“It’s better to be nobody”-true or false???

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

“It’s better to be nobody”-true or false???

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

Czesław Niemen recorded an album called “Areolit” a long time ago. This excellent album includes the touching song “Four Walls of the World” with music by Czesław Niemen and lyrics by Jonasz Kofta.

Video thumb


The message of the song’s lyrics is: “It’s better to be nobody” and I dedicate it to my children.

Better to be nobody and have nothing. If you have something, something that you have earned through hard work, sooner or later the mafias will want to take it away from you, often along with your life. This is the view of a Jewish man incapacitated by the cruel Jewish law ordering the killing of men who are incapable of business. In my opinion, it is better to be someone significant and this is the view of a free Polish man struggling with his weaknesses for a better fate for his family.

I have taken on the great burden of the battle for a better world and I must complete it regardless of the circumstances.

This is my earthly task and I must complete it.

This is my earthly task and I must complete it to help you become someone significant to others without the help of the mafia.


Warsaw, May 8, 2024, 7:20 a.m.     Bogdan Jacek Góralski

Lepiej być nikim

Czesław Niemen dawno temu nagrał płytę zatytułowaną “Areolit”. Na tej znakomitej płycie znajduje się przejmujacy utwór “Cztery ściany świata” z muzyką Czesława Niemena i słowami Jonasza Kofty.

Video thumb

Przesłanie  tekstu utworu brzmi: ” Lepiej być nikim” i dedykuję je moim dzieciom.

Lepieć być nikim i nie mieć nic. Jeżeli coś masz, coś co zdobyłeś sam cięzką pracą, to prędzej czy później mafie będą chciały Ci to odebrać często wraz z Twoim życiem. To jest pogląd żydowskiego mężczyzny ubezwłasnowolnionego przez okrutne żydowskie prawo każące zabijać niezaradnych biznesowo mężczyzn. Moim zdaniem lepiej być kimś znaczacym i jest to pogląd wolnego polskiego mężczyzny zmagajacego się ze swoimi słabościami o lepszy los dla własnej rodziny.

Wziąłem na siebie wielki ciężar bitwy o lepszy świat i muszę ją doprowadzić do końca niezależnie od okoliczności.

To jest moje ziemskie zadanie i muszę je wykonać.

To jest moje ziemskie zadanie i muszę je wykonać aby Ci pomóc w stawaniu się kimś znaczacym dla innych bez pomocy mafii.

Warszawa, dnia 8 maja 2024 roku, godzina 7:20     Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *