Jak Żydzi trują???

Bogdan Jacek Góralski kontra żydowskie mafie w 2022 roku

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 6 lut 2022 · edited: 5h

Bogdan Góralski kontra żydowskie mafie w  2022 roku

Jak już wcześniej napisałem jestem synem ochrzczonej Żydówki i polskiego szlachcica, ale uważam, że jestem wolnym od przesądów dobrze wykształconym i logicznie myślącym człowiekiem, Polakiem po prostu po ojcu. Związałem się z ochrzczoną Żydówką z Małopolski, z którą mam syna i córkę. Jako goj byłem potrzebny mojej żonie, a teraz partnerce życiowej, do spłodzenia potomstwa i utrzymania go do dorosłości. Obecnie moja żona spełnia posłusznie polecenia żydowskich mafii, które nęcą ją i jej potomstwo mirażami bogactwa aby zrealizować mafijne cele. Cel jest na razie jeden: po trupie Bogdana Jacka Góralskiego dorwać się do pieniędzy.

Całe moje życie to nauka, nauka na uniwersytetach, nauka życia, które było nieustanną walką z żydowskimi mafiami, które opanowały Polskę i świat dzięki umiejętności podstępnego trucia. Moja wiedza pozwala mi stwierdzić, że znalazłem sposób jak zniweczyć żydowskie wysiłki o rządy nad światem i rozwiązać globalne problemy utrudniające światu harmonijny rozwój w pokoju.

W jaki sposób Żydzi trują? Przede wszystkim częstują swoich męskich konkurentów kawą lub herbatką, do której w sprzyjającym momencie dodają trutkę. Trutka reaguje z testosteronem i wywołuje zawał serca lub wylew. Aby trucizna zadziałała potrzebny jest cukier lub sól jako aktywatory trucizny. Żydzi podają trutkę w napoju-kawie lub herbacie i podsuwają cukiernicę, aby truty sam sobie nasypał cukru, który aktywuje truciznę. Aktywatorem jest także sól, którą podaje się w potrawach po uprzednim podaniu trucizny. Żydzi uważają, że jak truty umrze to nie ma zabójstwa, bo konkurent sam się otruł dosypując sobie cukru lub soli. Trutki działają z opóźnieniem, bo truty może wrócić do domu i tam dopiero zjeść cukru lub soli po czym dostanie zawału lub wylewu.

Czas gra na moją korzyść, ale żydowskie mafie zaplanowały jak to moje życie zakończyć podczas mego urlopu w Egipcie w kurorcie Marsa Alam w dniach 19-26 luty 2022. Moja partnerka życiowa zafundowała mi wyjazd do Egiptu na moje 65 urodziny, ale ja wiem, że plan jest taki, żebym wrócił z urlopu w trumnie. Jak to ma się odbyć? Otóż Morze Czerwone jest bardzo słone. Trutkę podadzą mi w posiłku lub napoju, a ja sam wejdę podczas kąpieli do słonego Morza Czerwonego i sól dostanie się do mego organizmu przez skórę bądź usta podczas nurkowania na rafie i dostanę zawału i trup gotowy. W myśl żydowskiego prawa zabójstwa nie będzie bo truty sam sobie podał aktywator trucizny-sól z Morza Czerwonego. A mają w Dekalogu przykazanie nie zabijaj. Takie trucie nazywa się oszukiwaniem Boga.

 Moje plany polityczne dotyczące Polski opublikowane w Internecie -link: https://justpaste.it/u/bogdangoralski

i które chcę zrealizować, niweczą żydowskie wysiłki przejęcia Polski w panowanie tej ukrytej pod polskimi nazwiskami podstępnej mniejszości eksploatującej polski naród. Jeden z moich znajomych, warszawski Żyd powiedział do mnie, że Żydzi oszukują Boga.

Ciekaw jestem, czy żydowskim mafiom po raz kolejny uda się oszukać Opatrzność, która mi wyraźnie sprzyja, i zgładzić mnie z tego świata?

To haniebne plemię, które zgładziło Jezusa Chrystusa i podstępnie zabija dla władzy nad światem i pieniędzy kolejnych grożących mu przywódców teraz planuje zgładzić mnie, najbardziej wykształconego ze światowych reformatorów, który wie jak uratować świat przed zagładą.

                                         Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 6 luty 2022, godzina 0:40

HAS HISTORY LEARNED ANYTHING TO THE JEWS?

Two thousand years ago, the Jewish elite contributed to the death of Jesus Christ. Christianity arose to blame the Jews for Christ’s death, which contributed to the persecution of Jews in the Diaspora. The Jews had to PAY the money to the Christian torturers to avoid persecution , and therefore Jewish oral law was established. This law allows killing Jewish men who would not be able to earn the money. The principle of business profit was created, which allowed Jews to accumulate capital for redemption at the hands of Christian torturers. A derivative of Jewish law was the principle that business incapacitated Jews could not have children. So the Jewish community evolved so that inherited traits made it easier to earn money. Today, Jews control the money of the Western world and apply inhuman Jewish law in business operations. Christian churches today are money-making machines used by the Jewish mafias. How to get out of this vicious circle that makes Jews amass the wealth that is their persecution-inducing curse. Communism was a failed attempt to get out of this vicious circle, but my law of the third way between capitalism and communism is the optimal solution for Jews, because it allows them to get rich, but in a civilized way that is socially acceptable. It is my law that will save them, and I know how to implement it. The only question is whether the Jews are ready to apply my law based on the law of Christ? DID THE HISTORY TEACH THEM ANYTHING?

CZY HISTORIA CZEGOŚ ŻYDÓW NAUCZYŁA?

Dwa tysiące lat temu żydowskie elity przyczyniły się do śmierci Jezusa Chrystusa. Powstało chrześcijaństwo, które obwiniało Żydów za śmierć Chrystusa, co przyczyniło się do prześladowań Żydów w diasporze. Żydzi musieli się wykupywać z rak chrześcijańskich oprawców i dlatego powstało żydowskie ustne prawo. Prawo to pozwala zabijać żydowskich mężczyzna nie potrafiących zarabiać pieniędzy. Powstała zasada biznesowego zysku, która pozwalała Żydom gromadzić kapitał na wykup z rąk chrześcijańskich oprawców. Pochodną żydowskiego prawa była zasada, że biznesowo niesprawni Żydzi nie mogą mieć potomstwa. Społeczność żydowska ewoluowała więc tak, aby dziedziczone cechy ułatwiały zarabianie pieniędzy. Dziś Żydzi kontrolują kapitał zachodniego świata i stosują nieludzkie żydowskie prawo w operacjach biznesowych.  Kościoły chrześcijańskie obecnie to maszynki do zarabiania pieniędzy wykorzystywanych przez żydowskie mafie. Jak wyjść z tego zaklętego koła, która każe Żydom gromadzić bogactwo, które jest ich przekleństwem powodującym prześladowania. Komunizm był nieudaną próbą wyjścia z tego zaklętego koła, ale moje prawo trzeciej drogi pomiędzy kapitalizmem i komunizmem jest optymalnym rozwiązaniem dla Żydów, bo pozwala się bogacić ale w cywilizowany sposób akceptowany społecznie. To jest moje prawo, które ich uratuje, a ja wiem w jaki sposób można je wdrożyć w życie. Powstaje tylko pytanie, czy Żydzi dojrzeli do stosowania mojego prawa opartego na prawie Chrystusowym? CZY HISTORIA ICH CZEGOŚ NAUCZYŁA?

                                                                                                                         Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 12-13 lutego 2022 roku, godzina 19:21-2:07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *