Equal earnings of POL-CAT S.A. employees

Equal earnings of POL-CAT S.A. employees

In the test above, I wrote that the wages of POL-CAT S.A. employees will be equal. It sounds like a utopia that cannot be realized in a dynamic and developing business. The amount of earnings of POL-CAT S.A. employees it will be democratically determined by themselves according to the life needs determined by the market. Each employee will have to earn a fixed amount of earnings. The knowledge and talents as well as the motivation to work will affect the working time in which these earnings will be achieved. Those faster at work, more talented and more motivated will achieve the required level of earnings in a shorter time and will simply work shorter. Working hours will be flexible and it will be possible to work in the evening, at night, e.g. to service the needs of a different time zone, e.g. work at night in Poland to service the American market. Women will be able to work shorter hours when they have time off from taking care of the house. Each employee of POL-CAT S.A. will decide his own expenses and the more economical ones will simply be better off living on the same money than the less economical ones.

Jakuszowice, August 14, 2021, 5:35 BOGDAN JACEK GÓRALSKI

Równe zarobki pracowników POL-CAT S.A.

W teście powyżej pisałem, że płace pracowników POL-CAT S.A. będą równe. Brzmi to jak utopia nie możliwa do realizacji w dynamicznym i rozwijającym się biznesie. Wielkość zarobków pracowników POL-CAT S.A. będzie określana demokratycznie przez nich samych stosownie do potrzeb życiowych wyznaczanych przez rynek. Każdy pracownik będzie musiał wypracować ustaloną kwotę zarobków. Posiadana wiedza i uzdolnienia oraz motywacja do pracy będą wpływały na czas pracy w którym te zarobki będą osiągane, Szybsi w pracy, zdolniejsi i bardziej zmotywowani osiągną wymagany poziom zarobków w krótszym czasie i będą po prostu krócej pracowali. Godziny pracy będą elastycznie ustalane i będzie możliwa praca w wieczorem, w nocy np. dla obsługi potrzeb innej strefy czasowej np. praca w nocy w Polsce dla obsługi rynku amerykańskiego. Kobiety będą mogły krócej pracować i to wtedy, gdy będą miały czas w przerwach od zajmowanie się domem. Każdy pracownik POL-CAT S.A. będzie sam decydował o swoich wydatkach i ci bardziej gospodarni będą po prostu lepiej żyć za te same pieniądze niż ci mniej oszczędni w wydatkach.

Jakuszowice, 14 Sierpnia 2021 roku, godzina 5:35        BOGDAN JACEK GÓRALSKI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *