Jakie zmiany planuję w Polsce?

Jakie zmiany planuję w Polsce?

Obserwacje aktualnej rzeczywistości społecznej w Polsce doprowadziły mnie do sformułowania Programu Partii Dekalogu i napisania kilku książek, które opublikowałem w Google Play oraz kilkuset prac dostępnych w Internecie. Prace te są oparte na doświadczeniach mego życia i 20 letnich studiach badających globalny mechanizm przyrodniczo-historyczny. Zmierzam do ukształtowania nowej gospodarki polskiej w sposób zapewniający wykorzystanie pełnego potencjału polskiego społeczeństwa w drodze do ukształtowania optymalnego ładu społeczno-ekonomicznego Polski.

Systemy kapitalistyczny i planowy zmierzają do koncentracji własności prywatnej czy państwowej w rękach wąskiej grupy ludzi i tworzenia elit polityczno-gospodarczych. Mój system gospodarczy zmierza do decentralizacji politycznej, gospodarczej i religijnej, która wzmocni państwo polskie i da szansę nieskrępowanego rozwoju wszystkim etycznym polskim obywatelom. Stanie się to w sposób

zapewniający dynamiczny wzrost liczby miejsc pracy tworzonych przez Polaków oraz egalitaryzm i sprawiedliwość społeczną połączony z dynamicznym rozwojem produkcji, usług i rolnictwa. Stworzy to wdzięczne pole dla rozwoju kultury i nauki polskiej dla dobra całego społeczeństwa. Potrzebuję pomocy ludzi dobrej woli w realizacji mego planu przekształcenia Polski w etyczny i nowoczesny kraj.

Warszawa, dnia 19 września 2021 roku, godzina 18:05      Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *