The world was created to evolve

 Add Account

The world was created to evolve

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 6mPublic  Edit

The world was created to evolve

Our world was created to evolve, and with it is evolving a society of beings and matter, which at the end of a successful evolution will be able to recreate this experienced world. The world will recreate itself to be born again and join the Eternal Perfecting Being existing in the Emptiness filled with Conscious Energy, which materializes according to the logic of history. If evolution fails our world will die for ever.
 Warsaw, February 26, 2023, 19:30 Bogdan Jacek Góralski

Świat został stworzony, aby ewoluować

Nasz świat został stworzony, aby ewoluować, a wraz z nim ewoluuje społeczeństwo istot i materii, które pod koniec udanej ewolucji będzie w stanie odtworzyć ten doświadczony świat. Świat odrodzi się, aby narodzić się na nowo i dołączyć do Wiecznej Doskonalącej Istoty istniejącej w Pustce wypełnionej Świadomą Energią, która materializuje się zgodnie z logiką historii. Jeśli ewolucja zawiedzie, nasz świat umrze na zawsze.
  Warszawa, 26 lutego 2023, 19:30 Bogdan Jacek Góralski18 visits · 18 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *