Niech wspomoże rynkowe reformy w Polsce.

2010-09-28 07:45

Jak się bogacić?…pyta Bogdan Góralski

 Oceń wpis

  

Trzeba się bogacić uczciwie. Ale jak to zrobić? Nie brać pieniędzy od różnych mafii. Co to takiego mafia? Jest to przestępcza organizacja pożyczająca pieniądze na biznes, ułatwiająca działalność i pobierająca za to wysoki haracz. Organizacja ta mówi …Będziesz miał wszystko tylko ślepo wiernym zostać chciej… Kościół katolicki to mafia i banki to mafia. To skąd brać pieniądze? Trzeba stworzyć  firmę, która będzie etycznie prowadziła akcję wspierania biznesu aby nasze dzieci mogły się uczciwie bogacić. Wiem jak to zrobić. Ale czy mi się uda?

2010-09-27 07:41

Imigracja konieczna dla Polski…sądzi Bogdan Góralski

 Oceń wpis

  

Twórcy Konstytucji  3 Maja dostrzegali ówczesną depopulację Polski i ogłosili w tej Konstytucji apel do obcokrajowców aby  osiedlali się w Polsce. Każdy chętny mógł przyjechać do Rzeczypospolitej i podjąć w niej pracę. Zabezpieczałoby to skutecznie długofalowe interesy Polskiego państwa. Co możemy zrobić współcześnie aby zabezpieczyć obywatelom Polski wypłacanie zagrożonych emerytur ? To samo co nasi przodkowie chcieli tworząc Konstytucję 3 Maja-wzmocnić Polskę dopływem świeżej krwi. Czy Polska jest suwerenna i podejmie decyzję o otwarciu swoich granic dla imigrantów? Powstaje problem na jakie nacje się otworzyć? Zostało przecież niewiele czasu.

2010-09-24 09:24

Jest wielu Bogów sądzi Bogdan Góralski

 Oceń wpis

  

We wczorajszym wpisie wspomniałem o moich logicznych rozważaniach z których wynika, że nasz świat, nasze życie może się powtórzyć i że zależy to od nas samych. Rozważania te znajdziecie w internecie w blogu pod tytułem… Etyka na nowe tysiąclecia… we wpisie…  Jest wiele światów i wielu bogów…. Miałem kłopoty z edycja tego tekstu (15 stron) więc przepraszam za niedogodności przy czytaniu.

2010-09-23 05:03

Na czym polega błąd Kościoła??? pyta Bogdan Góralski

 Oceń wpis

  

Błąd Kościoła polega na nauce ,że nagroda za cnotliwe życie czeka nas w niebie. Nie neguję “nieba”( ale zasłużymy na nie, nie jako pojedyńczy ludzie, lecz jako cała cywilizacja czyli zbiorowym wysiłkiem), lecz uważam, że nagroda za nasze starania dla siebie i innych czeka nas już w ziemskim życiu. Ta nagroda to pozycja w społeczeństwie zdobyta ciężką pracą. Celem każdego z nas jest zaspakajanie potrzeb społecznych  i uznanie społeczne, a jego miernikiem jest ilość zgromadzonych pieniędzy. Od nas samych powinno zależeć jak je wykorzystamy. Celem każdego z nas jest ekscytujące życie, pełne zmagań i przygód. Stwórzmy naszej młodzieży warunki do bogacenia się- do życia na pełny gaz, oto nasz cel. Mówmy im jednak, że pracując dla siebie pracują dla społeczeństwa, dla przyszłych pokoleń. Niech będą etyczni i mądrzy-zaoszczędzą wtedy dużo życiowej energii oraz innych energii niezbędnych do życia ludzkiej populacji. Rozumny rozwój kierowanych dobrą wolą ludzi zapewni nam, jak wynika z moich logicznych rozważań, powtórne powstanie naszego materialnego świata. Na razie rozumnie cieszmy się życiem i korzystajmy z intelektualnego dorobku całej ludzkiej cywilizacji.

2010-09-22 10:13

Po co człowiek kocha? pyta Bogdan Góralski

 Oceń wpis

  

Człowiek kocha aby po prostu lepiej żyć. Miłość nie istnieje sama dla siebie. Miłość

istnieje po to aby cementować społeczeństwo. Służy ona temu aby ludzie żyli lepiej.

Żyj mądrze, tak aby cię wszyscy kochali i nikt nie chciał cię policzkować. Miłość musi się opłacać aby ludzie podążali jej drogą. Musimy stworzyć w Polsce system społeczny

w którym będzie się opłacało być dobrym dla innych. Jest to trudne ale możliwe. Może spróbujemy???

2010-09-21 15:00

Jak ulepszyć Polskę?????????????????

 Oceń wpis

  

Swoje rady dla Polaków jak uczynić Polskę bogatą i szczęśliwą  przedstawiam w Programie Partii Dekalogu, który znajdziecie w internecie. Jest to zaledwie 17 stron tekstu i warto go przeczytać.

kategoria: Ogólne

Komentarze (0)

2010-09-21 12:43

Zrobić co można własnymi siłami….

 Oceń wpis

  

Pomoc dla Polski płynie z UE jednak nie jest ona wykorzystywana efektywnie. Gdy pojawiają się ogromne pieniądze, zawsze jest problem z odpowiednim ich wykorzystaniem. Komuniści mieli problem z wykorzystaniem dużo mniejszych kredytów. Tak więc marnujemy europejskie pieniądze….???? Sądzę, że trzeba najpierw odpowiednio zorganizować społeczeństwo, dać mu etyczną elitę. Tymczasem Polską rządzą różne bandy organizowane przez międzynarodowe mafie. Czas z tym skończyć inaczej marnie skończymy. Reformy w Polsce należy zacząć od Kościoła i poddać państwowej kontroli kościelne pieniądze. Inaczej porządku nie będzie.

2010-09-20 20:51

Nasi sąsiedzi powinni nam pomóc…. sądzi Bogdan Góralski

 Oceń wpis

  

Nasi sąsiedzi powinni nam pomóc, abyśmy osiągnęli taki stan gospodarki, który umożliwi nam zaspokajanie ich najważniejszych potrzeb tzn. zapewni im bezpieczeństwo żywnościowe. Można to osiągnąć poprzez presję na polityków aby zapewnili realizację polityki gospodarczej popierającej polskie rolnictwo. Kryzys gospodarki światowej będzie trwał i pogłębiał się. Nadchodzi duży kryzys w wyżywieniu społeczeństwa rosyjskiego i Polska może wykorzystać swoje atuty dostawcy żywności tylko, że polscy rolnicy wymierają… Kto będzie produkował żywność w Polsce kiedy obecnie 30% ziemi uprawnej jest ugorem!!!!

2010-09-20 13:24

Narodowy marketing

 Oceń wpis

  

Uważne śledzenie tego co się dzieje na świecie pozwala powiedzieć, że produktem najbardziej potrzebnym naszym sąsiadom jest żywność. Produkcja znakomitej żywności może być szansą dającą możliwość rozwoju kraju i jego społeczeństwa. Powstaje pytanie, czy obecna klasa polityczne potrafi tak kierować krajem aby wykorzystał on swoją szansę? Jestem zdania, że nie i dlatego należy wyłonić nowe elity.

2010-10-21 08:12

Polskie perspektywy…ocenia Bogdan Góralski

 Oceń wpis

  

Sprężyną historii są zmiany klimatu, które wymuszają masowe migracje i wojny. Przed nami  perspektywa ochłodzenia klimatu i przeniesienia naszej cywilizacji do Afryki. Nie wiadomo jak wiele czasu nam zostało. Czy przygotujemy się i zapobiegniemy skutkom zmian klimatu? Bieg bieżących spraw zależeć będzie od nas samych. Polskie społeczeństwo ma duży potencjał ale brak mu wiarygodnego przywództwa. To, które jest, zajmuje się administrowaniem a nie rządzeniem. Aby rządzić trzeba mieć skrystalizowaną perspektywę dziejową, trzeba mieć głęboką wiedzę i zrozumienie ludzkich spraw. Jeszcze raz wzywam do wyłonienia nowej polskiej elity, która będzie w stanie sprostać dziejowym wyzwaniom stojącym przed Polską. Polskie społeczeństwo wiele przeszło w ciągu ostatnich setek lat i nauczyło się wiele. Ta wiedza zaowocuje jeżeli ją się wykorzysta. Wydaje mi się, że rozumiem mój naród i jego potrzeby. Wyartykułowałem je w Programie Partii Dekalogu, który umieściłem w internecie. Przeczytajcie go.

Dziedziczenie…opisuje Bogdan Góralski  Oceń wpis     W jednej z prac znakomitego Feliksa Konecznego przeczytałem myśl, że cywilizacje różnią się mechanizmami dziedziczenia. Prowadzony tą myślą poszukiwałem istoty cywilizacji słowiańskiej i jej sposobów dziedziczenia. Niestety, jak dotąd, znam tylko ogólniki,  sprawa ta wymaga pogłębionych studiów. Dawniej szczepy ciągle migrowały i nie było własności innej jak broń, odzież. Był wspólny skarb, który był spoiwem szczepu. Potem ludzie osiedlili się i pojawił się problem użytkowania ziemi. Wiemy ,że kiedyś istniało polskie opole i wspólna własność w jego obrębie, która była charakterystyczna dla organizacji rodowej szczepu. Małżeństw jako takich nie zawierano a związek kobiety i mężczyzny wynikał z ich wolnej woli i porozumienia rodzin. Jeżeli już, to dziedziczyła raczej rodzina męża niż żony. U innych Słowian (Czechów, Morawian, Serbów, Dalmatów, Chorwatów, Bułgarów) istniały również organizacje wspólnotowe ( patrz obszczina u Wielkorusów zlikwidowana dopiero przez bolszewików, której nazwa pochodziła od obszczij- wspólny, powszechny ), których starszyzna dysponowała w pełni wspólną własnością. Ziemię i dobytek przydzielano w razie potrzeb każdej osobnej rodzinie. Potem pojawiła się własność, a wraz z nią problemy dziedziczenia. W uproszczeniu w systemie patriarchalnym dziedziczy mężczyzna a w matriarchalnym kobieta. Jak to wygląda obecnie w Polsce? Ano, sprawy skomplikowały się. W każdym razie powszechne jest trucie, najczęściej mężczyzn w celu przejmowania majątków, co wynika z istniejących mechanizmów dziedziczenia. Zawiera się też celowe małżeństwa aby przez nie dotrzeć do praw do majątku. Cały ten system społeczny związany z dziedziczeniem jest chory. Prowadzi do zabójstw i innych dewiacji życia społecznego. Wprowadzenie komunizmu i państwowej własności miało być antidotum na przestępcze praktyki związane z dziedziczeniem własności. Niestety, komunizm niszczył to co w człowieku cenne- pęd do rywalizacji, do bycia bogatym i podziwianym, co doprowadziło do degeneracji i upadku tego systemu. W takim razie co z tym fantem począć, jak ukrócić dewiacje i zachować społeczeństwo produktywnym i chętnym do wysiłku? Co robić aby stworzyć prawdziwie polski uczciwy system dziedziczenia? Należy podpatrywać jak to robią zwierzęta. Pokazuje to piękny francuski film o życiu pingwinów cesarskich pod tytułem MARSZ PINGWINÓW. Rodzice pingwinów znoszą niewyobrażalne trudy aby począć i wychować młode ale potem wyprowadzają je na szeroki ocean i mówią: TEN CAŁY ŚWIAT OD TERAZ NALEŻY RÓWNIEŻ DO WAS. ALE RADŹCIE SOBIE DALEJ SAMI. Mówmy tak do naszej młodzieży. Należy także podpatrywać jak problemy dziedziczenia rozwiązał Kościół Katolicki. Jak dziś donosiła prasa papież Benedykt XVI nie ma żadnego majątku osobistego. Podobnie księża. Cały majątek dziedziczy wspólnota Kościoła. Zapewniło to warunki do dynamicznego rozwoju tej instytucji społecznej, bo pozycja w hierarchii Kościoła i dostęp do przywilejów zależały jedynie od osobistych starań duchownego, mnicha czy mniszki. W mafiach męskich prawdopodobnie dziedziczy obieralny bezżenny i bezdzietny kawaler. W mafiach kobiecych dziedziczy kobieta, ale najpierw truje męża, który służył tylko do pomnożenia majątku. Tylko bardzo potulny mąż dożywa starości. Aby wdrożyć prawdziwie polski system dziedziczenia należy oprzeć się na tradycji dziedziczenia przez wspólnotę tj. wprowadzić dobrowolnie nowe zasady dziedziczenia zdobytego majątku i przekazywać go społeczeństwu po zakończeniu zarobkowania. I tak ten majątek jest zdobyty kosztem społeczeństwa. Życie to tylko gra, dlatego pozwólmy rywalizować o palmę pierwszeństwa naszym dzieciom. Zapewnijmy im równy start i pozwólmy im działać i bogacić się. Ale dziedziczy niech tylko polskie społeczeństwo. Ale jak zapewnić ten równy start naszym dzieciom? Marx marzył o społeczeństwie bezklasowym i była to utopia. Społeczeństwo  różnicuje się samoistnie, jednostki zdobywają przewagę dzięki wysiłkowi i specjalizacji i jest to naturalny proces. Potrzebny jest równy start dla wszystkich młodych- czyli równy dostęp do wiedzy i kapitału. Aby to osiągnąć należy przeorać nasze życie społeczne i zmienić podstawę tego życia ,czyli mechanizmy dziedziczenia. To wyeliminuje mafie, morderstwa dla zdobycia majątku i przyczyni się do zdrowego rozwoju naszych społeczeństw bez antagonizmów między cywilizacjami i  płciami. Właśnie dziedziczenie majątku przez społeczeństwo było charakterystyczne dla mobilnej słowiańskiej wspólnoty plemiennej, która musiała  swobodnie migrować. Powoli nadciągają czasy masowych migracji, które będą wymuszone przez zmiany klimatu. Europa przeniesie się niebawem do Afryki. Nieruchomości w Europie stracą wartość, cenne będzie tylko to co zdołamy zabrać ze sobą, czyli wiedzę i organizację społeczną. Czas przygotować do migracji nasze społeczeństwa i przywrócić stare mechanizmy dziedziczenia. Własność to przeżytek. —       2010-11-23 07:48 Żydowskie piekło …opisuje Bogdan Góralski  Oceń wpis     W poprzednim wpisie napisałem, że w Izraelu i USA dziedziczą kobiety. Jak to się dzieje? Wytłumaczenie jest poniżej. Pewien warszawski Żyd powiedział mi, że według żydowskiego prawa (prawdopodobnie ustnego Talmudu) jeżeli żona , córka lub syn otrują męża lub ojca to nie ma zbrodni. Trują go wtedy, gdy nie zarabia odpowiednio dużo pieniędzy i wtedy, gdy chcą przejąć jego majątek. System komunistyczny z państwową własnością był ucieczką żydowskich mężczyzn od niosącego śmiertelne zagrożenie posiadania jakiegokolwiek bogactwa. Dziś, po upadku komunizmu, żydowscy mężczyźni zagrożeni śmiercią pracują jak szaleni, aby zasłużyć na względy rodziny. To dlatego są tacy pazerni na pieniądze. Aby uniknąć zagrożenia nie zawierają małżeństw, wchodzą w związki homoseksualne, są kawalerami lub wybierają karierę w Kościele Katolickim. Kościół zapewnia komfortową i dobrze płatną pracę a księdzu przecież nie wolno się żenić wiec problem z Żydówkami z głowy. Księdzu przecież wolno mieć kochanki i normą są  nieformalne związki księży z gojkami  i nieślubne dzieci. Żydowskie kobiety pozbawione szans na małżeństwo wybierają gojów i tak się miesza krew w narodzie. Dalej jednak w mieszanych rodzinach stosują żydowskie prawo. Żydowskie trucizny pozorują zawał serca lub wylew dlatego są łatwe w użyciu. Są powszechnie stosowane dla usunięcia wrogów lub konkurentów lub zdobycia majątku. Księża robią interesy z mafiami- możliwe dzięki odpowiednio spreparowanemu polskiemu systemowi podatkowemu. To dlatego nikt nie widział księgowego w najbogatszej nawet parafii. Jeżeli Polacy nie zrobią z Kościołem Katolickim porządku to są frajerami. Współczesny polski Kościół Katolicki jest pełen żydowskich mężczyzn-to ich ostoja. I tacy to ludzie uczą nas jak być chrześcijanami – tzn. dobrymi ludźmi. Uczą nas jak prowadzić bogobojne życie. Chrystus się w grobie przewraca. Kościół jest zakłamany i zakłamana jest jego nauka. Pięknie można żyć na Ziemi i bez Kościoła czego przykłady spotykamy wszędzie. Tak więc widzimy w jaki sposób naród żydowski sam się prześladuje i dlaczego zdobył tak wiele bogactw. Truciem i zbrodniami kreuje się ten naród wybrany. Jak Wam się to wszystko podoba?   2010-11-19 06:00 Wybory…ale kogo tu wybrać pyta Bogdan Góralski  Oceń wpis     Przeglądanie sloganów wyborczych reklamujących kandydatów na radnych to smutne zajęcie. Przypominają one, też smutne, czasy PRL. Wtedy to władza słusznie wiedziała co społeczeństwu potrzeba i budowała przemysłową potęgę… w kraju rolników. Teraz też kandydaci na radnych przekrzykują się ile który wybuduje dróg, mostów, żłobków, szkół, szpitali, przychodni zdrowia itp. itd. Kandydaci na radnych nie martwią się o to kto będzie tymi drogami i mostami jeździł (przypominam, że w kraju jest 10 mln emerytów i rencistów na garnuszku państwa, których stać co prawda czasami na kupno używanego samochodu, ale już nie na jeżdżenie nim). Drogi i mosty buduje się dla elity aby  mogła się wyżywać w swoich luksusowych samochodach. Potrzebne są także do rozwożenia po kraju produkowanych w Unii towarów. Żłobki i szkoły w kraju o najmniejszym w Europie przyroście naturalnym to kpina. Już teraz w istniejących szkołach brakuje uczniów bo panuje niż demograficzny. Chcą ci nowi radni budować nowe przychodnie, szpitale a przecież w NFZ brakuje pieniędzy na utrzymanie tych już istniejących. Ale przede wszystkim kandydaci na radnych nie martwią się taką prostą przecież rzeczą….skąd brać na to wszystko pieniądze? Przecież pieniądze są, jest dużo pieniędzy w zachodnich bankach, w Unii Europejskiej, w kieszeniach polskich podatników. Wystarczy tylko zaciągnąć kredyt, wyciągnąć rękę do Unii, obłożyć akcyzą, podatkiem VAT obywateli. To nic, że rząd Tuska zadłużył i zadłuży Polskę na kolejne 300 mld złotych, że deficyt budżetowy się zwiększa, że podatki płacone przez obywateli sięgają 80% ich dochodów. Pieniądze zawsze będą bo przecież zaciągniemy nowe długi. Także problemem jest tylko jak je najlepiej wydać!!! No to kto w tym kraju będzie je zarabiał? Ale tym problemem to już radni nie lubią się zajmować, bo to trudna sprawa. No bo to trzeba prowadzić proinnowacyjną gospodarkę i rozwijać naukę, inwestować, zrobić porządek z mafiami ściągającymi od biznesmenów haracze, uczyć ludzi uczciwości i współdziałania, zorganizować system finansowania i wspierania początkującego biznesu, zorganizować na nowo system dziedziczenia, zreorganizować system podatkowy, rozwijać powszechną wysoką kulturę- czyli same trudne rzeczy. Po co tym wszystkim się kłopotać? Największy problem to jak wydać zarobione przez podatników pieniądze!!! I płyną w radio i TV, gazetach i ulotkach  reklamy jak to nowi radni będą wydawać nasze pieniądze w jedynie słuszny sposób. A skąd brać pieniądze to martwcie się wy, obywatele wyborcy!!! Jest jednak program rozwoju Polski zawierający rady jak zarabiać pieniądze zamieszczony w internecie- PROGRAM PARTII DEKALOGU, uzdrawiający wszystkie polskie bolączki. Przeczytajcie go.   2010-11-17 05:15 Piekło czy niepodległość…pyta Bogdan Góralski  Oceń wpis     Współczesna Polska to PIEKŁO goryczy, krzywd, zwalczających się mafii (w tym kościelnej). To kraina niewykorzystanych możliwości, niewypowiedzianych pragnień, skrajnych podłości popełnianych przez dzisiejszych polityków, zakłamanych mediów. Daleko  dzisiejszej Polsce do tej przedwojennej, honorowej Polski, która potrafiła powiedzieć NIE dwóm totalitaryzmom europejskim. Polska zubożała, wyludniła się, osłabła, ale dalej żyje jej dawny duch w resztkach patriotów polskich rozsianych po całym świecie. Czy zjednoczą się i zbiorą siły do walki o wyzwolenie się z PIEKŁA w jakim tkwi współczesna Polska? Czy potrafimy przywrócić podstawy potęgi I Rzeczypospolitej- wolność myśli, jawność życia publicznego i siłę stanu szlacheckiego-dawnej elity polskiej? PRL zniszczył szlachtę i wykreował nowe elity polskie w większości związane korzeniami z polskim żydostwem. Obecnie te elity są podzielone i prowadzą beznadziejną  politykę. Jedni optują za sojuszem z USA, drudzy za Rosją a trzeci za Europą. Taki jest główny żydowski podział, który ma charakter ideologiczny. Tymczasem jest możliwa czwarta droga-sojuszu z Azją i Afryką, których potęga rośnie. I to jest szansa dla Polski i nowych polskich politycznych elit. Aby tą szansę wykorzystać Polacy muszą wyzwolić się z kręgu kultury żydowskiej i przywrócić dawną organizację Rzeczypospolitej, której siłą było spójne społeczeństwo i rolnictwo. Trzeba będzie kręgi wrogie niepodległej przyszłości Polski odsunąć od władzy. Obecnie wiele z tych kręgów ma charakter przestępczy. Żerują na Polsce wykorzystując swoją pozycję polityczną. Trzeba wypracować nową polską ideologię –nowy system etyczny, który uwzględni dorobek cywilizacji azjatyckich i afrykańskich mogących wzbogacić i ulepszyć nasze polskie tradycje. Może pokonamy wtedy bariery kulturowe przy sprowadzaniu do Polski rolników-osadników z Azji i Afryki. Nie uciekniemy przed tym bo inaczej zbankrutuje nasz system emerytalny. Musimy więc wypracować wspólny azjatycko-afrykańsko-polski system etyczny, który wszyscy będą mogli zaakceptować. Unikniemy wtedy nierozwiązywalnych problemów izolacji imigrantów przed którym stanęły Niemcy. Zalążki nowego systemu etycznego są sformułowane w opublikowanym w internecie  PROGRAMIE  PARTI DEKALOGU i pracy ETYKA A ŚRODOWISKO. Trzeba będzie zneutralizować wszystkie działające w Polsce mafie, zreformować ideologicznie i organizacyjnie polski Kościół Katolicki, przywrócić pełną jawność życia publicznego i sformułować dla Polski perspektywiczny program zapewniający role dla Polaków wszystkich mniejszości. Trzeba wrócić do ulepszonej II Rzeczypospolitej. Zgnębiona II wojną światową II Rzeczypospolita odżyje wraz z polską szlachtą. Elity Polski były niszczone już za caratu gdy przeprowadzono uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania (tylko na terenie Polski za utracone przez szlachtę ziemie). Elity polskie były zabijane podczas powstań, wojen i okupacji. Ostateczną katastrofą było odebranie po II wojnie światowej (przez sterowaną z Moskwy i chronioną jej wojskami żydokomunę)  majątków polskim ziemianom. Umarło wtedy wraz ze szlachtą polskie rolnictwo  z wielowiekowym jego dorobkiem zapisanym w optymalnej strukturze rolnej. W okresie PRL prywatne rolnictwo było niszczone a państwowe samo upadało czego skutkiem jest współczesny kryzys tej tradycyjnej podpory polskiej gospodarki związany z biologicznym wyniszczeniem ludu rolniczego. Z powodu braku perspektyw rozwojowych w PRL i później rodziło się mało dzieci. Obecnie rolnictwo daje 3% polskiego PKB gdy tymczasem w USA jest to 18% PKB. Wynika z tego, że polskie rolnictwo zostało zniszczone przez PRL i jego następstwa. Dodatkowo negatywnie oddziaływały procesy gospodarcze związane z XX-wiecznym ociepleniem klimatu. Dlaczego rolnictwo jest tak ważne dla kraju? Z obliczeń amerykańskich ekonomistów wynika, że 1 dolar popytu rolniczego wydany na środki produkcji przynosi 2.73 dolara przyrostu dochodu narodowego co powoduje, że rosnący rolniczy popyt wywołuje rosnącą koniunkturę w przemyśle. Widzimy więc, że starania o polskie rolnictwo przyniosą prosperity polskiej gospodarce. Aby to osiągnąć należy zrehabilitować polską szlachtę i przywrócić jej tradycyjną rolę w polskim społeczeństwie-rolę elity kultury i polskiego rolnictwa. Należy wypłacić potomkom szlachty odszkodowania za utraconą ziemię w postaci obligacji skarbu państwa i uczynić ich opiekunami dzierżawców nie uprawianej ziemi ornej (30% ziemi ornej w Polsce to nie uprawiane odłogi). Ustrój rolny polegający na dzierżawieniu ziemi uprawiającym ją rolnikom (taki panował w I Rzeczypospolitej) jest najsprawniejszym ekonomicznie systemem uprawy ziemi. Wg standardów UE nie uprawiana ziemia mogłaby dać chleb 15 milionom rolników-imigrantów. Tylko skąd ich wziąć? Należy ich wziąć z przeludnionych krain świata tj. z rejonu Gazy w Palestynie, Indii, Chin, Japonii i osiedlić w Polsce. Aby się zasymilowali w Polsce należy otoczyć opieką całą ludność rolniczą oraz odpowiednio zmodyfikować polski system religijno-etyczny, tak aby łatwo go mogli zaakceptować. Przyniesie to Polsce niewątpliwie postęp kulturowy co podniesie jakość życia polskiego społeczeństwa. Polska zyska w świecie potężnych przyjaciół (i odbiorców produkowanej żywności) i przyczyni się wydatnie do światowego pokoju. Polska zyska także niedrogą siłę roboczą co wywoła dalszy przypływ inwestycji zagranicznych wspomagających rozwój naszego kraju oraz uratuje polski system emerytalny. Da to także przykład reszcie Europy i USA co robić aby wyjść z pogłębiającego się kryzysu światowego. Mój wywód prowadzi do nieodpartych  wniosków: należy ożywić polską szlachtę przywracając jej majątki i tym reanimować polskie rolnictwo. Jest to dla Polski nieodzowne z uwagi na zbliżającą się zmianę klimatu na zimniejszy i związany z tym spadek wydajności rolnictwa europejskiego i amerykańskiego- dotychczasowych producentów nadwyżek żywnościowych. Przyniesie to wzrost: popytu na żywność i cen produktów rolnych co dało by bogactwo Polsce pod warunkiem wcześniejszej reanimacji szlachty i włościaństwa oraz rolnictwa polskiego. Odbudowanie dawnych elit przyczyni się do odbudowy humanizmu kultury polskiej, mogącej być wzorcem dla innych społeczeństw. Współczesny świat to drapieżny konflikt matriarchatu i patriarchatu. W matriarchacie dziedziczy kobieta a w patriarchacie mężczyzna. Matriarchalne USA i Izrael konkurują z resztą patriarchalnego świata. W ten konflikt wpisują się Sarmaci – przodkowie szlachty polskiej, szanujący kobiety, ale im nie ulegający. Szlacheccy Polacy wielbiący kobiety, strzegący Boga, honoru i Ojczyzny stanowią przecież dla nas wzór do naśladowania. Odbudujmy dawną Rzeczypospolitą i uczyńmy jej sarmacką kulturę otwartą na pozytywne treści. Utwórzmy nowy dobrowolny system kulturowy w którym będzie dziedziczyło społeczeństwo. Polska i polska kultura staną się wtedy prawdziwie niepodległe a my szybko zdobędziemy należne nam miejsce w świecie.   2010-11-16 07:17 NIE PRZEZ SIŁĘ  Oceń wpis     Mądra kobieta z mazowieckiej wsi powiedziała do mnie, kiedy zmagałem się z przyrodą tj. wycinką krzaków jałowca:  NIE PRZEZ SIŁĘ .Znaczenie tego zdania dociera do mnie dziś, kiedy po wielu latach studiów sformułowałem uniwersalną zasadę etyczną OSZCZĘDZAJ WSZELKIE ENERGIE. Wieśniaczka wypowiedziałą tę zasadę, trochę inaczej sformułowaną, którą znali już jej mądrzy życiowo przodkowie. Nie wymuszaj niczego, pracuj tak aby ci to sprawiało przyjemność, oszczędzaj siły i wykorzystuj je efektywnie-NIE PRZEZ SIŁĘ. Płynąca z tych słów nauka jest ze mną do dzisiaj. Kto czytał moje teksty wie, że jestem za zmianami w Polsce. Tych zmian w Polsce nie wywoła się PRZEZ SIŁĘ. Pozytywnych zmian w Polsce nie wywoła się rewolucją. Będą one wynikiem biegu wypadków. Kraj  zacznie się reformować kiedy nie będzie innego wyjścia. Musimy dojść do dna i odbić się od niego. Moim zdaniem to dno nie jest tak daleko i zmiany prawdopodobnie przyjdą szybko. Sytuacja w Polsce pogarsza się z dnia na dzień, ale wielu ludziom z elit żyje się całkiem wygodnie w tym piekiełku jakim jest współczesna Polska. Współczesne elity uważają Polaków za ciemniaków. Tymczasem jest odwrotnie. Można znać biegle języki i gładko przemawiać w telewizji i być ciemniakiem. Można być wykształconym ciemniakiem nie znającym problemów zwykłych ludzi. Ci zwykli ludzie nie mają wygórowanych ambicji. Patrzą swego nosa. Dlatego trzeba przekonać do koniecznych zmian właśnie współczesne elity. Tych zarozumiałych ignorantów. Inaczej marny będzie ich koniec. W Polsce XX wieku pięciokrotnie doszło do zmiany elit. Każda zmiana szła na gorsze. Nadchodzi czas na kolejną wymianę. Głupotą byłoby teraz pchać się na świecznik i krzyczeć: Chcę reform. Trzeba zaczekać na bieg wypadków i patrzeć co z tego wyniknie. Ciekaw jestem tylko jacy ludzie dojdą do władzy kiedy zbankrutuje Polska Tuska i Kaczyńskiego?  Czy ci nowi też, jak Mazowiecki, będą za grubą kreską? Czy raczej postawią gilotyny za zrujnowanie kraju? Kto dojdzie do władzy jak system runie? A to ciekawostka.   2010-11-10 06:41 Niepodległość…radzi Bogdan Góralski  Oceń wpis     Niepodległość Czy potrafimy przywrócić podstawy potęgi I Rzeczypospolitej- wolność myśli, jawność życia publicznego i siłę stanu szlacheckiego-dawnej elity polskiej? PRL zniszczył szlachtę i wykreował nowe elity polskie w większości związane korzeniami z polskim żydostwem. Obecnie te elity są podzielone i prowadzą beznadziejną  politykę. Jedni optują za sojuszem z USA, drudzy za Rosją a trzeci za Europą. Taki jest główny żydowski podział, który ma charakter ideologiczny. Tymczasem jest możliwa czwarta droga-sojuszu z Azją i Afryką, których potęga rośnie. I to jest szansa dla Polski i nowych polskich politycznych elit. Aby tą szansę wykorzystać Polacy muszą wyzwolić się z kręgu kultury żydowskiej i przywrócić dawną organizację Rzeczypospolitej, której siłą było spójne społeczeństwo i rolnictwo. Trzeba będzie kręgi wrogie niepodległej przyszłości Polski odsunąć od władzy. Obecnie wiele z tych kręgów ma charakter przestępczy. Żerują na Polsce wykorzystując swoją pozycję polityczną. Trzeba wypracować nową polską ideologię –nowy system etyczny, który uwzględni dorobek cywilizacji azjatyckich i afrykańskich mogących wzbogacić i ulepszyć nasze polskie tradycje. Może pokonamy wtedy bariery kulturowe przy sprowadzaniu do Polski rolników-osadników z Azji i Afryki. Nie uciekniemy przed tym bo inaczej zbankrutuje nasz system emerytalny. Musimy więc wypracować wspólny azjatycko-afrykańsko-polski system etyczny, który wszyscy będą mogli zaakceptować. Unikniemy wtedy nierozwiązywalnych problemów izolacji imigrantów przed którym stanęły Niemcy. Zalążki nowego systemu etycznego są sformułowane w opublikowanym w internecie PROGRAMIE PARTII DEKALOGU i blogu ETYKA NA NOWE TYSIĄCLECIA. Trzeba będzie zneutralizować wszystkie działające w Polsce mafie, zreformować ideologicznie i organizacyjnie polski Kościół Katolicki, przywrócić pełną jawność życia publicznego i sformułować dla Polski perspektywiczny program zapewniający role dla Polaków wszystkich mniejszości. Trzeba wrócić do ulepszonej II Rzeczypospolitej.   II wojną światową II Rzeczypospolita odżyje wraz z polską szlachtą. Elity Polski były niszczone już za caratu gdy przeprowadzono uwłaszczenie chłopów (bez odszkodowania tylko na terenie Polski) za utracone przez szlachtę ziemie. Drugą katastrofą było odebranie po II wojnie światowej (przez sterowaną z Moskwy i chronioną jej wojskami żydokomunę) majątków polskim ziemianom. Umarło wtedy wraz ze szlachtą polskie rolnictwo  z wielowiekowym jego dorobkiem zapisanym w optymalnej strukturze rolnej. W okresie PRL prywatne rolnictwo było niszczone a państwowe samo upadało czego skutkiem jest współczesny kryzys tej tradycyjnej podpory polskiej gospodarki związany z biologicznym wyniszczeniem ludu rolniczego. Z powodu braku perspektyw rozwojowych w PRL i później rodziło się mało dzieci. Obecnie rolnictwo daje 3% polskiego PKB gdy tymczasem w USA jest to 18% PKB. Wynika z tego, że polskie rolnictwo zostało zniszczone przez PRL i jego następstwa. Dodatkowo negatywnie oddziaływały procesy gospodarcze związane z XX-wiecznym ociepleniem klimatu. Dlaczego rolnictwo jest tak ważne dla kraju? Z obliczeń amerykańskich ekonomistów wynika, że 1 dolar popytu rolniczego wydany na środki produkcji przynosi 2.73 dolara przyrostu dochodu narodowego co powoduje, że rosnący rolniczy popyt wywołuje rosnącą koniunkturę w przemyśle. Widzimy więc, że starania o polskie rolnictwo przyniosą prosperity polskiej gospodarce. Aby to osiągnąć należy zrehabilitować polską szlachtę i przywrócić jej tradycyjną rolę w polskim społeczeństwie-rolę elity kultury i polskiego rolnictwa. Należy wypłacić potomkom szlachty odszkodowania za utraconą ziemię w postaci obligacji skarbu państwa i uczynić ich opiekunami dzierżawców nie uprawianej ziemi ornej (30% ziemi ornej w Polsce to nie uprawiane odłogi). Ustrój rolny polegający na dzierżawieniu ziemi uprawiającym ją rolnikom (taki panował w I Rzeczypospolitej) jest najsprawniejszym ekonomicznie systemem uprawy ziemi. Wg standardów UE nie uprawiana ziemia mogłaby dać chleb 15 milionom rolników-imigrantów. Tylko skąd ich wziąć? Należy ich wziąć z przeludnionych krain świata tj. z rejonu Gazy w Palestynie, Indii, Chin, Japonii i osiedlić w Polsce. Aby się zasymilowali w Polsce należy otoczyć opieką całą ludność rolniczą oraz odpowiednio zmodyfikować polski system religijno-etyczny, tak aby łatwo go mogli zaakceptować. Przyniesie to Polsce niewątpliwie postęp kulturowy co podniesie jakość życia polskiego społeczeństwa. Polska zyska w świecie potężnych przyjaciół (i odbiorców produkowanej żywności) i przyczyni się wydatnie do światowego pokoju. Polska zyska także niedrogą siłę roboczą co wywoła dalszy przypływ inwestycji zagranicznych wspomagających rozwój naszego kraju oraz uratuje polski system emerytalny. Da to także przykład reszcie Europy i USA co robić aby wyjść z pogłębiającego się kryzysu światowego. Mój wywód prowadzi do nieodpartych  wniosków: należy ożywić polską szlachtę przywracając jej majątki i tym reanimować polskie rolnictwo. Jest to dla Polski nieodzowne z uwagi na zbliżającą się zmianę klimatu na zimniejszy i związany z tym spadek wydajności rolnictwa europejskiego i amerykańskiego- dotychczasowych producentów nadwyżek żywnościowych. Przyniesie to wzrost: popytu na żywność i cen produktów rolnych co dało by bogactwo Polsce pod warunkiem wcześniejszej reanimacji szlachty i włościaństwa oraz rolnictwa polskiego. Odbudowanie dawnych elit przyczyni się do odbudowy humanizmu kultury polskiej, mogącej być wzorcem dla innych społeczeństw. Współczesny świat to drapieżny konflikt matriarchatu i patriarchatu. W matriarchacie dziedziczy kobieta a w patriarchacie mężczyzna. Matriarchalne USA i Izrael konkurują z resztą patriarchalnego świata. W ten konflikt wpisują się Sarmaci – przodkowie szlachty polskiej, szanujący kobiety, ale im nie ulegający. Szlacheccy Polacy wielbiący kobiety, strzegący Boga, honoru i Ojczyzny stanowią  przecież dla nas wzór do naśladowania. Odbudujmy dawną Rzeczypospolitą i uczyńmy jej sarmacką kulturę otwartą na pozytywne treści. Utwórzmy nowy dobrowolny system kulturowy w którym będzie dziedziczyło społeczeństwo. Polska i polska kultura staną się wtedy prawdziwie niepodległe a my szybko zdobędziemy należne nam miejsce w świecie.    
Czy Barak Obama wygrałby wybory prezydenckie w Polsce?  Oceń wpis     Myślę, że nie, bo nie ma pojęcia on i jego doradcy o tym, co współcześnie dzieję się w Polsce i na świecie. Gdyby się chciał dowiedzieć musiałby przeczytać moje prace umieszczone w internecie oraz moje wpisy na blogu: bogdangoralski.bblog.pl. Niezadługo dojdzie do rewolucji w USA i w Rosji i może rządzące tam żydowskie mafie stracą władzę. Nastąpi przesilenie na świecie i dojdzie do wykreowania nowego centrum władzy i nowych sił słowiańskich, które zdobędą przewagę na świecie. Słowianinem jest ten kto ma ojca Słowianina. Tak więc Słowianie czekajmy na kryzys i przygotowujmy się do przejęcia władzy.   2011-05-14 07:01 Energia i społeczeństwo by Bogdan Góralski  Oceń wpis     Energia a społeczeństwo. Europie grozi zmiana klimatu na zimniejszy, co wynika z moich kompleksowych badań, które prowadzę samodzielnie od 10 lat. Nadejście oziębienia spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię. Niktyle=””>  nie potrafi wytłumaczyć nagłych zmian klimatu a efekt cieplarniany wywołany dwutlenkiem węgla to bzdura wymyślona przez niedouczonych naukowców. Zmiany klimatu doskonale tłumaczy moja teoria, nawet te cykliczne ochłodzenia wywoływane pełnią Księżyca. 98% ziemskiego CO2 zawarte jest w oceanach a tylko 2% w atmosferze. To procesy oceaniczne stymulowane grawitacją są odpowiedzialne za wzrost zawartości CO2 w atmosferze i cykliczne zmiany klimatu. Zezwolenia na emisję CO2 będą kosztowały Polskę ponad 4.5mld EUR rocznie. Ja potrzebuję 1 procenty tej sumy, aby udowodnić na gruncie mojej teorii klimatycznej, że zezwolenia na emisję CO2 są bezpodstawne i bezzasadne. Przeznaczmy zaoszczędzone środki, 45 mld EURO w ciągu 10 lat, na potrzebne inwestycje w polski nowoczesny przemysł energetyczny.   Już za 25 lat skończą się polskie dostępne zasoby węgla kamiennego, co ograniczy podaż energii elektrycznej i cieplnej o 50%. Na import najprawdopodobniej nie będziemy mieli środków. Zasoby ropy i gazu na Ziemi wystarczą na 40 lat. Światowe zasoby paliw jądrowych wystarczą na 50 lat. Wyczerpywanie się zasobów kopalin energetycznych spowoduje lawinowy wzrost cen energetycznych surowców. Tymczasem nasze potrzeby energetyczne wzrosną bo przybędzie ludzi i nadejdzie oziębienie klimatu. Należy postawić na droższą teraz energię odnawialną – siłę wody, wiatru, biogazu. W Europie energia odnawialna stanowi już ponad 12.8% uzysku. W chwili obecnej produkcję energii, biorąc pod uwagę przyszłość, należy lokować raczej w elektrociepłowniach biogazowych i wodnych. Koszt Megawata w elektrociepłowni biogazowej wynosi obecnie około 2- 3.5mln EUR przy niewyczerpanych zasobach paliw zapewnianych przez rozwijające się rolnictwo, zaś koszt elektrowni jądrowej około 2,5-4,5mln EUR/MW przy bliskim wyczerpaniu się zasobów paliwa. Poza tym elektrociepłownie biogazowe oczyszczają środowisko i zapewniają warunki dla rozwoju rolnictwa  zapewniając zbyt dla surowców produkowanych przez rolnictwo- paliwa dla biogazowni, co stymuluje rozwój reszty gospodarki. Rozwój rolnictwa podwajający produkcję surowców energetycznych-biomasy, wymaga zwiększenia zatrudnienia na wsi. Tymczasem polska wieś wymarła i potrzeba co najmniej 15mln imigrantów chłopskich do wykorzystania opustoszałych ziem i zwiększenia produkcji rolnej. Podobna sytuacja panuje w całej UE co umożliwia wchłonięcie kilkuset milionów chłopskich imigrantów z przeludnionych państw Azji i Afryki. Zwiększenie produkcji rolnej wymaga zwiększonych dostaw wody. Wymusza to powstanie zbiorników retencyjnych, których rozwój będzie efektem budowy małych elektrowni wodnych. W małych elektrowniach wodnych koszt megawata wynosi około 2,5mln EUR. Elektrownie wiatrowe są tanie ale mało produktywne i trzeba je także często regenerować. Lokalne małe elektrownie zmniejszą koszty przesyłu wynoszące teraz 15% ceny energii. Należy także pracować nad technologiami uzysku energii z pozabilansowych podziemnych złóż węgli, bez konieczności budowy kopalń, co wymaga badań. Unowocześniajmy tym czasem wysokosprawne elektrownie węglowe, których koszt za megawat mocy wynosi obecnie 1,5mln EUR.   Wszystko to jednak nie wystarczy, bo obecnie obowiązujące zasady społeczne pochwalają niepohamowaną konsumpcję zasobów surowców i energii. Nic tej konsumpcji nie ogranicza a przecież grozi to nieobliczalnymi konsekwencjami krachu światowego systemu gospodarczego spowodowanego niedoborem energii i surowców. Trzeba pracować nad wdrożeniem światowego systemu etycznego opartego o uniwersalną zasadę oszczędzania wszelkich energii. To ograniczy potrzeby energetyczne naszej cywilizacji i zabezpieczy jej dalsze istnienie.    Zasada oszczędzania wszelkich energii jest pochodną wszystkich systemów etycznych istniejących na naszej planecie i syntetyzuję myśli twórców wszelkich systemów religijnych. Nie wzbudzaj konfliktów-oszczędzaj energię społeczną. Zachowaj społeczeństwo sprawnym w działaniu a znajdziesz w nim swoje miejsce. Oszczędzaj i dobrze wykorzystuj wszelkie energie. Zasada ta obowiązuje w całym wszechświecie. Oto co mówi o potrzebie nowego systemu etycznego-nowej religii, buddysta Daisaku Ikeda: Jestem przekonany, że tylko nowa religia będzie w stanie objąć funkcję przywódczą w cywilizacji, która połączy naukę i filozofię na wyższej płaszczyźnie. Jednakże religia, jakiej potrzebujemy, będzie musiała inspirować ducha naukowego i filozoficznego ludzkości oraz będzie musiała podołać potrzebom nowej epoki. Musi być to religia, która zdoła wykroczyć poza różnice między Wschodem a Zachodem i –wiążąc całą ludzkość w jeden organizm-wybawić Zachód od jego obecnego kryzysu, a Wschód od jego obecnych trudności. Odkrycie tego rodzaju religii jest najważniejszym  zadaniem, jakie stoi obecnie przed ludzkością.   Innym problemem jest zapewnienie ciągłości rozwoju cywilizacji przez odpowiednie następstwo pokoleń dostarczających naszej cywilizacji energii życiowej. Społeczeństwa najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie krajów świata starzeją się i wymierają. Stanowi to wielki problem gospodarczy bo drożeje siła robocza ( ich produkty stają się niekonkurencyjne) a także zamiera popyt. Kto przejmie po nich sukcesję? Adam Mickiewicz mówił: Fundamentem Europy jest wolność. Jeśli europejskie państwa zechcą usunąć ten fundament, kamień na kamieniu nie pozostanie z tej budowli, gdyż wolność przeniesie gdzie indziej swoją siedzibę. Przyrost światowej populacji nastąpił w krajach rozwijających się i rodzi to problemy społeczne jakie widzimy ostatnio w Afryce Północnej- zamieszki i rewolucje. W krajach rozwijających się jest nadmiar młodych ludzi pozbawionych szans na godne życie. Jedyna dla nas rada to otwarcie granic i zezwolenie na swobodny przepływ ludności z biedniejszych krajów do tych bogatszych i bardziej cywilizowanych. Europa może przywrócić swą dawną wolność osiedlania się i otworzyć granice. Aby to przyniosło sukces a nie chaos i problemy, należy zwiększyć wysiłki w celu opracowania uniwersalnego systemu religijno –etycznego, który pozwoli przełamać bariery cywilizacyjne i religijne dzielące różne narody. Tak więc widzimy, że konieczność prac nad uniwersalnym światowym systemem etycznym wynika z wielu przesłanek. Ten nowy system etyczny zlikwiduje źródła konfliktów religijnych i przyczyni się do łatwej adaptacji mniej wykształconych i ubogich przybyszów w bogatym świecie krajów zrzeszonych w G-20. Napływ ubogiej ludności do wyludnionych bogatych krajów da tym krajom upragniony nowy impuls rozwojowy-da im nową energię. Zapewni tanią siłę roboczą i zwiększony popyt dla gospodarek, które obecnie mają niewykorzystane moce produkcyjne. Widzimy więc, że ratunek dla świata  naszej cywilizacji jest przede wszystkim w nowym systemie etyczno-religijnym opartym o zasadę oszczędzania wszelkich energii – najważniejszą zasadę wszechświata. Największą zbrodnią przeciwko nowemu systemowi etycznemu jest wojna. Niszczy ona bezpowrotnie cywilizację i  równowagę społeczeństw, które wymagały ogromnych nakładów energetycznych. Jeżeli rewolucja to tylko pokojowa, bez przemocy, która niszczy wspólny dorobek. Nakłady wojenne skierujmy na badania nad zachowaniem społeczności. Poznajmy te zachowania i nauczmy się je kontrolować-to przyniesie korzyści energetyczne.   W miłości też kierujemy się zasadą zachowania energii. Wybieramy partnera, który zapewni nam najlepsze życie, co pozwoli nam oszczędzać naszą energię życiową. Zasada oszczędzania energii zoptymalizuje nasze życie, w tym systemy dziedziczenia. Kiedyś człowiek był wolny od problemów dziedziczenia – dźwigania ciężaru własności. Człowiek był mobilny, przemieszczał się tam gdzie były lepsze warunki do życia. Posiadał tylko rzeczy osobiste, broń i odzież, skarb był własnością plemienną. Życie osiadłe doprowadziło do pojawienia się mechanizmów dziedziczenia. Zmiany klimatu spowodują wielkie migracje i wraz z nimi stracą sens i wartość  nieruchomości. Wiedząc o tym, już teraz możemy zmodyfikować mechanizmy dziedziczenia i uczynić, jak dawniej, spadkobiercą społeczeństwo. To oszczędzi nam kłopotów i usprawni społeczeństwo. Bądź wolny i ciesz się życiem, pracuj gdy sprawia Ci to przyjemność, oszczędzaj swoją energię i dobrze ją wykorzystuj. Znajdź swoje miejsce w społeczeństwie i oddaj swój dorobek życia tam, skąd przyszedł. To oszczędzi i dobrze wykorzysta energię twoich bliskich i rozwinie ludzką cywilizację. Dziedziczenie własności to przeżytek bo zawłaszcza społeczną energię.   Oszczędzać energię to znaczy zachowywać wolność aby nikt nas nie mógł zmusić do łamania zasad nowej etyki.   Z zasady oszczędzania wszelkich energii wynika konieczność poszanowania wszelkiego istnienia. Powoduje to wymóg etycznego podejścia do wszelkich aspektów życia. Należy oprzeć rozwój naszej cywilizacji na rozwoju humanitarnego rolnictwa bazującego na niewyczerpanych jeszcze długo zasobach energii słonecznej. W nowoczesnym rolnictwie znajdą zatrudnienie napływające do Europy masy. To zapewni harmonijny rozwój naszym gospodarkom bo według Banku Światowego inwestycje w rolnictwo gwarantują pięciokrotnie większą efektywność w usuwaniu biedy niż  nakłady na inne sektory gospodarki. Produkcja żywności roślinnej wymaga ośmiokrotnie mniejszych nakładów energii i surowców. Zasada oszczędzania energii przyczyni się zatem do wyeliminowania największego problemu naszej cywilizacji- muszę zabijać inne istoty, aby żyć. Jeżeli staniemy się wegetarianami będziemy żyć bardziej etycznie- będziemy oszczędzać zasoby energii Ziemi dla przyszłych pokoleń. Wierzę że, jeśli damy im dobry przykład, odtworzą nasz świat i znów narodzimy się.   Jesteśmy Słowianami i musimy ufnie patrzeć w przyszłość, bo czyż nie pogodniej jest wierzyć Opatrzności, a skoro przyszłość zasłonięta, wierzyć wieszczom, aby nie cierpieć dwa razy: już teraz i w przyszłości. Według Mickiewicza dwie cechy Słowian są charakterystyczne: spojrzenie wstecz jako jedność z przodkami i ufne oczekiwanie przyszłości, wiara w ideał najwyższy-ideał człowieka w harmonii ze środowiskiem.   [1] Arnold Toynbee, Daisaku Ikeda, Wybierz życie. Dialog o ludzkiej przyszłości, tłumaczył Adam Chmielewski, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 s.321   [2] Stanisław Vincenz, Po stronie dialogu tom 1, PIW Warszawa 1983 s.122    

Inflacja dalej będzie rosła…twierdzi Bogdan Góralski

 Oceń wpis

  

Prezes NBP Marek Belka twierdzi: inflacja będzie szybko maleć, z podwyżkami stóp proc. trzeba zaczekać.

Sądzę, że twierdzenia Marka Belki to pobożne życzenia oparte na wróżeniu z fusów kawy. Będzie akurat odwrotnie i to już niedługo. Twierdzę, na podstawie analizy faktów, że inflacja nadal będzie rosła. Bardzo zdrożeje żywność a za nią będą podążały rosnąc ceny ropy i surowców energetycznych. Spowoduje to spowolnienie gospodarcze i być może załamanie najsłabszych gospodarek, które nie posiadają rezerw. Pożyjemy to zobaczymy.

Jedynym skutecznym sposobem zwalczania inflacji jest wzrost wolumenu produkcji żywnościowej. Podwyżki stóp procentowych to działania kosmetyczne, które niczego dobrego gospodarce nie przyniosą.

Warszawa, dnia 18 lutego 2012 roku

Kultura Indoeuropejczyków

Indoeuropejczycy są rozsiani po całym świecie. Utworzyli wiele państw i wiele systemów etycznych żyjąc w różnych środowiskach geograficznych. Czas na stworzenie syntezy tych wielu kultur i utworzenie jednolitej religii-etyki indoeuropejskiej. Polskie środowisko naukowe ma wystarczający potencjał aby takiej syntezy dokonać. Jest ona potrzebna jeżeli chcemy zaludnić Polskę naszymi braćmi, Indoeuropejczykami z różnych stron świata.

Jest ona potrzebna aby Polska była ponownie krainą z naszych marzeń.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *