Being like Jesus Christ…

Being like Jesus Christ…

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 5m

Public 

 Edit

If you destroy your ego, master your egoism and limit your desires that are the cause of your suffering, you will free yourself from the bonds of a greedy world and create a new and better world around you in which you will open yourself to selfless love. Because love is the force that sustains all existence, including the existence of our world and the Universe.

Warsaw, October 23, 2023, 20:19                                 Bogdan Jacek Góralski

Jeżeli zniszczysz swoje ego, opanujesz swój egoizm i ograniczysz swoje pragnienia, które są przyczyną Twego cierpienia, to uwolnisz się od więzów zachłannego świata i stworzysz wokół siebie nowy i lepszy świat w którym otworzysz się na bezinteresowną miłość. Bo miłość jest siłą podtrzymującą wszelkie istnienie, w tym istnienie naszego świata i Wszechświata.

Warszawa, dnia 23 Października 2023 roku, godzina 20:03                         Bogdan Jacek Góralski

17 visits · 17 online

 Share

Vote: 0 0

  0 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *