Żydowskie prawo jest efektem prześladowania Żydów

Żydowskie prawo jest efektem prześladowania Żydów

Dwa tysiące lat temu żydowskie elity przyczyniły się do śmierci Jezusa Chrystusa. Powstało chrześcijaństwo, które obwiniało Żydów za śmierć Chrystusa co przyczyniło się do prześladowań Żydów w diasporze. Żydzi musieli się wykupywać z rak chrześcijańskich oprawców i dlatego powstało żydowskie ustne prawo. Prawo to pozwala zabijać żydowskich mężczyzn nie potrafiących zarabiać pieniędzy. Powstała zasada biznesowego zysku, która pozwalała Żydom gromadzić kapitał na wykup z rąk chrześcijańskich oprawców. Pochodną żydowskiego prawa była zasada, że biznesowo niesprawni Żydzi nie mogą mieć potomstwa. Społeczność żydowska ewoluowała więc tak, aby dziedziczone cechy ułatwiały zarabianie pieniędzy. Dziś Żydzi kontrolują kapitał zachodniego świata i stosują nieludzkie żydowskie prawo w operacjach biznesowych.  Jak wyjść z tego zaklętego koła, która każe Żydom gromadzić bogactwo, które jest ich przekleństwem powodującym prześladowania. Komunizm był próbą wyjścia z tego zaklętego koła, a moja trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem i przedsiębiorstwo handlu i usług POL-CAT S.A. jest optymalnym rozwiązaniem dla Żydów, bo pozwala się bogacić ale w cywilizowany sposób.

                                                                                                                  Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 12 lutego 2022 roku, godzina 19:21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *