My dream from the night of January 3 to 4, 2024

My dream from the night of January 3 to 4, 2024

I had a beautiful dream that I was dressing and decorating a huge Christmas tree with brocades and tulles, and gold and silver scarves, and new gifts were constantly appearing on the tree for people who came to see it. Instead of the gifts that were taken away, new ones and new ones appeared, and these were also fatty carps and all kinds of products that people enjoyed and took with joy. I hope that my dream will materialize and I will be able to run a low-cost trading and service company to offer people cheaply the entire wealth of goods produced around the world in such a way that they can afford it and can cheaply buy the entire offer of the POL-CAT joint company -stock company, whose equal shareholders will be traders, scientists and professionals from around the world.

Warsaw, January 4, 2024, 3:29 am Bogdan Jacek Góralski

Moje senne marzenie z nocy 3 na 4 stycznia 2024 roku

Śniło mi się pięknie, że ubierałem i stroiłem ogromne drzewko bożonarodzeniowe w brokaty i tiule, i szale złote i srebrzyste, a na drzewku pojawiały się ciągle nowe prezenty dla ludzi, którzy przychodzili je oglądać. W miejsce zabieranych prezentów pojawiały się następne i następne, a były to też tłuste karpie i wszelka rozmaitość produktów, którymi ludzie się cieszyli p zabierali z radością. Mam nadzieję, że mój sen się zmaterializuje i będę mógł poprowadzić nisko kosztową firmę handlową i usługową aby oferować ludziom niedrogo całe bogactwo towarów produkowanych przez cały świat w taki sposób aby ich było na to stać, by mogli tanio kupować całą  ofertę firmy POL-CAT joint-stock company, której równymi udziałowcami będą handlowcy, naukowcy i fachowcy z całego świata.

Warszawa, dnia 4 stycznia 2024, godzina 3:29     Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *