How to build jobs for migrants in the countries of the West

JustPaste.it

How to build jobs for migrants in the countries of the West

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 8m · edited: 3s

Public

How to build jobs for migrants in the countries of the West

The Polish vilages suffers from a lack of jobs, just like the provinces of other Western countries. This is the reason for stopping the inflow of poorly educated migrants to Western countries.

My economic and social plan deals with this problem because it directs large financial resources to the province, to the vilages. It is necessary to create a social organization in the provinces that will be able to absorb and make good use of the incoming funds. The provinces are deprived of educated economic specialists. My idea of creating a substantively strong advisory center for the province requires the creation of local governments cooperating with this center. The local government will report investment needs and the advisory center will advise how to implement them. The idea of creating a single-level economic organization in Poland favors the development of local governments created by local communities receiving half of the personal taxes collected in them. This will increase tax honesty and eliminate illegal work, which is a problem in the provinces. Local governments will immediately use the opportunity to increase employment in local communities because investments will be made to meet their needs. There will be a demand for migrants because the provinces will develop economically and will need cheap workers.

Such changes are not possible with central economic management because the government does not see the needs of local communities and is unable to implement them. I presented the details of my socio-economic plan in articles published on the Internet. Now is a favorable moment to conduct them in Poland and the countries of white man’s civilization.

Jakuszowice, October 3, 2023, 12:58 Bogdan Jacek Góralski

                                                                                        Email:

Jak budować na prowincji Zachodu miejsca pracy dla migrantów

Polska prowincja cierpi na brak miejsc pracy podobni jak prowincje innych zachodnich krajów. Jest to przyczyną wstrzymywania napływu słabo wykształconych migrantów do krajów Zachodu.

Mój plan gospodarczo-społeczny radzi sobie z tym problemem bo kieruje duże środki finansowe  na prowincję. Trzeba stworzyć taką organizację społeczną na prowincji, która będzie w stanie zaabsorbować i dobrze wykorzystać napływające środki finansowe. Prowincje są pozbawione wykształconych specjalistów gospodarczych. Mój pomysł stworzenia silnego merytorycznie centrum doradczego dla prowincji wymaga stworzenia lokalnych samorządów współpracujących z tym centrum. Samorzad lokalny zgłosi potrzeby inwestycyjne a centrum doradcze podpowie jak je zrezalizować. Pomysł stworzenia w Polsce jednoszczeblowej organizacji gospodarczej sprzyja rozwojowi samorządów tworzonych przez wspólnoty lokalne otrzymujące do dyspozycji połowę pobieranych w nich podatków osobistych. Wpłynie to na zwiększenie uczciwości podatkowej i zlikwiduje pracę na czarno, która jest problemem na prowincji. Samorządy lokalne natychmiast wykorzystają okazję do zwiększania zatrudnienia w społecznościach lokalnych bo będą powstawały inwestycje realizujące ich potrzeby. Powstanie popyt na migrantów bo prowincje będą się rozwijały gospodarczo i będą potrzebowały tanich pracowników.

Takie zmiany nie są możliwe przy centralnym kierowaniu gospodarczym bo centrum nie widzi potrzeb społeczności lokalnych i nie jest w stanie ich realizować. Szczegóły mojego planu społeczno- gospodarczego przedstawiłem  w artykułach opublikowanych w Internecie. Teraz jest sprzyjający moment aby je w prowadzić w Polsce i krajach cywilizacji białego człowieka.

Jakuszowice, 3 Października 2023 roku, 12:58      Bogdan Jacek Góralski

                                                                                       Email: Bojago@outlook.com    

24 visits · 24 online

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *