POL-CAT S.A. mediator between women and men

POL-CAT S.A. mediator between women and men

Global trade and service company POL-CAT S.A. under my leadership will be a mediator between the world of Western women and the world of men of the East. The gender parity in force at POL-CAT S.A., i.e. an equal number of women and men employed in this company, will allow me to play a decisive role in resolving disputes between the sexes that will arise in the course of business. I am a man, but in the process of life, I got to know the problems of men and women, and the desire for sex has died out in me. The desire for sex makes it difficult for a man to befriend a woman. I know that a compromise of interests is difficult to obtain, but I have my life partner Maria Góralska née Zawilińska as my advisor, a very wise, experienced, and educated woman who trusts me. Thanks to the principles of POL-CAT S.A. developed by me in the course of 20 years of research and the life wisdom of the company’s employees, we will work out a compromise between the fighting genders, which will first take place in Poland and then in the rest of the world. This is an evolutionary solution that I have been writing about for many years and that I hope to implement. So I am a diplomat trying with you to resolve the thorny dispute over world leadership.

Jakuszowice, on April 21, 2022, 4:50 am Bogdan Jacek Góralski

POL-CAT S.A. mediatorem pomiędzy kobietami i mężczyznami

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 32mPublic

Globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe POL-CAT S.A. pod moim przywództwem będzie mediatorem pomiędzy światem kobiet Zachodu, a światem mężczyzn Wschodu. Parytet płci obowiązujący w POL-CAT S.A., czyli równa liczba kobiet i mężczyzn zatrudnionych w tej firmie, pozwoli  mnie odgrywać decydującą rolę w rozstrzyganiu sporów pomiędzy płciami, które pojawią się w trakcie działalności. Jestem co prawda mężczyzną, ale w procesie życiowym poznałem problemy kobiet i mężczyzn i wygasło we mnie pragnienie seksu, które utrudnia mężczyźnie przyjaźń z kobietą. Wiem, że kompromis interesów jest trudno uzyskać, ale mam za doradcę moją życiową partnerkę Marię Góralską z domu Zawilińską, bardzo mądrą, doświadczoną i wykształconą kobietę, która mi ufa. Dzięki zasadom POL-CAT S.A. opracowanym przeze mnie w trakcie  20 letnich badań i mądrości życiowej pracowników przedsiębiorstwa wypracujemy wspólnie kompromis pomiędzy zwalczającymi się płciami, który najpierw nastąpi w Polsce, a potem w reszcie świata. To jest ewolucyjne rozwiązanie o którym piszę od wielu lat i które mam nadzieję wprowadzić w życie. Jestem więc dyplomatą, próbującym razem z Wami rozwiązać drażliwy spór o przywództwo w świecie.

Jakuszowice, dnia 21 kwietnia 2022 roku, godzina 4:50   Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *