We risk a global war, social and economic crisis, i.e. the collapse of our human civilization.

 Add Account

We risk a global war, social and economic crisis, i.e. the collapse of our human civilization.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1m

Public 

 Edit

The world urgently needs to introduce a new ethical, political, social and economic system that will fully use the intellectual capabilities and energy of the world of women and the world of men. I have described this new system in my online publications and it needs to be implemented urgently. Otherwise, we risk a global war, social and economic crisis, i.e. the collapse of our human civilization.


Warsaw, April 19, 2024, 10:59 am Bogdan Jacek Góralski

Światu pilnie potrzebne jest wprowadzenie nowego systemu etyczno-polityczno-społeczno-gospodarczego wykorzystujacego w pełni możliwości intelektualne i energię świata kobiet i świata mężczyzn. Ten nowy system opisałem w moich internetowych publikacjach i trzeba go pilnie wprowadzić. Inaczej grozi nam globalny kryzys wojenno-społeczno-gospodarczy czyli kolaps naszej ludzkiej cywilizacji.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2024 roku, godzina 10:59    Bogdan Jacek Góralski 

6 visits · 6 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *